دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الگوریتم ژنتیک
مسئله ی SLAM به عنوان یک مسئله ی بهینه سازی
الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله SLAM
نتایج
نتیجه گیری
 

اسلاید ۲ :

مقدمه
اجزای الگوریتم ژنتیک
نمایش : Representation
ارزیابی : Evaluation
انتخاب والدین : Parent Selection
بازترکیبی : Recombination
جهش : Mutation
انتخاب بازماندگان : Survivor Selection
پایان : Termination

اسلاید ۳ :

الهام گرفته از تکامل موجودات در طبیعت در طی زمان می باشد
تکامل در طبیعت را به صورت کامپیوتری شبیه سازی می کند. برای این کار عملگرهایی شبیه آنچه در طبیعت وجود دارد تعریف می شود.
این الگوریتم برای مسائلی که دارای فضای حالت بزرگ باشند کارایی مناسبی دارد.
این الگوریتم با یک جمعیت اولیه تصادفی شروع به کار می کند و با تولید نسلهای مختلف جوابها را بهبود می بخشد.

اسلاید ۴ :

نمایش مسئله به شکلی که برای الگوریتم ژنتیک قابل حل باشد.
هر فرد دارای دو شکل وجودی می باشد : phenotype و genotype. به genotype کروموزوم هم می گویند.

اسلاید ۵ :

کیفیت و کارایی جوابی که جواب یک فرد جمعیت را نشان می دهد
برای این منظور تابعی طراحی می شود که یک جواب را دریافت می کند و کیفیت آن را به شکل یک عدد حقیقی بر می گرداند

اسلاید ۶ :

همانند رفتار طبیعت برای انتخاب شایسته ترین موجودات برای زنده ماندن می باشد.
به هر فرد احتمالی نسبت می دهد که در نسل بعدی الگوریتم ایفای نقش کند.
افراد با کارایی بیشتر شانس بیشتری برای زنده ماندن دارند.
شانس افراد وابسته به کارایی آنها می باشد.

اسلاید ۷ :

شبیه سازی جفت گیری در طبیعت می باشد.
در این عمل دو جواب از بین جمعیت انتخاب می شوند و از طریق آنها دو فرزند که دارای ژنهای والدین به صورت ترکیبی می باشند تولید می شود.
 

اسلاید ۸ :

همانند جهش در طبیعت می باشد.
جهش در طبیعت عبارت است از تولید موجودات عجیب غریب مانند حیوانات ۲ سر و غیره
جهش در اکثر موارد نا مطلوب است ولی می تواند در مواردی باعث تولید ویژگی های مفیدی که در پدر و مادر موجود نیست بشود
انتخاب بازماندگان عبارت است از انتخاب از بین فرزندان تولید شده برای تشکیل نسل بعد .
 
 

اسلاید ۹ :

مسیر بدست آمده توسط ادومتری و اطلاعات سنسور فاصله که به ازای هر ۱۰cm حرکت ربات ثبت شده است.
اطلاعات مسیر حرت ربات به شکل می باشند. طول مسیر طی شده در حرکت j ام و زاویه حرکت j ام می باشد که توسط ادومتری بدست آمده است.
می دانیم این مقادیری که با توجه به ادومتری بدست آمده دارای خطا می باشد. هدف که پیدا کردن مسیر طی شده ی بهینه ای است که بهترین نقشه را برای ما تولید کند.

اسلاید ۱۰ :

هدف پیدا کردن بهترین مسیر اصلاح شده است که می توان با توجه به مسیر موجود برای ربات یافت که بهترین نقشه ی موجود را برای ما تولید.
بهترین نقشه ی موجود نقشه ای است که کمترین میزان تابع معیار تعریف شده را تولید کند.
تابع معیار مسیر طی شده و اطلاعات سنسور فاصله را دریافت می کند و با توجه به آنها نقشه را می سازد.
در واقع مسیر نقشه را می سازد و نقشه مسیر را اصلاح می کند

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد