دانلود فایل پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

(تغییر شکل فلزات)فرم دهی فلزات
Metal Forming process

اهداف

üمبانی فرم دهی فلزات

üخواص مواد درفرم دهی فلزات

üتنش در فرم دهی فلزات

üاثردما در فرم دهی فلزات

üفرایند های تغییر شکل

üعملیات گرم وسرد در فرم دهی فلزات

اسلاید ۲ :

مبانی فرم دادن فلزات

üفرم دادن موادبه فرایندهایی از ساخت وتولید گویند که با اعمال نیرو وایجاد تغییر شکل دایمی در فلزات ، باعث می شود ماده به شکل دلخواه (نهایی) برسد.

üاندازه ی نیروی اعمال شده برماده ،که توسط ابزار شکل دهی اعمال می گردد ،از حد تسلیم   (Yield Strength)ماده بالاتر است.

üعموماً شکل نهایی قطعه به وسیله ی شکل هندسی ابزار که قالب نامیده می شود مشخص می گردد.

ü

ü

اسلاید ۳ :

تنش در فرم دهی فلزات

üتنش های وارده در فرایند های شکل دهی عمدتا از نوع فشاری می باشند .

üفرایند های نورد ،آهنگری ،اکسترود و….

üتنش درفرایند هایی مانند کشیدن از نوع کششی

üدر فرایند خمکاری تنش از نوع فشاری وکششی است.

üدر فرایند برش تنش از نوع برشی می باشد

اسلاید ۴ :

خواص مواد در فرم دهی فلزات

üبا توجه به این که تغییرشکل مواد مورد نظر است، بنابراین  از نمودار تنش وکرنش قسمت تغییر شکل پلاستیکی آن بررسی می شود.

üیعنی خواصی مورد نظر قرار می گیرند که به نام

      نقطه تسلیم

      قابلیت شکل پذیری

ماده را شامل می شود

اسلاید ۵ :

خواص مواد در فرم دهی فلزات

üاین خواص در مواد وابسته به دما می باشند

üدر اثر افزایش دما قابلیت شکل پذیری افزایش یافته واستحکام تسلیم کاهش می یابد.

üاستحکام کششی اکثر فلزات ، در دمای معمولی زیاد است.

اسلاید ۶ :

فرایند هایی که تغییر شکل زیاد ایجاد می نمایند

üویژه گی های مهم این فرایند ها آن است که تغییر شکل زیاد در حجم وسیعی ازماده خام  صورت می گیرد.

üقطعات خام عمدتا به شکل استوانه یا مکعب می باشند.

اسلاید ۷ :

آهنگری

فرم دادن قطعات

اسلاید ۸ :

آهنگری

üیکی از قدیمی ترین روش فرم دادن فلزات است واز نظر تاریخی به چکش وسندان برمی گردد که کارگران بااین ابزارها وبه ابتدایی ترین روش فرم دادن فلزات می پرداختند    (طلا سازی،نعل سازی و…)

ü استفاده از نیروهای فشاری در حین مراحل متعدد کاری  که به شکل دادن قطعات و…..

ü با به کار گیری ابزار وقالب های لازم در ارتقای خاصیت ماده همانند تغییر شکل آن به تولید قطعات با خط تولید پیوسته یا نا پیوسته پرداخته می شود

اسلاید ۹ :

üآهنگری اصطلاحی برای فرم دادن فلزات است که با وارد نمودن نیرو های فشاری بر موادی که درون قالب قرار گرفته اند  (مخصوصا فلزات) و قابلیت تغییر شکل هم دارند شکل پذیر می شوند.

üدرآهنگری سرد عملیات فرم دادن در حرارت معمولی ویا نزدیک به آن انجام می شود.

üآهنگری گرم قطعه ی کار در حرارتی بین آهنگری سرد وداغ شکل می گیرد.

ü

اسلاید ۱۰ :

üآهنگری سردنوعی عملیات مکانیکی  است که تغییر شکل حاصله در ماده در درجه حرارت هوای معمولی انجام می پذیرد، مانند روزن روانی (اکستروژن) ، کشش ، سکه زنی و…

üاین تغییر شکل ماندگاری اختلالات در دانه بندی ماده را نگه میدارد که در نهایت ماده استحکام کمتری نسبت به نوع دیگر آهنگری دارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 35 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد