دانلود فایل پاورپوینت طبقه بندی مشاغل

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طبقه بندی مشاغل توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طبقه بندی مشاغل قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طبقه بندی مشاغل عبارت است از گروه بندی مشاغل بر اساس نوع وظایف، سطح مسئولیت و شرایط احراز (تحصیل ـ مهارت ـ تجربه) و نیز عنوان مناسب برا ی آنها

اسلاید ۲ :

  • وظایف ومسئولیتها هر شغل
  • سطح مسئولیتها
  • میزان تحصیلات تجربه ومهارتها هر شغل
  • میزان حقوق ومزایای هرشغل

اسلاید ۳ :

۱- رسته آموزشی فرهنگی             شلمل ۶ رسته فرعیی       و   ۵۰رشته شغلی

۲-رسته اداری ومالی                  شامل ۵ رسته فرعی       و   ۴۷  رشته شغلی

۳-رسته امور اجتماعی                 شامل ۱۴رسته فرعی       و   ۷۵رشته شغلی

۴-رسته بهداشتی درمانی              شامل ۱۶رسته فرعی        و  ۵۱رشته شغلی

۵-رسته خدمات                          شامل ۶ رسته فرعیی       و    ۱۸رشته شغلی

۶-رسته کشاورزی ومحیط زیست    شامل ۱۲رسته فرعی      و     ۳۸رشته شغلی

۷-رسته فنی مهندسی                    شامل ۲۰رسته فرعی      و  ۹۳  رشته شغلی

۸-رسته فرابری داده ها                 شامل ۴ رسته فرعی      و    ۸  رشته شغلی

اسلاید ۴ :

رسته  فرعی خدمات پزشکی

رسته فرعی خدمات دندانپزشکی

رسته فرعی خدمات دامپزشکی

رسته فرعی خدمات پرستاری و مامایی

رسته فرعی خدمات توانبخشی

رسته فرعی خدمات بهسازی و بهداشت

رسته فرعی خدمات دارویئ

رسته فرعی خدمات تغذیه ای و کنترل مواد خوردنی – آشامیدنی– ارایشی – بهداشتی

رسته فرعی خدمات رادیولوژی و نوارنگاری

.۱۰رسته فرعی خدمات آزمایشگاه بهداشت و درمان

.۱۱رسته فرعی مدیریت بیمارستان

.۱۲رسته فرعی امور مددکاری بهداشتی و درمان و مدارک پزشکی و پذیرش

.۱۳رسته فرعی بهداشت خانواده 

اسلاید ۵ :

رسته فرعی خدمات پرستاری ومامایی دارای ۸ رشته شغل می باشد که عبارتند از:

.۱رشته شغل پرستاری

.۲رشته شغل مامایی

.۳رشته شغل بهیار

.۴رشته شغل کمک بهیاری

.۵رشته شغل کاردان اتاق عمل

.۶رشته شغل کارشناس هوشبری

.۷رشته شغل کاردان هوشبری

.۸رشته شغل مسئول امور فوریتها پزشکی

اسلاید ۶ :

اعداد مبنا با در نظر گرفتن

مقاطع تحصیلی – نوع و

حساسیت شغل – اهمیت وظایف

–میزان مسئولیتها – و بر حسب 

رشته ها و رسته های مختلف

تعیین گردیده است .

اسلاید ۷ :

به پست ها مسئول

معاون اداره

رئیس اداره

مدیر

اسلاید ۸ :

تبصره  ۴ ماده ۳

 دولت می تواند در موارد ذیل به مستخدمان یک گروه تشویق علاوه بر گروه استحقاق آنان اعطاء کند

الف ) آزادگان

ب) جانبازان

ج) رزمندگان( حداقل شش ماه جبهه مستمر یا ۹ ماه    غیرمستمر)

د) مدیران

ه ) مستخدمان که خدمات برجسته داده باشد

اسلاید ۹ :

الف – مراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی ویا غیر دولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم گردد و در تعیین گروه شغلی وی به تناسب جزء هریک از موارد مشروحه ذیل می تواند موثر باشد.                                                                 

ب- تجربه مربوط : عبارت از آن قسمت خدمات مستخدم است که در رشته مربوط به شغل مورد تصدی او باشد .                                                  

ج- تجربه مشابه : عبارت از آن بخش خدمات مستخدم است که در زمین شغل مورد تصدی اوباشد مانند تجربه کمک بهیاری برای بهیاری ، تجربه کارپردازی برای انبار داری تشخیص تجربه مشابه بعهده کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل می باشد .                                                 

اسلاید ۱۰ :

آمادگ به خدمت

ایام تعلق

ایام بازنشستگی

ایام عدم اشتغال

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد