بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مقدمه
 • سيستمهای بايومتريک
 • مشخصات الگوی عنبيِه
 • شبيه سازی و نتايج آن

اسلاید 2 :

تاريخچه علم بايومتريك

انواع كاربرد

 • تأييد هويت
 • تشخيص هويت

انواع اندازه گيری

اسلاید 3 :

¯  اثر انگشت

¯  شکل دست

¯  الگوی شبکيه

¯  ديناميک امضاء

اسلاید 4 :

¯  شناسايی چهره

¯  شناسايی صدا

¯  اثر کف دست

¯  وريد دست

¯  DNA

¯  تصوير برداری حرارتی

¯  شکل گوش

¯ بوی بدن

¯ ديناميک ضربه به کليد

¯ بوی بدن

اسلاید 5 :

عنبيه چيست ؟

 • هاله ها
 • دخمه ها
 • رشته ها
 • لکه ها
 • حفره ها
 • شيارها
 • خطها
 • حلقه ها

اسلاید 6 :

انواع عنبيه :

عنبيه نهری

عنبيه گل

عنبيه جواهر

عنبيه لرزان

اسلاید 7 :

اسکن عنبيه

مزايای اسکن عنبيه

نقاط ضعف اسکن عنبيه

اسلاید 8 :

مراحل پيش پردازش قبل از استخراج مشخصات عنبيه

 • تبديل تصوير به حالت خاکستری
 • نحوه تبديل از حالت واقعی به حالت خاکستری
 • مزايای تبديل تصوير به حالت خاکستری
 • ساده تر شدن پردازش
 • کاهش حساسيت
 • افزايش سرعت پردازش

اسلاید 9 :

مراحل پيش پردازش قبل از استخراج مشخصات عنبيه

 • استخراج عنبيه از تصوير چشم
 • محاسبه هيستوگرام
 • پردازش منحنی هيستوگرام
 • استخراج ناحيه حاوی اطلاعات عنبيه
 • استخراج عنبيه به همراه مردمک
 • جداسازی عنبيه از مردمک
 • باز کردن تصوير عنبيه

اسلاید 10 :

 • نحوه محاسبه هيستوگرام
 • محاسبه فراوانی رنگها
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید