بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعاريف:

I -    مننژيت   :

التهاب پرده هاي مننژ

II - آنسفاليت :

التهاب آنسفال كه با اختلال هوشياري  و تغييرات

 مايع  نخاع همراه است. ( > 8 ساعت )

III - مننگو آنسفاليت :

التهاب پرده هاي مننژ + التهاب آنسفال

IV- آنسفالوپاتي :

التهاب آنسفال همراه با اختلال هوشياري با همان

   تظاهرات نورولوژيك آنسفاليت ؛ ولي مايع نخاع

طبيعي است                                                  

اسلاید 2 :

سؤالات اساسي كه در بر خورد با هر بيمار مشكوك

 به مننژيت بايد بدان پاسخ داده شود:

1 - آيا علائم و نشانه ها با توجه به سن بيمار به نفع يك مننژيت يا مننگو آنسفاليت مي باشد؟

2 - از نظر زماني وضعيت مننژيت يا مننگوآنسفاليت بيمار چگونه است؟(حاد ،تحت حاد يا مزمن)

3 - اگر تابلوي بيمار با عفونت CNS منطبق است، آيا مجاز به LP هستيم يا نه ؟

4 - اگر بيمار مننژيت پيوژن دارد و مايع نخاع را گرفته ايم ، آيا بايد بلافاصله درمان  شروع شود يا مي توانيم تا رسيدن جواب صبر كنيم ؟

5 - اگر بيماري بسيار شديد است و فرصتي براي دريافت جوا ب آزمايش نيست، چگونه بايد   Blind Thrapy   كرد؟

اسلاید 3 :

سؤال اول:

علائـم مننژيت

بستگي به سن بيمار دارد:

اسلاید 4 :

در نوزادان :

* تب يا هيپوترمي

* بي قراري و تحريك پذيري شديد يا بي حالي شديد

* اسهال و استفراغ

* امتناع از غذا خوردن

* يرقان مي تواند وجود داشته باشد

*  25%  كودكاني كه Sepsis  مي كنند  دچار مننژيت مي شوند،

    پس بايد در  Sepsis  حتما  LP  را انجام دهيم

اسلاید 5 :

در شير خواران :

 • تب
 • بي قراري
 • استفراغ
 • فونتانل بر جسته (ديررس است)

  در سالمندان :

  • هيپوترمي يا تب مختصر
  • سردرد مختصر
  • اختلال خلق و خوي
  • علائم تحريك مننژ ممكن است وجود نداشته باشد

اسلاید 6 :

الف )  علائم غير اختصاصي التهاب پرده هاي مننژ:

ب ) علائم اختصاصي :

اسلاید 7 :

* هر بيماري كه علائم عفونت دستگاه تنفس فوقاني در  دو روز

   قبل داشته و هم اكنون با علائم التهاب مننژ (تب ، تهوع ، …)

   بدون  علـت  مشخص مراجعه كرده است بايد LP  شود تا به

   تشخيص زودرس دست يابيم.

در مننژيت:

 استفراغ حالت جهنده و سردرد حالت كوبنده دارد

اسلاید 8 :

سؤال دوم :

از نظر زماني

 شروع عفونت CNS

 

چگونه است ؟

اسلاید 9 :

تقسيم بندي زماني

( اين تقسيم بندي اختياري است )

اسلاید 10 :

حاد  :

زماني كه از شروع علائم التهاب مننژ

 24 ساعت يا كمتر گذشته باشد

تحت حاد  :

زماني كه از شروع علائم باليني بين

 1 تا 7 روز گذشته است

مزمن   :

دوره بيماري بيش از 7 تا 24 روز مي باشد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید