دانلود فایل پاورپوینت سیستم های عامل توزیع شده

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سیستم های عامل توزیع شده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سیستم های عامل توزیع شده قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

در مواردی سایت‌ها باید با هم به توافقی برسند. مثلاً تصمیم به Ab rt یا C mmit در DBSs.

هر سایت باید از مقادیر سایت‌های دیگر مطلع باشد.

تصمیم در غیاب خطا ::

تصمیم در حضور خطا û؟ چرا که سایت‌های خطادار مقادیر غلطی می‌فرستند.

فرض: وجود یک مدل عمومی از خطا: ارسال پیغام مشکوک به دیگران، پایین بودن سایت، پاسخ درست ندادن به پیغام‌ها.

نکته: پردازه‌های سالم خبری از پردازه‌های خراب ندارند.

اسلاید ۲ :

مدل

تا‌ پردازنده در سیستم وجود دارد که m تای آنها خطادار هستند.

سیستم منطقاً کاملاً مرتبط است.

تنها خطای پردازنده مطرح است و خطای رسانه ارتباطی نداریم.

برای سادگی فرض بر توافق روی مقدار صفر و یک است.

محاسبات همگام: پردازنده‌های سیستم در یک حالت قفلی/مرحله‌ای عمل می‌کنند. هر پردازه پیغامی که در مرحله قبل ارسال شده بود را دریافت می‌کند، محاسبه‌ای انجام می‌دهد و پیغام‌هایی را ارسال می‌کند.

   هر مرحله را یک r u d می‌نامیم. تأخیر پیغامی یا سرعت کند یک پردازنده کل محاسبات را کند می‌کند.

پیغام‌ها -Authe ticated‌ هستند: پردازنده‌ای می‌تواند پیغامی را جعل کند و یا محتویات ان را عوض کند و سپس آن را رله کند.

اسلاید ۳ :

ازریابی کارایی

زمان : تعداد دور

 

ترافیک پیغامی

 

سربار حافظه‌ای

اسلاید ۴ :

دسته‌بندی مسائل توافقی

۱- توافق Byza ti e

   مقدار اولیه‌ای که قرار است روی آن توافق شود توسط پردازنده‌ای بی‌خطا اعلام و همه پردازنده‌های بی‌خطا مجبور به توافق روی آن مقدار هستند.

  راه‌حل این مسئله باید:

۱- توافق: توافق همه پردازنده‌های بی‌خطا روی آن مقدار مشترک.

۲- اعتبار: اگر پردازنده مبدأ بی‌خطاست، مقدار توافق شده همان مقدار اولیه باشد.

نکته: اگر مبدأ خطادار باشد، پردازنده‌های بی‌خطا روی هر مقدار مشترکی می‌توانند توافق کنند.

مهم نیست که پردازنده‌های خطادار روی چه مقدار مشترکی توافق کرده‌اند و یا اصلاًً توافق کرده‌اند. 

اسلاید ۵ :

دسته‌بندی مسائل توافقی(ادامه)

۲- اجماع

   هر پردازنده مقدار اولیه خود را منتشر می‌کند. همه پردازنده‌های بی‌خطا باید روی مقدار مشترکی توافق کنند.

۳- سازگاری محاوره‌ای(I teracti e C siste cy)

  هر پردازنده مقدار اولیه خاص خود را دارد. همه پردازنده‌ها روی مجموعه یکسانی توافق می کنند.

اگر پردازنده‌ای خطا دارد (مثل j )، سپس همه پردازنده های بی‌خطا می‌توانند روی هر مقدار مشترک برای j توافق داشته باشند (.( j 

اسلاید ۶ :

راه‌حل برای مسئله توافق Byza ti e

اولین بار توسط لمپورت

پردازنده‌ها مقادیرشان را می‌فرستند و مقادیر دریافت شده را رله می‌کنند.

پردازنده‌های خطادار ممکن است بقیه را گیج کنند ( به خاطر فرستادن مقادیر گمراه کننده یا رله مقادیر جعلی).

مهم است که پردازنده‌های بی‌خطا از خطادارها در امان باشند. تعداد خطادارها نباید از سقفی تجاوز کند.

Pease و همکارانش نشان دادند که اگر m (تعداد خطادارها) از           تجاوز کند نمی‌توان به توافق رسید.

اسلاید ۷ :

نتیجه غیرممکن:

  توافق Byza ti e نمی‌تواند بین سه پردازنده که یکی از آنها خطادار است حاصل شود. اگر سه پردازنده P0، P1 و P2 را در نظر بگیریم که هر یک دو مقدار صفر و یک دارند:

  P0 آغاز می‌کند. دو حالت:

۱-  P0 بدون خطا و مثلاً P2 خطادار است. P0 مقدار خود را پخش می‌کند.

 

اسلاید ۸ :

۲-  P0 خطادار است و P1 و P2 سالم.

با سه پردازنده که یکی خطادار است نمی‌توان توافق داشت.

اسلاید ۹ :

الگوریتم Lamp rt-Sh stak-Pease

مشهور به الگوریتم پیغام‌های شفاهی ral Msgs ( M(m)) که مسئله را برای ۳m+1( یا بیشتر) پردازنده در حضور حداکثر m پردازنده خطادار حل می‌کند.

 

M(0)

۱- پردازنده مبدأ مقدار اولیه‌اش را برای همه می‌فرستد.

۲- هر پردازنده، مقداری را که از مبدأ گرفته است استفاده می‌کند (اگر مقداری دریافت نکرد صفر در نظر می گیرد).

اسلاید ۱۰ :

الگوریتم Lamp rt-Sh stak-Pease (ادامه)

M(m) (m>0)    

.۱پردازنده مبدأ مقدار اولیه‌اش را برای همه می‌فرستد.

.۲برای هر i، اگر i مقداری باشد که پردازنده از مبدأ دریافت می‌کند (اگر دریافت نکند پیش فرض صفر است)، پردازنده i به عنوان مبدأ جدید عمل کرده و M(m-1) را آغاز می‌کند که i را به -۲ پردازنده دیگر می‌فرستد (به جز مبدأ و خودش).

.۳برای هر i و j (i¹j) اگر j مقداری باشد که i از j دریافت کرده است (با استفاده از M(m-1) در قدم ۲)، سپس پردازنده i مقدر زیر را محاسبه می کند و به کار می‌برد (به عنوان تصمیم).

Maj r ty( 1, 2, …, -۱)

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 25 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد