دانلود فایل پاورپوینت مفهوم فایروال

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفهوم فایروال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفهوم فایروال قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

چه کسی نیازبه فایروال دارد

هرشخصی که مسئول ارتباط یک شبکه خصوصی به عمومی است
هر کاربرکه باکامپیوترشخصی به اینترنت وصل می شود
اسلاید ۲ :
واژه  FIREWALLیا دیوارآتش اولین باربه دیوارهای نسوزی

اطلاق شد که درون ساختمانها به منظورجلوگیری از گسترش آتش

 سوزی احتمالی به کار میرفت.

اسلاید ۳ :

دیوارآتش واژه ای است برای توصیف نرم افزار یاسخت افزاری که معمولادرنقطه اتصال یک شبکه داخلی بامحیط خارج قرارمی گیردتاترافیک شبکه ای ردوبدل شده میان این دوراکنترل کنند.

اسلاید ۴ :

فایروال چه کاری انجام میدهد

فایروال میتواند کل ترافیک بین دوشبکه رابازرسی کند
فایروال میتواندترافیک ورودی وخروجی رافیلترکند
فایروا ل میتواند کلیه تلاشهایی که جهت اتصال به شبکه خصوصی صورت میگیرد راگزارش کندودرصورت نفوذ بیگانه اعلان خطرکند
فایروال میتواندبسته های ارسالی رابرپایه آدرس مبداومقصدوشماره پورت و…جداکند
فایروال میتواند قوانین امنیتی رانیزاجراکند

اسلاید ۵ :

Fire wall چگونه عمل می کند

دوراه برای عدم دسترسی توسط fire wall وجوددارد
یک firewallمیتواند به کل ترافیک اجازه دسترسی
دهدمگراینکه باقوانین وضوابط خودش مغایرت داشته باشد
کل ترافیک رامسدود کند مگراینکه باضوابط fire wall صدق کند

اسلاید ۶ :

فایروال چه کاری رانمی تواندانجام دهد.

    FIRE WALL

نمی تواند یک کاربرشخصی که بامودم به داخل یاخارج ازشبکه متصل می شودراکنترل نماید.

اسلاید ۷ :

Fire wall سیستم رادربرابرچه چیزی محافظت میکند.

Remote logingکنترل کامپیوترازراه دور
Spam ایمیلهایی که فرستنده آن مشخص نیست
Email bombارسال پیامهای اینترنتی که حجم بسیاربالایی دارد
Virus ویروس هایی که باعث اختلال میشود
Denial of serviceانواع روشهای حمله به شبکه که باعث ازکارانداختن سرویسهای مختلف آن شبکه می شود

اسلاید ۸ :

بررسی نحوه عمل فایروال

پایین ترین لایه ای که فایروال درآن کارمی کندلایه سوم است

فایروال درلایه سوم به مسیریابی و ارسال بسته ها می پردازد

فایروال درلایه ترنسپورت به صدورمجوز یاعدم آن برای دسترسی بسته به لایه بالا ترمی پردازد.

اسلاید ۹ :

رده های مختلف fire wall

.۱دیوارههای آتش ازنوع PACKET FILTERING

.۲دیوارههای آتش باقابلیت بررسی پویای بسته هایاSTATEFUL (DYNAMIC)PACKET INSPECTION

.۳دیوارههای آتش ازنوعAPPLICATION  PROXY

.۴(GATWAY)

.۵مسیریابهای NAT

.۶دیوارههای آتش شخصی

اسلاید ۱۰ :

دیوارههای آتش ازنوع PACKET FILTERING

اولین نسل  فایروال

کنترل برمبنای برخی اطلاعات پایه ای درون هر پکت در دوقالب وجوددارد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد