دانلود فایل پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

سر فصل های آموزشی تثبیت فیزکی وانتقال مصدوم   

۱- تثبیت وفیکس کردن مصدوم برای جابجایی و انتقال در حالت های مختلف

۲- انتقال مصدوم به آمبولانس

۳- پایان عملیات

اسلاید ۲ :

تثبیت وفیکس کردن مصدوم برای جابجایی وانتقال

تثبیت فیزیکی :

تثبیت فیزیکی و انتقال مصدوم  از داخل خودرو و زمانی آغاز می شود که کلیه فعالیت های مربوط به دستیابی رها سازی وتثبیت پزشکی خاتمه یافته و با بیرون کشیدن مصدوم از وسیله نقلیه ، انتقال آنها به آمبولانس و یا بالگرد امکان پذیر می گردد

اسلاید ۳ :

تجهیزات لازم

کلار گردن                           – تسمه برانکارد

– بک برد با تسمه هایش               – اسکوپ

 – شورت برد                         – بالشتک

– باند سه گوش

 – طناب آویز : از یک حلقه طناب ابریشمی ضخیم ویک بست فلزی جهت تنظیم حلقه ها تشکیل شده است وبرای خارج کردن مصدوم ازدرون یا زیر خودرو بکار می رود .

اسلاید ۴ :

مراحل تثبیت و تخلیه مصدومین در حالت های مختلف

۱- تثبیت و خارج کردن مصدوم از خودرویی که بر رویی چهار چرخ قرار دارد .

۲- تثبیت و خارج ساختن مصدوم  از خودرویی که به پهلو  واژگون شده است .

۳- تثبیت و خارج ساختن مصدوم از خودرویی که به روی سقف قرار دارد.

اسلاید ۵ :

تثبیت و خارج ساختن مصدوم از خودرویی که برروی چهار چرخ قرار دارد

اگر خودرو واژگون نشده بود می توان مصدوم را به روشهای مختلف وگوناگون خارج کرد

افرادی که سرپا بوده وقادر به راه رفتن  می باشند کمک کنید تا از خودرو خارج شود

مجروحین بیهوش و افرادی که به پهلو افتاده اند را می توان از روی صندلی بلند کرد وتوسط برانکارد و جابجا نمود

مصدومینی که کف خودرو افتاده اند از محل درها خارج کرده وروی برانکارد  قرار داده وقبل از انتقال  توسط تسمه یا باند سه گوش

اسلاید ۶ :

خارج کردن مصدومی که فقط جراحات سطحی دارند

– کمک به خروج افرا دی که مشکل جدی ندارند و جراحات  کم وسطحی دیده اند و می توانند روی پای خود بایستند و راه بروند .

اسلاید ۷ :

اقدامات حمایتی : مصدومینی که با چرخش بدن – ایستادن وحرکت کردن خطری آنها را تهدید نمی کند

کمک کنید مصدوم روی صندلی ۹۰ درجه بجرخد و هر دو پایش را روی هم بگذارد

کمک کنید سر پا بایستد

وقتی مطمئن شدید میتواند راه برود ، دست مصدوم را دور گردن خود بیاندازید.

دست دیگرش را با دست دورتر خود بگیرید .

دست آزاد خود را به دور کمر مصدوم ببرید و کمرش را بگیرید .

کمک کنید به سمت آمبولانس اتنقال یابد واجازه دهید قدم هایش را تنظیم نماید .

اگر در حین کمک بطور ناگهانی بیهوش شد به سرعت بتوانید کمک کنید .

اسلاید ۸ :

خارج کردن مصدوم موقعی که در حال نشسته قرار گرفته

بالشتکی بین زانوهای مصدوم قرار دهید

پاهای مصدوم را با باند سه گوش یا باند دیگر به هم ببندید

بک برد را به همراه تسمه ها آماده کنید

یک بک برد را روی لبه صندلی ، نزدیک ران مصدوم قرار دهید

بک برد را موازی با زمین محکم نگه دارید

بدن وبالا تنه مصدوم را به طرف بک برد بچرخانید

پاهای مصدوم  را  ا ز جلوی صندلی خارج نمائید

بعداز قرار گرفتن بالا تنه روی بک برد ، او روی بک برد سُر دهید

بعداز قرار گرفتن مصدوم روی بک برد ، بک برد را روی زمین قرار دهید

مصدوم را روی بک برد تثبیت کنید

مصدوم را با احتیاط کامل به سمت آمبولانس هدایت نمائید

 

اسلاید ۹ :

خارج کردن مصدومی که بالا تنه او در داخل خودرو تثبیت شده است

   یک نفر از پشت صندلی مواظب سر مصدوم باشد

  نفر دیگر روی صندلی جلو و در کنار مصدوم  قرار گیرد 

   بک برد را  روی صندلی راننده ودر کنار ران چپ او بطوری افقی وموازی با زمین قرار دهید

  در یک طرف بک برد قرار بگیرید

  یک تسمه ۳ متری را از زیر ران مصدوم عبور داده وانتهای آن را به دست نفر دیگر بدهید

از همراه خود بخواهید انتهای تسمه را به دور دست راست خود بپیچد

  انتهای دیگر  تسمه را به دور دست چپ خود بپیچید

  با دستور (( بلندش کن)) همزمان  مصدوم را چند سانتی متر از روی صندلی بلند کنید

  وقتی که مصدوم را بلند کردید بقیه نفرات  انتها ی بک برد را زیر نشیمنگاه مصدوم سُر دهند

  با دستور (( بیارش پایین )) با کمک نفر همراهتان  مصدوم را به آرامی بر روی بک برد قرار دهید

  مصدوم را روی بک برد بچرخانید واز نفر همراه بخواهید پای مصدوم را بلند کرده و روی صندلی قرار دهد

  بعد بالا تنه مصدوم را پایین آورید تا به پشت ، روی بک برد بخوابد

  مصدوم ر روی بک برد سُر دهید و روی زمین قرار دهید

  مصدوم را روی بک برد تثبیت کنید

  مصدوم را به سمت آمبوالنس هدایت نمائید

اسلاید ۱۰ :

خارج کردن مصدومی که روی صندلی افتاده است

کلار گردن را ببندید

یک نفر سر وگردن مصدوم را نگه داسته و او را حمایت کند

مصدوم را حتی المقدور مستقیم و صاف باشد

به آرامی شانه های مصدوم را بلند کنید

درحالیکه یک نفر سر ونفر دیگر شانه های مصدوم را بلند کرده است، نفر دیگر بک برد را بین مصدوم وصندلی قرار دهد

مصدوم به اندازه ای بلند شود که بک برد زیر شانه های مصدوم قرار گیرد

بست طناب آویز  را روی قفسه سینه مصدوم در سطح زیر بغل او قرار دهید

حلقه طناب را به زیر بازوهای مصدوم ببرید به نحوی که طناب به زیر بغل او بچسبد

بست تنظیم آن را در امتداد طناب به سمت سر مصدوم جابجا کنید

بست تنظیم را پشت کلار گردن قرار دهید تا کمک کند سر مصدوم بی حرکت بماند

دست های مصدوم را روی شکم بوسیله تسمه یا باند سه گوش ببندید

در انتها ی بک برد یک نفر طوری بایستد که تعادل خود را حفظ کند

طناب را به آرامی بکشید تا مصدوم  روی بک برد قرار گیرد

مصدوم را روی بک برد تثبیت کنید

به سمت آمبولانس انتقال  دهید 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد