دانلود فایل پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری بر سیستمهای بس الکترونی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نکاتی در مورد روش Hartree :

۱) در تابع پیشنهادی Hartree توابع تک الکترونی متعامد نیستند.

۲) در تابع پیشنهادی Hartree اصل طرد پاؤلی رعایت نشده است.

۳) در دسته معادلات تک ذره به دست آمده هامیلتونی وابسته به تابع موج است.

۴) پتانسیل موجود در معادلات یک عملگر موضعی است.

۵) جمع روی     ها انرژی کل سیستم را بدست نمی دهد.

اسلاید ۲ :

جهت رفع عیوبی که تابع پیشنهادی Hartree داشت دراین تقریب تابع موج سیستم چند الکترونی بصورت دترمینان Slater در نظر گرفته میشود : 

که در آن                                            و             بخش اسپینی تابع موج و            بخش مکانی تابع موج است. انتخاب تابع موج سیستم بس الکترونی بد ینگونه ضمن برقراری اصل طرد پاؤلی باعث برقراری خاصیت پادتقارنی نیز می باشد. توابع تک الکترونی در اینجا متعامد بهنجار هستند.

اسلاید ۳ :

بنابراین کافیست مانند روش Hartree ابتدا        را محاسبه کرده و سپس با استفاده از اصل وردش به دسته معادلا تی موسوم به Hartree-fock برسیم.

که در آن    عملگر جایگشت                          است و بر مختصه های الکترونی اثر کرده و تابعیت       ها را نسبت به       های مختلف تغییر میدهد.

اسلاید ۴ :

نکاتی در مورد تقریب Hartree-Fock :

۱) دسته معادلات بدست آمده غیر خطی هستند و باید به روش خود سازگار حل شوند.

۲) پتانسیل موجود در معادلات یک عملگر غیر موضعی است.

۳) انتخاب تابع موج سیستم بس الکترونی بصورت دترمینان              هنوز هم نوعی انتخاب خاص است وموجب محدودیت فضایی میشود.  لذا اصل وردش ما را مطمئناً  به مینیموم انرژی نمی رساند.

    به طور کلی می توان گفت:

 

اسلاید ۵ :

سیستمی N الکترونی در نظر بگیرید که      ویژه مقادیردسته معادلات HF آن باشند. بنابراین قضیه با جدا کردن الکترونk  ام از سیستم تغییری در انرژی تبادلی و انرژی کولنی و ویژه مقادیر دیگر الکترونها در سیستم N-1) ) ذره ای ایجاد نمیشود.

اسلاید ۶ :

باید دقت داشت که در اینجا اسپین دو الکترون یکسان در نظر گرفته شد. اگر اسپین الکترونها متفاوت باشد عملگر تبادلی در دسته معادلاتHF  حذف میشود و مساله تفاوتی با تقریب هارتری نخواهد داشت . 

اسلاید ۷ :

در این مدل بلوربه صورت نوعی مانند شکل روبرو در نظر گرفته میشود که در آن یونها ثابت والکترونها دور آنها در حال حرکت هستند. بطوریکه :

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد