بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1ـ توجه به هدف دین و امامت (قرآن و عترت)

2ـ تأثیر زمان و مکان و مخاطب در فهم آیات و احادیث

3ـ قطعی بودن آیات و قطعی نبودن برخی از احادیث طبی

4ـ عدم پیش‌داوری و تحمیل نظریه‌های علمی بر آیات و احادیث

5ـ لزوم آشنایی با دو حوزه = آیات و احادیث و طب

اسلاید 2 :

1ـ آیات و احادیث اصول کلی بهداشت و درمان

   الف: بهداشت

          ا. بهداشت جسمی  2. بهداشت جنسی

  1. بهداشت غذایی 4. بهداشت روانی
  2. بهداشت مسکن 6. بهداشت شغلی و ...

 

اسلاید 3 :

2- آیات و احادیث مربوط به فلسفه احکام نظیر طهارت

3ـ آیات و احادیث فی الواقعه (موارد خاص)

4ـ مطالب طبی بر اساس ادبیات پزشکی عصر خاص

اسلاید 4 :

اول: بررسی شأن نزول در آیات و بررسی سندی در روایات

دوم: بررسی محتوایی یا متنی

      1ـ عدم مخالفت با آیات قرآن

      2ـ عدم مخالفت با سنت قطعی نبوی و صحابه خاصه اهل بیت «علیهم السلام»

      3ـ عدم مخالفت با اصول عقلی و علمی قطعی و اثبات شده

       4ـ عدم مخالفت با یافته‌های طبی قطعی و اثبات شده

اسلاید 5 :

1ـ فواید علمی و عملی در تأمین بهداشت و سلامت

     2ـ فواید اعتقادی (افزایش ایمان در اعجازها و شگفتی‌های آیات و احادیث طبی)

    3ـ فوايد علمي در نظریه‌پردازی های علمی و پژوهشی

اسلاید 6 :

  1. وجود آیات طبی در قرآن (شمارگان این آیات طبی به حدود 1600 آیه رسیده است).
  2. معنادار بودن گزاره‌های طبی در قرآن و احادیث

3ـ لزوم توجه به هدف قرآن و عترت (هدایت و تکامل بشری)

اسلاید 7 :

 و. قواعد و اصول استفاده از آیات و احادیث طبی

4ـ قطعی نبودن بسیاری از یافته‌های علمی

5ـ ممنوعیت تفسیر به رأی

6ـ قابل استفاده نبودن همه علوم از ظواهر قرآن

7ـ رابطه سازگارانه بین قرآن، احادیث ثقه و علم

اسلاید 8 :

1ـ پژوهشگر علوم مقدماتی تفسیر و حدیث شناسی  را بداند.

2ـ با علوم پزشکی آشنا باشد.

3ـ بدون پیش داوری به مباحث میان‌رشته‌ای بپردازد.

اسلاید 9 :

1ـ استخراج همه جزئیات علوم پزشکی از قرآن  = غیر صحیح / مبنای آن مخدوش است.

2ـ تحمیل نظریه‌های علمی بر قرآن = غیر صحیح / منتهی به تفسیر به رأی می‌شود.

3ـ استخدام علوم پزشکی برای فهم و تفسیر قرآن = معتبر

اسلاید 10 :

.1در حوزه قرآن و عترت:

مطلب طبی با ظاهر یا نص قرآن سازگار باشد.

  1. در حوزه علم:

مطالب طبی اطمینان‌آور یا قطعی باشد.

(در مورد نظریه‌های ظنی به صورت احتمالی گفته شود.)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید