بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه:

   صدای بلند شایعترین علت کاهش شنوایی است . کاهش شنوایی حسی عصبی در جوامع امروزی به همراه توسعه تکنولوژی وگسترش صنایع مختلف وافزایش آلاینده های زیست محیطی شیوع زیادی یافته است.

   تاثیرات سوء صداي بلند در قالب تخریب سیستم شنوایی وکاهش  شنوایی حسی و عصبی و تاثیر مستقیم بر برقراري ارتباط گفتاري در کنار تاثیرات سوء بر سایر اندامها از جمله سیستم اعصاب ، قلب و عروق ، غدد درون ریز و خون کاملا مشخص شده است .

اسلاید 2 :

   بر اساس شاخصهای آمارواحد بهداشت حرفه ای کشور در مرکز سلامت ومحیط کاردر سال 85 بالغ بر 468840 نفر نیروی کار شاغل در کارگاههای تحت پوشش به صورت جدی در معرض صدای مخاطره آمیز بوده واز 583499 نفر معاینه شده 34714 نفر مبتلا به افت شنوایی ناشی از صدا بوده اند که این آمار در مقایسه با سایر بیماریهای شغلی بسیار بالا است.

اسلاید 3 :

ازآنجا که صدا رایجترین عامل زیان آور فیزیکی محیط کار است وحس شنوایی از مهمترین حواس انسان وبعنوان زیر بنای گفتار وزبان قلمداد می شود لذا افت شنوایی ناشی از صدا در صدر بیماریهای شغلی در جهان قرار دارد  . این بیماري درمان طبی ندارد وهدف از برنامه حفاظت شنوایی پیشگیري از ایجاد افت شنوایی درافراد شاغل است و پنج فاز آن شامل: آموزش، بررسی مواجهه با صدا (پایش فردي ومحیطی)، کنترل هاي مهندسی و مدیریتی صدا، ادیومتري وارزیابی برنامه است که به شرح آن  می پردازیم.

اسلاید 4 :

مقدمه اي بر آناتومي و فيزيولوژي گوش :

 

گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش روي این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری ، تغییر فرکانس ، انتقال و...) و به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.                                 

سيستم شنوايي شامل:

گوش خارجی

ميانی

داخلی

اعصاب شنوايی و كورتكس

اسلاید 5 :

  بخش های خارجی ومیانی گوش صرفا“ نقش انتقال صوت را دارند در حالی که گوش داخلی همزمان عمل دوگانه تعادل وشنوایی را انجام می دهد.

 

 گوش خارجی:يك فضای مستطيل شكل است و شامل لاله گوش ومجرای شنوايی خارجی ميباشد كه جزء اندامهای حفاظتی و هدايتی گوش هستند.

لاله گوش

لاله گوش در غالب حیوانات متحرک است، و برای جمع کردن و هدایت امواج صوتی و تشخیص جهت صدا بکار می‌رود، ممکن است به طرف منبع صورت متوجه شود. در انسان لاله گوش بی‌حرکت است ولی تا اندازه‌ای جهت صوت را می‌تواند تشخیص دهد.

 

اسلاید 6 :

مجرای گوش خارجی

لوله‌ایست که تقریبا 2 تا 3 سانتیمتر طول دارد و در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پرده صماخ ختم می‌شود.

لاله گوش دارای یک سطح داخلی ویک سطح خارجی می باشد ، روی اسکلت آنرا پوست خیلی نازکی پوشانده است که سخت به اسکلت اتصال دارد بنابراین جایی برای باز شدن پوست وجود ندارد وآبسه های این ناحیه دردناک است ( چون پوست آن بویژه در جلو محکم به بافت زیر خود چسبیده وقابل جدا شدن نیست )

 

اسلاید 7 :

وظيفه مجرا هدايت صوت به سمت پرده صماخ و همچنين محافظت پرده از آسيبهای مستقيم می باشد.

ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله بوسیله هوا منتقل شده ، پس از آن بوسیله محیطهای جامد و مایع به گوش میانی انتشار می‌یابد.

این مجرا لاله گوش را به گوش میانی وصل

می کند ، یک سوم خارجی مجرا غضروفی

ودوسوم داخلی آن استخوانی است.

سرتاسر مجرای گوش خارجی با پوستی

پوشیده شده  که بخشی از آن حاوی مو و

غددعرق تغییر شکل یافته است ، این غدد

ماده چسبناک چربی موسوم به موم یا سرومن

 ترشح می کند که باعث جذب گردوخاک وحشرات کوچک می شود.

اسلاید 8 :

گوش ميانی :

شامل پرده صماخ و استخوانهای سه گانه (چكشی،سندانی،ركابی) است . اين سه استخوان انتقال مكانيكی و تقويت انرژی صوتی دريافت شده توسط پرده صماخ به دريچه بيضی را بعهده دارند. استخوان چكشی به پرده صماخ وركابی به پرده بيضی متصل است كه رابط اين دو ،استخوان سندانی است. جابجايی پرده صماخ باعث حركت استخوان ها شده و انرژی به دريچه بيضی در حلزون گوش منتقل می گردد.

اسلاید 9 :

پنجره بیضی

استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به پنجره بیضی (Ovale) ختم می‌شود که سطح آن 14 مرتبه از پرده صماخ کوچکتر است. چون سطح صماخ 14 مرتبه از سطح بیضی بزرگتر است لذا فشار در پنجره بیضی 14 مرتبه زیاد می‌گردد.

این دریچه ، به گوش داخلی باز می شود ودرواقع بین گوش داخلی وگوش میانی قرار دارد.

پنجره گرد

در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به پنجره گرد (Round) مرسوم است. پنجره گرد و پنجره بیضی حد فاصل بین گوش داخلی و میانی است. پنجره بیضی ارتعاشاتی را که به پرده صماخ می‌رسد از طریق استخوانهای گوش میانی به گوش داخلی منتقل می‌کند و پنجره گرد سبب می‌شود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل ارتعاشی قرار دارد، بتواند مرتعش شود.

اسلاید 10 :

گوش داخلی: اين بخش از دستگاه شنوايی شامل حلزون، شبكه عصبی انتقالی و درمجاورت آن مجاری نيم دايره تعادلی است كه نقش آن حفظ تعادل اندامهای حركتی می باشد.

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل می‌کند. گوش داخلی اصلی‌ترین قسمت گوش است و از چندین قسمت تشکیل شده است.

مجاری نیم دايره اي: در ساختمان گوش سه مجرای نیم دايره اي واقع شده است که برای حفظ تعادل

بدن در فضا بکار می‌رود و در امر

شنیدن تاثیر ندارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید