بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  بیو سنسورهای نوری       دردستگاه پالس اکسی متر

اسلاید 2 :

مقدمه

 • امروزه در زمينه هاي مختلفي از جمله پزشكي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي، مانيتورينگ محيط زيست و توليد محصولات دارويي و بهداشتي از بيوسنسورها بهره مي گيرند.. ‏
 • در حقيقت زيست حسگرها ابزارهاي هستند كه مي توانند با بهره گيري از هوشمندي مواد بيولوژيكي، تركيب يا تركيباتي را شناسايي نموده و با آنها واكنش دهند. محصول اين واكنش مي تواند يك پيغام شيميايي، نوري و يا الكتريكي باشد.

اسلاید 3 :

بيشترين كاربرد زيست حسگرها در تشخيص هاي پزشكي و علوم آزمايشگاهي است. در حال حاضر بيوسنسورهاي گلوكز از موفق ترين بيوسنسورهاي موجود در بازار هستند كه به اندازه گيري غلظت گلوكز خون مي پردازند. اين ابزار به بيماران مبتلا به ديابت كمك مي كند تا در طول روز به سنجش سطح گلوكز خون خود پرداخته و در زمانهاي مورد نياز انسولين تزريق كنند.

اسلاید 4 :

تعریف بیوسنسور

بیو سنسور به طور کلی به احساس و اندازه گیری مواد شیمیایی خاصی که ممکن است فیزیولوژیکی نیز باشد،مربوط می شوند

به عبارت دیگر: یک بیوسنسور را می توان به عنوان ابزاری که از تلفیق یک حسگر بیولیوژیکی متصل به یک مبدل حاصل می شود،تعریف نمود.

اسلاید 5 :

(a)بیوکاتالیست

(b)مبدل

(c) آمپلی فایر

(d)پردازنده

(e)نمایشگر

اسلاید 6 :

بررسی اجزای بیوسنسور

به طور کلی هر بیوسنسور شامل اجزای زیر می باشد:

 • 1-آنالیت
 • 2-عناصر بیولوژیکی
 • 3-مبدل
 • 4-پردازشگر
 • 5-نمایشگر

اسلاید 7 :

چهار دسته ی اصلی مواد بیولوژیکی به شرح زیرند:

1-آنزیم ها

2-آنتی بادی ها

3-اسید های نوکلئیک

4-گیرنده ها

 • دسته های دیگر عبارتند از:

میکروارگانیسم ها،بافت،سلول،ارگان و...

اسلاید 8 :

آنزیم

 • از عناصر بیولوژیکی هستند که بیشتر به کار برده میشوند و ممکن است در حالت خالص یا به صورت موجود در ریزاندامگان یا در قطعه ای از بافت مورد استفاده قرار گیرند.این مواد کاتالیزورهای بیولوژیکی برای واکنش های خاص بوده و می توانند خود را به سوبسترای خاصی متصل سازند.کارایی این مواد در ساخت بیوسنسور مربوط به عمل کاتالیزوری آنها می باشند.
 • آنزیم ها یک ماکرو مولکول پیچیده و درشت است که بخش اعظم آن پروتئینی است با یک گروه پروستیتک که غالبا حاوی یک یا چند اتم فلزی است.عملکرد بسیاری از آنزیم ها شامل فرآیند اکسید یا احیا است که با روشهای الکتروشیمیایی قابل آشکارسازی است.

اسلاید 9 :

مزایا و معایب آنزیم های خالص

مزایا:

 • به جسم مورد سنجش متصل است.
 • از قدرت گزینش بالایی برخوردارند.
 • چون دارای فعالیت کاتالیکی هستند حساسیت را افزایش می دهند.
 • عملکرد آنها سریع است.
 • از جمله مواد بیوتوژیکی هستند که بیشترین مصرف را دارند.

اسلاید 10 :

معایب:

 • گران هستند.هزینه ی استخراج،جداسازی و خالص سازی آنزیم ها خیلی بالاست.در برخی موارد ممکن است قیمت منبع آنزیم نیز گران باشد.
 • غالبا در هنگام تثبیت آنزیم ها روی مبدل،بخشی از فعالیت خود را از دست میدهد.
 • این مواد به دلیل غیر فعال شدن،پس از مدت کوتاهی فعالیت خود را از دست می دهند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید