دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی پزشکی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی پزشکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فیزیولوژی پزشکی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عوامل موثر بر سرعت خالص انتشار

۱- ضخامت غشاء

۲- قابلیت حل در چربی

۳- تعداد کانالهای پروتئین

۴- دما

۵- وزن مولکولی

اسلاید ۲ :

فیزیولوژی غشاء سلول

انتقال فعال اولیه و ثانویه:

  • انتقال فعال براساس منبع انرژی به دو نوع تقسیم می‌شود.
  • در انتقال فعال اولیه انرژی لازم مستقیماً از تجزیه ATP بدست می‌آید.
  • در انتقال فعال ثانویه از انرژی ذخیره شده بصورت اختلاف غلظت یونها در دو طرف غشاء استفاده می‌شود

اسلاید ۳ :

انتقال فعال اولیه:

 

۱- سه محل گیرنده بر روی قسمت برجسته در درون دارد که یونهای سدیم به آن متصل می‌شوند.

۲- دو محل گیرنده برای یونهای پتاسیم در بیرون غشاء دارد.

۳- قسمتی در درون و مجاورت محل اتصال سدیم فعالیت ATPase دارد.

ADP+P => ATP

اسلاید ۴ :

انتقال فعال ثانویه:

اسلاید ۵ :

پتانسیل عمل

غشاء تمام سلولهای بدن دارای پتانسیل الکتریکی است.

میزان پتانسیل حاکم بر غشاء که مانع از انتشار خالص یک یون در هر یک از دو جهت از منشاء می‌گردد، پتانسیل نرنست بر آن یون نامیده می‌شود.

اسلاید ۶ :

فیزیولوژی غشاء سلول

غشاء بعنوان خازن الکتریکی

اسلاید ۷ :

منشا پتانسیل طبیعی استراحت غشا

پتانسیل استراحت mv 90- است.

اگر تنها فرض کنیم غشاء برای پتاسیم نفوذپذیری باشد طبق رابطه نرنست mv 94- خواهد بود.

پتانسیل نرنست برای سدیم mv 60+ است

اما معادله گلدمن پتانسیل کل را برای منشاء حدود mv 86- محاسبه می‌کند.

اسلاید ۸ :

فیزیولوژی غشاء سلول

اسلاید ۹ :

پتانسیل عمل عصب

سیگانالهای عصبی بوسیله پتانسیل عمل یعنی تغییر سریع پتانسیل غشاء منتقل می‌گردد.

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد