دانلود فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش های برداشت از مخازن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

روش‌های‌افزایش بهره برداری‌ازمخازن نفتی

تزریق بخار

تزریق بخار به صورت متناوب

احتراق درجا

تزریق موادسطحی وپلیمر

تزریق پلیمر

  تزریق کربن دی اکسید

  تزریق گازبی اثر

  تزریق امتزاجی هیدروکربن ها

اسلاید 2 :

احتراق درجا

مکانیسم روش

 

احتراق‌‌‌ درجاعبارت است‌ازایجاد‌‌‌ یک ‌جبهه آتش درمخزن وپخش

 این جبهه به وسیله تزریق هوا.

 

اسلاید 3 :

احتراق درجا به دوروش صورت می گیرد

 

 

احتراق رو به جلو(که احتراق خشک هم نامیده می شود)

 

 

احتراق روبه عقب

اسلاید 4 :

تزریق موادسطحی وپلیمر

فرایندتزریق موادفعال سطحی وپلیمریک فرایندشیمیایی درازدیاد برداشت ازمخازن است که دومرحله دارد

 

تزریق یک توده فعال سطحی

تزریق پلیمر

اسلاید 5 :

مواد فعال سطحی وساختار آنها

 

موادفعال سطحی درآب

 

انتخاب موادفعال سطحی

 

فرایندهای مختلف ازروش تزریق موادفعال وپلیمر

اسلاید 6 :

کنترل حرکت سیال

سیستم های مربوط به این فرآیند

 

سیستم تزریق آب

سیستم تزریق توده موادفعال سطحی

سیستم تزریق پلیمر

اسلاید 7 :

معیارهای زیر باید در تزریق کربن دی اکسید در نظر گرفته شوند :

ااشباعیت نفت باقی مانده

عدم وجود کلاهک گازی

وجود

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی استفاده از فناوری نانو در ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیده امروزه نفت و گاز بهعنوان حیاتیترین نیاز سوختی جوامع انسانی به شمار میآیند. حال آنکه با در نظر گرفتن محدودیت منابع نفتی و گازی و توانایی محدود بشر در اکتشاف و تولید از منابع هیدروکربوری، نیاز به توسعه فناوریهای جدید در جهت ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز احساس میشود. در این میان فناوری جدید و منحصر بهف ...

مقاله روشهای نوین کنترل ماسه در مخازن ماسه سنگی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روشهای نوین کنترل ماسه در مخازن ماسه سنگی چکیده مشکل تولید شن در چاه های نفت ایران غالبا وجود داشته و مشکلات زیادی را در سر راه تولید ایجاد کرده است . از مهمترین علل تولید شن در مخازن ایران میتوان به ماسه سنگی بودن برخی از مخازن ، وجود سفره های آب زیرزمینی و علاوه بر این ها تولید بیش از حد از مخازن اشاره ...

مقاله مطالعه و مقایسه ی فرآیند تزریق گاز به صورت امتزاجی و غیر امتزاجی جهت افزایش برداشت به شاخص یکی از مخازننفتی شکافدار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان مقاله : - مطالعه و مقایسه ي فرآیند تزریق گاز به صورت امتزاجی و غیر امتزاجی جهت افزایش برداشت به شاخص یکی از مخازننفتی شکافدار . چکیده: در حین اکتشاف اولیه، نفت زیادي در مخزن باقی می ماند. تزریق گاز اجازه بازیافت مقدار قابل توجهی از نفت ماتریکس را به وسیله ریزش ثقلی می دهد. با این حال در موردیکه تراوا ...

مقاله تزریق و ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در مخازن نفت و گاز تخلیه شده به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و حفظ محیط زیست

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طتزریق و ذخیره سازی گاز دی اکسید کربن در مخازن نفت و گاز تخلیه شده به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و حفظ محیط زیست چکیده بدون تردید گازهای گلخانه ای مولکولهای وحشتناک و زیان آوری هستند. امروزه این موضوع پذیرفته شده است که انتشار گاز ...

مقاله بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و شبیه سازی فرآیند ازدیاد برداشت نفت سنگین با استفاده از روشهای حرارتی با کمک نرمافزار CMG چکیده تقاضای روز افزون جهانی برای نفت و فرآوردههای آن و کاهش تولید طبیعی از مخازن نفت سبک و در نهایت افزایش قیمت نفت در چند سال اخیر باعث توجه روز افزون به روشهای تولید از مخازن نفت سنگین و بسیار سنگین شده است ...

مقاله بررسی تغییرات ترشوندگی در اثر روشهای حرارتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تغييرات ترشوندگي در اثر روشهاي حرارتي ازدياد برداشت از مخازن نفتي چکيده : تغيير ترشوندگي يکي از مکانيزمهاي مؤثر در ازدياد برداشت حرارتي از مخازن نفتي مي باشد. در اين مقاله ، تغيير ترشوندگي سطوح شيشه ، ميکا و کلسيت به کمک آزمايشات زاويه تماس بررسي شده است . نتايج نشان مي دهند که سطوح مورد بررسي درمجا ...

مقاله مطالعه و مقایسه ی فرآیند تزریق گاز به صورت امتزاجی و غیر امتزاجی جهت افزایش برداشت به شاخص یکی از مخازن نفتی شکافدار

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
 مطالعه و مقایسه ي فرآیند تزریق گاز به صورت امتزاجی و غیر امتزاجی جهت افزایش برداشت به شاخص یکی از مخازن نفتی شکافدار چکیده: در حین اکتشاف اولیه، نفت زیادي در مخزن باقی می ماند. تزریق گاز اجازه بازیافت مقدار قابل توجهی از نفت ماتریکس را به وسیله ریزش ثقلی می دهد. با این حال در موردیکه تراوایی پایین، سایز ...

مقاله روش های نوین در استفاده از پلیمرها برای کاهش تبخیر از مخازن آب

word قابل ویرایش
3 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روش های نوین در استفاده از پلیمرها برای کاهش تبخیر از مخازن آب چکیده با توجه به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و کاهش بارندگی های به موقع، تعدادی از کشاورزان جهت ذخیره آبهای زیرزمینی و آبهای ناشی از بارندگی برای استفاده در زمان مناسب، به ایجاد استخرهای نگهداری آب اقدام نموده اند. گرچه ذخیره سازی آب در این استخره ...