whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت رسانایی گرما

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت رسانایی گرما توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت رسانایی گرما قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه ای بر رسانایی گرما

اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یا                            می نامیم و واژه یک بعدی بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم مثلا در جهت محور       ها ، برای انتقال حرارت دو بعدی فرض بر این است که انتقال حرارت دو بعدی می باشد . ولی در واقعیت انتقال حرارت سه بعدی ، یعنی در جهت محور       ها و       ها و      ها می باشد ولی برای سادگی انتقال حرارت را یک بعدی فرض می کنیم .

۱- دیواره ساده :

فرض کنید  دو طرف یک دیوار  دارای درجه حرارت متفاوتی باشد

 در شکل روبرو حرارت از سمت زیاد به کم خود به خود در حال حرکت خواهد بود و تغییرات خطی می باشد و علت آن این است که ضریب انتقال حرارت یعنی      مقدار ثابتی است و اگر         تغییر کند ، تغییرات ، تغییرات سهموی خواهد بود .     

اسلاید ۲ :

ضریب هدایت حرارتی (k)یک خاصیت مهم اجسام می باشد.      ی زیاد یعنی اینکه جسم رسانای بسیار خوبی می باشد ، و     ی کم یعنی جسم عایق می باشد . 

۱- جامدات :

انرژی حرارتی منتقل شده در جامدات توسط الکترون آزاد صورت می گیرد و انرژی از ناحیه ای با حرارت بیشتر به ناحیه ای با حرارت کمتر حرکت می کند .

اسلاید ۳ :

مواد عایق به موادی گفته میشوند که ضریب هدایتی آنهابسیارکم باشد، ضریب هدایتی آنها کمتر از         می باشد مانند :

فایبر گلاس

، پشم شیشه ، پنبه نسوز و همچنین پودرهای بسیار ریز که به پودرهای کدر معروف می باشند.

۲- مایعات :

نیروی بین مولکولی یا نیروهای واندروالس تاثیر بسیار زیادی بر مایعات دارد و همچنین فاصله

مولکولها در مایعات بیشتر از جامدات می باشد ، در نتیجه مقدار ضریب هدایت حرارتی ، نسبتا کم می باشد( نسبت به جامدات ) برای به دست آوردن     یا ضریب هدایت از جدول و یا نمودارها استفاده می کنیم  :

اسلاید ۴ :

۳-گازها :برای گازها ضریب هدایت یا     بستگی شدید به درجه حرارت دارد و از رابطه زیر پیروی می کند .  

در گازها داریم :

اسلاید ۵ :

سوال:

آجر خشک بیشتر است یا

آجر مرطوب ؟

k هوا ‹ k آب

و آجر خیس دارای     بیشتری است.سوال : در یک دیواره جامد ، تغییرات دما در حالت پایا به صورت زیر است :

دیوار مقدار ثابتی است

دیوار متغیر و تغییرات آن با دما تغییر می کند

۳- اصلا به دما بستگی ندارد

اسلاید ۶ :

ضریب نفوذ حرارتی (      )یک خاصیت مهم دیگر اجسام ضریب نفوذ حرارتی یا ضریب پخش حرارتی می باشد که به صورت زیر تعریف می شود . 

اسلاید ۷ :

این خاصیت نشان دهنده سرعت پخش ، نفوذ و یا انتشار گرما در جسم است و هرچه       بیشتر باشد گرما سریعتر در جسم پخش می شود. از جدول زیر استفاده کرده و مقدار      را برای مواد مختلف می خوانیم .

اسلاید ۸ :

هدایت حرارتی در یک دیواره به روش یک بعدی

یک المان در داخل حجم کنترل انتخاب میکنیم و فرض میکنیم که در داخل این المان حرارت تولید شود.

اسلاید ۹ :

مقدار تولید حرارت به حجم جسم و شدت تولید حرارت بستگی دارد.

مقادیرفوق را جایگزینن میکنیم.

اسلاید ۱۰ :

اگر طرفین را بر               تقسیم نماییم و به جای          مقدار آن یعنی        را قرار دهیم ،

معادله کلی هدایت یک بعدی ناپایدار برای یک دیواره با منبع حرارتی بدست میآید.   

در معادله فوق ناپایدار یا

فرض شده است چون

می باشد:

۱- معادله هدایت یک بعدی پایدار برای یک دیواره در حالت پایدار با منبع حرارتی

۲- معادله هدایت یک بعدی پایدار برای یک دیواره بدون منبع حرارتی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 24 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد