بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مولفه ها :الف: مبانی و مقدمات

1ـ توجه به هدف دین و امامت (قرآن و عترت)

2ـ تأثیر زمان و مکان و مخاطب در فهم آیات و احادیث

3ـ قطعی بودن آیات و قطعی نبودن برخی از احادیث طبی

4ـ عدم پیش‌داوری و تحمیل نظریه‌های علمی بر آیات و احادیث

5ـ لزوم آشنایی با دو حوزه = آیات و احادیث و طب

اسلاید 2 :

ب: اقسام آیات و احادیث طبی

1ـ آیات و احادیث اصول کلی بهداشت و درمان

   الف: بهداشت

          ا. بهداشت جسمی  2. بهداشت جنسی

  1. بهداشت غذایی 4. بهداشت روانی
  2. بهداشت مسکن 6. بهداشت شغلی و ...

 

اسلاید 3 :

ب: اقسام آیات و احادیث طبی

2- آیات و احادیث مربوط به فلسفه احکام نظیر طهارت

3ـ آیات و احادیث فی الواقعه (موارد خاص)

4ـ مطالب طبی بر اساس ادبیات پزشکی عصر خاص

اسلاید 4 :

ج: معیارهای بررسی آیات و احادیث طبی

اول: بررسی شأن نزول در آیات و بررسی سندی در روایات

دوم: بررسی محتوایی یا متنی

      1ـ عدم مخالفت با آیات قرآن

      2ـ عدم مخالفت با سنت قطعی نبوی و صحابه خاصه اهل بیت «علیهم السلام»

      3ـ عدم مخالفت با اصول عقلی و علمی قطعی و اثبات شده

       4ـ عدم مخالفت با یافته‌های طبی قطعی و اثبات شده

اسلاید 5 :

د: فواید توجه به آیات و احادیث طبی

1ـ فواید علمی و عملی در تأمین بهداشت و سلامت

     2ـ فواید اعتقادی (افزایش ایمان در اعجازها و شگفتی‌های آیات و احادیث طبی)

    3ـ فوايد علمي در نظریه‌پردازی های علمی و پژوهشی

اسلاید 6 :

ه : ویژگیهای آیات و احادیث طبی

  1. وجود آیات طبی در قرآن (شمارگان این آیات طبی به حدود 1600 آیه رسیده است).
  2. معنادار بودن گزاره‌های طبی در قرآن و احادیث

3ـ لزوم توجه به هدف قرآن و عترت (هدایت و تکامل بشری)

اسلاید 7 :

 و. قواعد و اصول استفاده از آیات و احادیث طبی

4ـ قطعی نبودن بسیاری از یافته‌های علمی

5ـ ممنوعیت تفسیر به رأی

6ـ قابل استفاده نبودن همه علوم از ظواهر قرآن

7ـ رابطه سازگارانه بین قرآن، احادیث ثقه و علم

اسلاید 8 :

ز: شرایط و مقدمات

1ـ پژوهشگر علوم مقدماتی تفسیر و حدیث شناسی  را بداند.

2ـ با علوم پزشکی آشنا باشد.

3ـ بدون پیش داوری به مباحث میان‌رشته‌ای بپردازد.

اسلاید 9 :

ح: روش‌ها

1ـ استخراج همه جزئیات علوم پزشکی از قرآن  = غیر صحیح / مبنای آن مخدوش است.

2ـ تحمیل نظریه‌های علمی بر قرآن = غیر صحیح / منتهی به تفسیر به رأی می‌شود.

3ـ استخدام علوم پزشکی برای فهم و تفسیر قرآن = معتبر

اسلاید 10 :

ط: معیارها

.1در حوزه قرآن و عترت:

مطلب طبی با ظاهر یا نص قرآن سازگار باشد.

  1. در حوزه علم:

مطالب طبی اطمینان‌آور یا قطعی باشد.

(در مورد نظریه‌های ظنی به صورت احتمالی گفته شود.)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید