بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اصلی‌ترین راه ورود هوا به دستگاه تنفسی ، بینی است.

2/3
بخش تحتانی حفره بینی پهنتر از بخش فوقانی بوده و بوسیله مخاط تنفسی ضخیم پرعروقی پوشیده شده است.
 1/3
فوقانی آن ، که باریکتر است، بوسیله مخاط بویایی رنگ پریده‌ای پوشیده شده و محل قرار گیری گیرنده‌های بویایی می‌باشد

اسلاید 2 :


ساختاری در گردن که از غضروف تشکیل شده و از دهانه ورودی نای را محافظت نموده و بعنوان ارگان تولید صدا عمل می نمایند.
جعبه صوتی نیز نامیده
می شود.

اسلاید 3 :

  • ریه کودکان صورتی رنگ است ولی ریه بزرگسالان به علت ذرات ذغال وارد شده از راه تنفس خاکستری رنگ می باشد.

اسلاید 4 :

  • راه های هوایی درون ریه به شاخه های باریک تری تبدیل می شوند که در انتها به sac های هوایی ختم می گردد که توسط عروق خونی باریک احاطه شده است.

اسلاید 5 :

دیافراگم:Diaphragm                         

یک گنبد عضلانی که قفسه سینه را از حفره شکم جدا می کند. انقباض دیافراگم و عضلات دیواره قفسه سینه هوا را به درون ریه می آورد و استراحت این عضلات ، هوا را از ریه ها خارج می کند.

اسلاید 6 :

  • دم: زمانی که دیافراگم به سمت پائین حرکت کرده و انقباض عضلات قفسه سینه، اندازه قفسه سینه را افزایش می دهند.

اسلاید 7 :

  • بازدم: هنگام استراحت عضلانی رخ می دهد که با کاهش اندازه قفسه سینه همراه است.

اسلاید 8 :

تفاوت سیستم تنفسی در کودکان و شیرخواران با بالغین

  • راه هوایی در کوکان کوچکتر و انعطاف پذیرتر
  • بدلیل کوچکتر بودن اندازه امکان مسدود شدن راه هوایی بوسیله جسم خارجی بیشتر است
  • شیرخواران فقط از راه بینی تنفس دارند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید