دانلود فایل پاورپوینت ساختار حالتهای مقید

PowerPoint قابل ویرایش
63 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ساختار حالتهای مقید توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ساختار حالتهای مقید قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چاه پتانسیل کروی 

معادله شرودینگر برای یک ذره در پتانسیل  W :

شکل کروی لاپلاسی:

درنتیجه:

اسلاید ۲ :

چاه پتانسیل مربعی

شکل پتانسیل:

جوابهای معادله برای r‹a:Sin(kr) و  Cos(kr)  است از آنجا که باید   U(0)=0 باشد درنتیجه Cos(kr)  غیر قابل قبول است.

در E<0 داریم :

اسلاید ۳ :

اگر از u نسبت به r مشتق بگیریم و حاصل (u´) را به  u تقسیم کنیم و دو معادله را در r=a مساوی قرار دهیم  داریم:

همچنین:

دو مقدار α را مساوی قرار می دهیم . معادله حاصل را برای k حل می کنیم. تعداد حالتهای مقید بدست می آید.

اسلاید ۴ :

تعداد حالتهای مقید

رسم نمودار برای سه حالت :

(a)V0=1  

(b)V0=5  

(c)V0=25 

اسلاید ۵ :

  همانطور که انتظار می رفت وقتی V0 کوچک باشد u هم کوچک است.

  Ψ۲  ،احتمال حضور ذره با افزایش V0 افزایش می یابد و در نتیجه در r<a بیشتر است.

  در r>a تابع موج . احتمال حضور ذره صفر شده است.

اسلاید ۶ :

Halo State

Halo nuclues

شعاع ریشه میانگین مربعی مربوط به انرژی پایه حالت مقید نسبت به عمق چاه پتانسیل . واحدها عبارتند از : ħ=۲m=a=1

اسلاید ۷ :

اتم هیدروژن

هامیلتونی اتم هیدروژن:

تعریف مختصات نسبی و مرکز جرم مکان :

و اندازه حرکت :

اسلاید ۸ :

اتم هیدروژن

در نتیجه با استفاده از مختصات نسبی  هامیلتونی اتم هیدروژن به شکل زیر در می آید:

اسلاید ۹ :

حل معادله شرودینگر در مختصات کروی:

می توانیم از جداسازی زیر استفاده کنیم:

بنابراین داریم:

به ترازهای انرژی می رسیم:

اسلاید ۱۰ :

دستگاه مختصات سهموی

در دستگاه مختصات سهموی سه پارامتر( ξ,η,φ) را داریم:

معادله شرودینگر بصورت زیر در می آید:

در نتیجه:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 63 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد