بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

حضرت امام (ره):

آن روزی که زرق و برق دنیا پیدا شود و شیطان در بین ما راه پیدا کند و راهنمای ما شیطان باشد ، آن روز است که ابر قدرتها می توانند در ما تاثیر و کشور ما را به تباهی بکشانند .

اسلاید 2 :

تعریف غیبت

انواع غیبت

غیبت ؛ تهمت

انگیزه ها و علل  و اسباب غیبت

حکم شنونده ی غیبت

آثار غیبت

کفاره ی غیبت

وجوه تشبیه غیبت  به خوردن گوشت مرده

ترک غیبت  مساوی ...

راه های درمان

 

اسلاید 3 :

قال الصادق ( علیه السلام ) :

الغیبه کفر و المستمع لها و الراضی بها مشرک .

 [مستدرک الوسائل ، ج9 ، ص133 ، باب وجوب رد غیبه المومن و ...]

غیبت کفر است و شنونده و راضی به آن مشرکند.

اسلاید 4 :

آگاهی دادن بر چیزی در مورد شخص غائب که خوشایندش نیست اما نزد مردم نقصان و یا مایه ی مذمت اوست.

حال این نقصان ممکن است:

¯ نقص بدنی باشد ؛ فلانی کور است.

¯ نقص نسبی باشد؛ پدر فلانی حسین است.

¯ نقص صفت و اقول باشد ؛ فلانی بدخلق است.

¯ نقص در متعلقات شخص باشد؛ لباس فلانی چرکین است.

¯ نقص در قالب حمد باشد ؛ الحمدلله که ما ریاست طلب نیستیم.

¯ نقص در قالب دعا باشد ؛ دعا می کنم که خداوند از سر تقصیرات فلانی بگذرد.

اسلاید 5 :

                  نقص یا عیبی را بر پایه ی گمان یا حدس به شخصی نسبت دهند که در شخص وجود ندارد . حال چه در حضورش باشد و چه در غیابش.

ابوذر غفاری از پیامبر ( صل الله علیه وآله ) پرسید: غیبت چیست ؟ حضرت فرمودند :

 ذکرک اخاک بما یکره .

یادکردن برادرت به چیزی که از آن ناخرسند می شود.

ابوذر گفت :

یا رسول الله فان کان فیه الذی یُذکر به ؟

اگر این عیب در او بود چه ؟ حضرت فرمودند :

اعلم اَنّک اذا ذَکَرتَهُ بما هو فیه فقد اغتبته  و اذا ذَکَرتَهُ بما لیس فیه فقد بَهَتَّهُ.                                                  [وسائل الشیعه ، ج 12 ، ص 280 ، باب تحریم اغتیاب المومن و ... ]

اگر او را به عیبی که در او بود یاد کردی غیبت کرده ای و اگر عیبی را که در او نبود متذکر شدی بهتان زده ای.

اسلاید 6 :

¯ تشفی خاطر

¯ همراهی و موافقت با دوستان

¯مثل پیداکردن

¯ پیشگیری

¯ تبرئه نفس

¯ اظهار برتری

¯ حسد

¯ شوخی و بذله گویی

¯ مسخره به منظور تحقیر

¯ تعجب از فحشا و منکر

¯ رحمت و شفقت

¯ غضب به خاطر خدا

در این سه مورد اخیر شایسته است اگر انسان مخلص است نام شخص را ذکر نکند.

اسلاید 7 :

       ورود در جهنم

پیامبر اکرم ( صل الله علیه وآله) :

من مشی فی غیبه خیه و کشف عورته کانت اول خطوة خطاها وَضَعَها فی جهنم.

 [کشف الریبه ، ص 10 ]

کسی که برای بدگویی و فاش کردن گناهانی که برادرش در خفا انجام می دهد گام بردارد ،اولین قدمی که می گذارد در آتش جهنم است.

        خروج از ولایت الهی و ورود در ولایت شیطان

امام صادق ( علیه السلام ) :

من روی علی المومن روایهً یریدُ بها شَینَهُ و هَدم مُرُوء ته لیسقُطَ مِن اَعینِ الناس اَخرجَهُ الله من ولایَهِ الی ولایه الشیطان فلایَقبَلُهُ الشیطانُ.             [ اصول کلفی ، ج2 ، باب الر.ایه علی المومن ...]

هر کس سخنی را در مورد مومنی روایت کند که به وسیله ی آن زشتی او آشکار و مروت او را پایمال کند تا او را از چشم مردم بیندازد ، خدا او را از ولایت خودش به سوی ولایت شیطان خارج می کند و شیطان هم او را قبول نمی کند.

اسلاید 8 :

     انتقال حسنات به نامه ی عمل غیبت شونده

رسول اکرم ( صل الله علیه وآله ) :

فردی را در قیامت می آورند پس می ایستد در مقابل خدای بزرگ و نامه ی عملش به او داده می شود و او اعمال خیرش را نمی بیند ، پس می گوید پروردگارا نامه ی عمل من این نیست . به او خطاب می شود به درستی که ذره ای از کارهای خیرت را از بین نبرده و فراموش نمی فرماید، خیرات تو به علت غیبت کردن از مردم نابود شد.

پس فرد دیگری را می آورند و نامه ی عملش را به او می دهند و او در نامه ی عملش حسنات زیادی را می بیند ، می گوید پروردگارا این نامه ی عمل من نیست، من چنین کارهای خوبی نکرده ام. به او گفته می شود : فلان مرد صالح غیبت تو را کرد . حسنات او را برای تو داده اند.

اسلاید 9 :

         از بین رفتن حسنات

پیامبر اکرم ( صل الله علیه وآله ) :

ان الغیبه حرام علی کل مسلم و اِنّها لتاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب.

[ کشف الریبه ، ص9 ]

بدرستی که غیبت کردن حرام است برهر مسلمانی ، و تحقیقا غیبت می خورد حسنات را آنچنان که آتش هیزم را می خورد.

        منع از صعود حسنات به عالم بالا

نبی گرامی اسلام ( صل الله علیه وآله ) :

در عالم ملکوت هفت آسمان هست که باید عمل از آنها عبور کند و در هر آسمان ملکی هست که جلوی عمل نیک را می گیرد ، یکی از آن ها ملک غیبت است.                     [ بحارالانوار ، ج67 ، ص246 ، باب الاخلاص و معنی قربه تعالی ]

اسلاید 10 :

         قرارگرفتن در درجه ای پایین تر از رباخواران

پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) :

به درستی که یک درهم ربا که عاید انسان می شود بزرگتر از سی وشش زناست . بدرستی که بدتر از ربا ، ربایی است که شخص آبروی کسی را بریزد.

      قرار گرفتن در ردیف سگ های جهنم

پیامبر ( صل الله علیه وآله ) :

کذب من زعم اَنّه وُلِدَ مِن حلال و هو یَاکُلُ لُحُومَ الناس بالغیبه اجتنبوا الغیبه فاِنّها اِدامُ کِلابِ النّار...                   [ مستدرک الوسائل ، ج9 ، ص121 ، باب تحریم اغتیاب المومن ... ]

دروغ می گوید کسی که گمان دارد حلال زاده است در حالی که گوشت های مردم را به غیبت می خورد ، پس از غیبت بپرهیزید. به درستی که غیبت خورشت سگ های جهنم است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید