دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر رسانایی گرما قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :.

اگر دما در هر نقطه مستقل از زمان باشد ، سیستم را سیستم پایدار ، دائم و یامی نامیم و واژه یک بعدی بدین معنی است که فقط در یک بعد انتقال حرارت داریم مثلا در جهت محور       ها ، برای انتقال حرارت دو بعدی فرض بر این است که انتقال حرارت دو بعدی می باشد . ولی در واقعیت انتقال حرارت سه بعدی ، یعنی در جهت محور       ها و       ها و      ها می باشد ولی برای سادگی انتقال حرارت را یک بعدی فرض می کنیم .

فرض کنید  دو طرف یک دیوار  دارای درجه حرارت متفاوتی باشد

 در شکل روبرو حرارت از سمت زیاد به کم خود به خود در حال حرکت خواهد بود و تغییرات خطی می باشد و علت آن این است که ضریب انتقال حرارت یعنی      مقدار ثابتی است و اگر         تغییر کند ، تغییرات ، تغییرات سهموی خواهد بود .     

اسلاید ۲ :

ضریب هدایت حرارتی (k)یک خاصیت مهم اجسام می باشد.      ی زیاد یعنی اینکه جسم رسانای بسیار خوبی می باشد ، و     ی کم یعنی جسم عایق می باشد . 

انرژی حرارتی منتقل شده در جامدات توسط الکترون آزاد صورت می گیرد و انرژی از ناحیه ای با حرارت بیشتر به ناحیه ای با حرارت کمتر حرکت می کند .

اسلاید ۳ :

مواد عایق به موادی گفته میشوند که ضریب هدایتی آنهابسیارکم باشد، ضریب هدایتی آنها کمتر از         می باشد مانند :

نیروی بین مولکولی یا نیروهای واندروالس تاثیر بسیار زیادی بر مایعات دارد و همچنین فاصله

مولکولها در مایعات بیشتر از جامدات می باشد ، در نتیجه مقدار ضریب هدایت حرارتی ، نسبتا کم می باشد( نسبت به جامدات ) برای به دست آوردن     یا ضریب هدایت از جدول و یا نمودارها استفاده می کنیم  :

اسلاید ۴ :

این خاصیت نشان دهنده سرعت پخش ، نفوذ و یا انتشار گرما در جسم است و هرچه       بیشتر باشد گرما سریعتر در جسم پخش می شود. از جدول زیر استفاده کرده و مقدار      را برای مواد مختلف می خوانیم .

اسلاید ۵ :

اگر مقادیر فوق را در معادله انرژی قرار دهیم و تقسیم بر                    نماییم و به جای       مقدار آن یعنی      را قرار دهیم :
معادله کلی حرارت یک بعدی ناپایدار برای یک استوانه با منبع حرارتی :
    

اسلاید ۶ :

اگر مقادیر فوق را در معادله انرژی قرار دهیم و تقسیم بر                    نماییم و به جای       مقدار آن یعنی      را قرار دهیم :
معادله کلی حرارت یک بعدی ناپایدار برای یک استوانه با منبع حرارتی :
    

اسلاید ۷ :

و اولیه (Boundary Conditions) شرایط مرزی

برای تعیین توزیع دما در یک ماده،  بایستی معادله گرمای مربوطه را حل کرد. اما چنین حلی به شرایط فیزیکی موجود در مرزهای ماده  و در صورت وابستگی به زمان،  به شرایط موجود در زمان اولیه بستگی دارد. در حالت کلی برای حل مسائل انتقال حرارت نیاز به شرایط مرزی داریم. سه نوع شرط  مرزی را می توان  بیان نمود.

اسلاید ۸ :

سه نوع شرط مرزی که معمولاً در انتقال گرما وجود دارد،  در جدول ۲-۱ کتاب این کروپرا خلاصه شده اند.

اولین شرط مربوط به حالتی است که در آن سطح در دمای ثابت Ts نگه داشته می شود. این شرط معمولاً شرط دیریشله یا شرط مرزی نوع اول نامیده می شود. برای مثال،  هنگامی که در روی سطح جوشش صورت گیرد.  در جوشش انتقال حرارت در مایع از طریق جابجایی صورت میگیرد بنابراین بر طبق قانون سرمایش نیوتن داریم:

 

اسلاید ۹ :

شرط مرزی دوم مربوط به حالتی است که در آن سطح شار حرارتی ثابتی نگه داشته شود. این شرط معمولاً شرط نیومن یا شرط مرزی نوع اول نامیده می شود.  مانند وقتی که یک گرم کن الکتریکی به سطحی متصل است و یا  قرار دادن یک اتوی گرم بر روی یک سطح.  

اسلاید ۱۰ :

شرط مرزی سوم  مربوط به حالتی است که  که انتقال حرارت جابجایی روی سطح وجود داشته باشد و معادله آن، از موازنه انرژی سطحی بدست می آید که در آن شار جابجایی با شار حرارتی برابر است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد