دانلود فایل پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

PowerPoint قابل ویرایش
65 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

یکنواختی قطره چکان: توازن بین دبی و نیاز آبی

 • EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]
 • EU : ضریب یکنواختی خروج آب
 • n : تعداد قطره چکانهایی که برای هر گیاه بکار می رود (در مورد قطره چکانهای نقطه ای و گیاهان دائم). برای قطره چکانهای خطی می بایست از دو مقدار زیر هر کدام بزرگتر بود انتخاب شود:
 • الف: فاصله بین گیاهان تقسیم بر همان طولی از لاترال که توسط کارخانه سازنده بعنوان یک قطره چکان برای محاسبه Cv بکار رفته است.
 • ب: یک
 • Cv : ضریب تغییرات دبی (تعیین بوسیله کارخانه)
 • qmin : حداقل دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)
 • qavg : میانگین دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)

اسلاید ۲ :

 • ضریب یکنواختی کارخانه:

–نوع قطره چکان

– کنترل کیفیت ساخت

 • استاندارد انجمن مهندسان امریکا (ASAE)

اسلاید ۳ :

مثال

 • می خواهیم در یک باغ میوه که شیب زمین در آن ۲ درصد و فاصله بین درخت ها ۴ متر می باشد، طرح آبیاری قطره ای پیاده کنیم. برای این منظور برای هر اصله درخت از ۴ قطره چکان نقطه ای از نوع طولانی مسیر استفاده می کنیم. دبی طراحی شده قطره چکان ۸ لیتر در ساعت و ضریب تغییرات که در کارخانه سازنده تعیین شده است، ۰٫۰۸ می باشد. حساب کنید حداقل دبی قطره چکان و حداقل فشار مربوطه برای قطره چکان؟

اسلاید ۴ :

 • از جدول ۷-۴ برای قطره چکانهای نقطه ای با فاصله بیش از ۴ متر در زمین های شیبدار حداقل ضریب یکنواختی ۸۵ درصد است:
 • EU=85%
 • EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]qmin/qavg
 • ۸۵=۱۰۰[۱٫۰-(۱٫۲۷/۴)۰٫۰۸] qmin/8
 • qmin=8*0.85/0.9746
 • qmin=6.977 l/h=7 l/h
 • از شکل ۷-۴ برای قطره چکان طولانی مسیر نوع C:
 • Hmin=5 m

اسلاید ۵ :

یکنواختی توزیع آب در قطره چکانها

 • qvar=100(1-qmin/qmax)
 • qvar : تغییرات دبی در قطره چکانها (درصد)
 • qmin : حداقل دبی قطره چکان (لیتر در ساعت)
 • qmax : حداکثر دبی قطره چکان (لیتر در ساعت)

اسلاید ۶ :

طبقه بندی قطره چکانها بر اساس یکنواختی پخش آب

 • کمتر از ۱۰ درصد = خوب
 • بین ۱۰ تا ۲۰ درصد = قابل قبول
 • بیشتر از ۲۰ درصد = غیر قابل قبول

اسلاید ۷ :

تعیین نمای فرمول دبی قطره چکان

 • q=K(H)x
 • K : ضریب تجربی
 • x : توان
 • تعیین x با اندازه گیری دبی به ازا دو مقدار فشار
 • x=ln(q1/q2)/ln(H1/H2)

اسلاید ۸ :

یکنواختی پخش آب در مزرعه

 • EU : یکنواختی پخش اندازه گیری شده در مزرعه
 • qLQ : متوسط دبی در چارک پایین تعداد اندازه گیریها
 • q : میانگین دبی در قطره چکانها

اسلاید ۹ :

ضریب تغییرات ساخت در کارخانه

 • v=s/qavg
 • v : ضریب تغییرات ساخت قطره چکان در کارخانه
 • s : انحراف از معیار مقادیر اندازه گیری شده قطره چکانها
 • q : متوسط مقادیر اندازه گیری شده
 • اندازه گیری دبی در حداقل ۵۰ قطره چکان

اسلاید ۱۰ :

اثرات دما بر دبی قطره چکانها

 • اثر دما بر لزوجت آب
 • انبساط و انقباض روزنه
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 65 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد