دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

الگوريتم ژنتيک
مسئله ي SLAM به عنوان يک مسئله ي بهينه سازي
الگوريتم ژنتيک براي حل مسئله SLAM
نتايج
نتيجه گيري
 

اسلاید 2 :

مقدمه
اجزاي الگوريتم ژنتيک
نمايش : Representation
ارزيابي : Evaluation
انتخاب والدين : Parent Selection
بازترکيبي : Recombination
جهش : Mutation
انتخاب بازماندگان : Survivor Selection
پايان : Termination

اسلاید 3 :

الهام گرفته از تکامل موجودات در طبيعت در طي زمان مي باشد
تکامل در طبيعت را به صورت کامپيوتري شبيه سازي مي کند. براي اين کار عملگرهايي شبيه آنچه در طبيعت وجود دارد تعريف مي شود.
اين الگوريتم براي مسائلي که داراي فضاي حالت بزرگ باشند کارايي مناسبي دارد.
اين الگوريتم با يک جمعيت اوليه تصادفي شروع به کار مي کند و با توليد نسلهاي مختلف جوابها را بهبود مي بخشد.

اسلاید 4 :

نمايش مسئله به شکلي که براي الگوريتم ژنتيک قابل حل باشد.
هر فرد داراي دو شکل وجودي مي باشد : phenotype و genotype. به genotype کروموزوم هم مي گويند.

اسلاید 5 :

کيفيت و کارايي جوابي که جواب يک فرد جمعيت را نشان مي دهد
براي اين منظور تابعي طراحي مي شود که يک جواب را دريافت مي کند و کيفيت آن را به شکل يک عدد حقيقي بر مي گرداند

اسلاید 6 :

همانند رفتار طبيعت براي انتخاب شايسته ترين موجودات براي زنده ماندن مي باشد.
به هر فرد احتمالي نسبت مي دهد که در نسل بعدي الگوريتم ايفاي نقش کند.
افراد با کارايي بيشتر شانس بيشتري براي زنده ماندن دارند.
شانس افراد وابسته به کارايي آنها مي باشد.

اسلاید 7 :

شبيه سازي جفت گيري در طبيعت مي باشد.
در اين عمل دو جواب از بين جمعيت انتخاب مي شوند و از طريق آنها دو فرزند که داراي ژنهاي والدين به صورت ترکيبي مي باشند توليد مي شود.
 

اسلاید 8 :

همانند جهش در طبيعت مي باشد.
جهش در طبيعت عبارت است از توليد موجودات عجيب غريب مانند حيوانات 2 سر و غيره
جهش در اکثر موارد نا مطلوب است ولي مي تواند در مواردي باعث توليد ويژگي هاي مفيدي که در پدر و مادر موجود نيست بشود
انتخاب بازماندگان عبارت است از انتخاب از بين فرزندان توليد شده براي تشکيل نسل بعد .
 
 

اسلاید 9 :

مسير بدست آمده توسط ادومتري و اطلاعات سنسور فاصله که به ازاي هر 10cm حرکت ربات ثبت شده است.
اطلاعات مسير حرت ربات به شکل مي باشند. طول مسير طي شده در حرکت j ام و زاويه حرکت j ام مي باشد که توسط ادومتري بدست آمده است.
مي دانيم اين مقاديري که با توجه به ادومتري بدست آمده داراي خطا مي باشد. هدف که پيدا کردن مسير طي شده ي بهينه اي است که بهترين نقشه را براي ما توليد کند.

اسلاید 10 :

هدف پيدا کردن بهترين مسير اصلاح شده است که مي توان با توجه به مسير موجود براي ربات يافت که بهترين نقشه ي موجود را براي ما توليد.
بهترين نقشه ي موجود نقشه اي است که کمترين ميزان تابع معيار تعريف شده را توليد کند.
تابع معيار مسير طي شده و اطلاعات سنسور فاصله را دريافت مي کند و با توجه به آنها نقشه را مي سازد.
در واقع مسير نقشه را مي سازد و نقشه مسير را اصلاح مي کند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 28 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله ارزیابی دقت مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان با توابع زیان مختلف در پیشبینی تبخیر - تعرق مرجع

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزیابی دقت مدل ماشین بردار پشتیبان و مدل هیبریدی الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان با توابع زیان مختلف در پیشبینی تبخیر-تعرق مرجع چکیده الگوریتم ژنتیک جستجویی در مسائل بهینهسازی برگرفته از تکامل ژنتیکی میباشد. ماشین بردار دستهبندی کنن ...

مقاله به کارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
به کارگیري الگوریتم تبرید تدریجی در مکانیابی مراکز فوریتهاي پزشکی چکیده امروزه کاهش تلفات جادهاي به عنوان یک هدف استراتژیک در برنامه ریزيهاي کلان بسیاري از کشورها شناخته مـیشـود. محـل استقرار پایگاههاي خدمات فوریتهاي پزشکی نقش بسیار مهمی در عملکرد بهینه آمبولانسها بـه منظـور نجـات جـان بیمـاران اورژانس ایف ...

مقاله ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی سیستمهای فرابارانداز در زنجیره تامین

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مسئله مکانیابی سیستمهای فرابارانداز در زنجیره تامین چکیده مسئله مکان یابی سیستم های فرابارانداز می تواند به عنوان یک مسیر تحقیقاتی جدید برای شبکه های توزیع در زنجیره تامین درنظر گرفته شود. در این مقاله یک مدل برنامه نویسی عددصحیح مختلط برای مکان یابی مراکز فراباراندا ...

مقاله جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM بصورت همزمان در شبکه های توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM بصورت همزمان در شبکه های توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه   چکیده یکی از مشخصههای بسیار مهم در شبکههای توزیع به منظور داشتن کیفیت توان بالا، سطح ولتاژ مناسب باسهای شبکه میباشد. در واقع قرار گرفتن دامنه ولتاژ باسه ...

مقاله بکارگیری الگوریتم بهبود یافته PSO در مکان یابی و تعیین اندازه چندهدفی تولیدات پراکنده تجدید پذیربا در نظر گرفتن الگوهای بار

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بکارگيري الگوريتم بهبود يافته PSO در مکان يابي و تعيين اندازه چندهدفي توليدات پراکنده تجديد پذيربا در نظر گرفتن الگوهاي بار چکيده - مولدهاي الکتريکي از نوع منابع الکتريسيته ي تجديد پذير کم صدا،پاک و قابل اطمينان هستند.جايابي و تعيين اندا ...

مقاله مسیریابی بازوی مکانیکی ربات دو درجه آزادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مسیریابی بازوی مکانیکی ربات دو درجه آزادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چکیده در این مقاله جهت تولید مسیر حرکت بازوی ربات صفحهای از روش نقطه به نقطه بر اساس الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. مسئله اصلی، تولید حرکت نرم و هموار از نقطه شرو ...

مقاله مکان یابی بهینه دستگاه خودپرداز با استفاده از الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مکان یابی بهینه دستگاه خودپرداز با استفاده از الگوریتم ژنتیک چکیده اهمیت مکان ارائه خدمات به مشتریان به عنوان یکی از چهار عامل آمیخته بازاریابی و لزوم وجود دیدگاه پویا نسبت به موقعیت مکانی عرضهکنندگان خدمات پولی را بیش از پیش میسازد. ...

مقاله تعیین نقطه کاری بهینه در سیستم تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرمایی به همراه مخزن ذخیره گرمایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تعيين نقطه کاري بهينه در سيستم توليد همزمان انرژي الکتريکي و گرمايي به همراه مخزن ذخيره گرمايي با استفاده از الگوريتم ژنتيک چکيده : در سالهاي اخير، سيستم هاي توليد همزمان جهت افزايش کارآيي و استفاده بهينه از منابع انرژي براي توليد انرژي ا ...