دانلود فایل پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدارهای ترتیبی همزمان

یک سیستم دیجیتالی شامل مدارهای ترکیبی و ترتیبی است. قسمت ترتیبی شامل المانهای ذخیره سازی (حافظه) است.

 

 

 

 

 

اطلاعات باینری ذخیره شده در المانهای حافظه نشان دهنده حالت مدار در هر لحظه از زمان هستند.

مقدار خروجیها و حالت بعدی مدار از روی مقدار ورودیها و حالت فعلی مدار تعیین می گردند.

اسلاید ۲ :

مدارهای ترتیبی همزمان از سیگنال مخصوصی استفاده می کند که مقدار المانهای حافظه را در فواصل گسسته ای از زمان تغییر می دهد.

 

برای حصول همزمانی، از یک دستگاه زمانی به اسم تولید کننده کلاک استفاده می شود که دنباله ای از پالسهای کلاک را تولید می کند.

 

در مدارهای ترتیبی که از کلاک استفاده می کنند به المانهای حافظه فلیپ فلاپ میگویند.

 

فلیپ فلاپ یک دستگاه ذخیره سازی دودویی است که قادر به ذخیره یک بیت اطلاعات است.

اسلاید ۳ :

مدارهای ترتیبی همزمان با کلاک

خروجیها می توانند از قسمت ترکیبی مدار یا از فلیپ فلاپها و یا از هر دو قسمت گرفته شوند.

فلیپ فلاپها ورودی خود را از قسمت ترکیبی مدار و کلاک دریافت می کنند.

حالت فلیپ فلاپها فقط در لبه های کلاک (بالارونده یا پایین رونده) و یا سطوح کلاک (۱ یا ۰) تغییر می کند.

اسلاید ۴ :

atchesلچ ها

لچ ها از انواع اصلی فلیپ فلاپها هستند و با سطوح کلاک کار می کنند. لچ ها عنصر اصلی تشکیل دهنده انواع فلیپ فلاپها هستند.

در شرایط عادی، هر دو ورودی لچ ۰ هستند و لچ حالت خود را حفظ می کند.

اگر S=1,R=0 بشود لچ به حالت set خواهد رفت یعنی Q=1 خواهد شد.

اگر S=0,R=1 بشود لچ به حالت reset خواهد رفت یعنی Q=0 خواهد شد.

خروجی Q’ همیشه معکوس Q است.

اسلاید ۵ :

لچِ SR با گیت NAND

لچ SR با گیت NAND وقتی تغییر حالت می دهد که سیگنال صفر را روی ورودی ببیند.

مقادیر خروجیها برای لچ SR با گیت NAND نسبت به لچ SR با گیت NOR مکمل هستند.

اسلاید ۶ :

لچِ SR با ورودی کنترل

ورودی کنترل C مشخص می کند که چه موقع حالت لچ تغییر می کند.

وقتی C=0 است خروجی گیتهای NAND (طبقه اول) در ۱ ثابت باقی می مانند، لذا حالت لچ هیچ تغییری نمی کند.

وقتی S = 0, R = 0, C = 1 باشد، حالت لچ هیچ تغییری نمی کند.

وقتی S = 1, R = 0, C = 1 باشد، لچ به حالت set می رود.

وقتی S = 0, R = 1, C = 1 باشد، لچ به حالت reset می رود.

اسلاید ۷ :

لچِ D

برخلاف لچ SR، لچ D حالت نامشخص ندارد.

اگر D = x, C= 0  باشد حالت لچ به تغییری نمی کند.

اگر D = 1, C= 1  باشد لچ به حالت set می رود.

اگر D = 0, C= 1  باشد لچ به حالت reset می رود.

اسلاید ۸ :

فلیپ فلاپ

می توان گفت که فلیپ فلاپ نوعی از لچ است که فقط هنگام تغییر آنی سیگنال کنترل تغییر حالت می دهد.

 

به این تغییر آنی سیگنال کنترل تریگر می گویند. اصطلاحا می گویند که فلیپ فلاپ تریگر شده است.

 

مثلا لچ D فلیپ فلاپی است که وقتی سیگنال کنترل ۱ شود تریگر می گردد، یا اصطلاحا به سطح مثبت حساس است. تا وقتی که کنترل یک باشد تغییرات ورودی روی خروجی مشاهده خواهد شد.

 

اسلاید ۹ :

فلیپ فلاپ حساس به لبه

وقتی که کلاک ۰ است خروجی معکوس کننده برابر ۱ است. لذا، لچ تابع فعال شده و خروجی Q برابر با خروجی لچ رییس (Y) است.  در این هنگام لچ رییس غیر فعال است.

وقتی که کلاک ۱ می گردد، لچ رییس فعال و لچ تابع غیر فعال می گردد. لذا ورودی D روی خروجی لچ رییس (Y) ظاهر می شود. اما خروجی Q تغییری نمی کند.

لذا این مدار در لبه منفی کلاک از ورودی D نمونه می گیرد و متناسب با آن خروجی را تغییر می دهد. 

اسلاید ۱۰ :

فلیپ فلاپ حساس به لبه مثبت

  • If D = 0 when C K R à ۰, Q = 0: ‘reset state’
  • If D changes whi e C K is high à f ip-f op wi not respond to the change.
  • When C K , R à۱, f ip-f op wi be in the same state (no change in output).
  • If D = 1 when C K , S à ۰,  Q = 1: ‘set state’

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد