بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

كرم قلابدار

 • از خانواده انكيلوستوميده ،اين گروه

 از كرمها به علت شكل زوائد قلاب مانند

در داخل كيسه جفت گيري ( در جنس نر)

 به اين نام خوانده  مي شوند.

 • در حقيقت قسمت خلفي كرم نر به

 شكل  يك چتر باز شده كه در آن 6

 جفت دنده به صورت قرينه و يك دنده

 پشتي غالباً دو شاخه  مشابه ميله هاي

 چتر وجود دارد.

 • دهان فاقد لب هاي سه گانه است.

از ديگر اختصاصيت انواع اين خانواده ، حضور تعدادي دندان و تيغه برنده در كپسول دهاني است.  

اسلاید 2 :

 • در كرم ماده ،دو سري تخمدان و زهدان و لوله تخمدان موجود است. غشاء تخم اين نوع كرمها شفاف بوده و در موقع خروج از زهدان ، تخم در مراحل اوليه تكامل است . بدين سبب تخم براي اينكه به لارو تبديل شود ، بايد مدتي را در داخل خاك سپري كند . پس از مدتي لارو اوليه خارج مي شود كه به لارو رابديتوئيد موسوم است . اين لارو جهت آلوده سازي نياز به دو دگرديسي دارد تا در مرحله سوم يا لارو آلوده كننده تبديل شود.
 • انواع خانواده انكليوستوميده را مي توان به دو دسته تقسيم كرد:
 • دسته اول شامل دو كرم انكيلوستوما دوئودوناله(Ancylostomaduodenale ) و نكاتور آمريكانوس (NecatorAmericanous )عموماً انگل انساني و طبق محسابه حدود يك ميليارد نفر را آلوده كردند.
 • دسته دوم بيشتر انگل حيوانات هستند و البته گاهي هم تصادفي در انسان مشكل ساز : انكيلوستوما برازيليانس brazilienseAncylostoma، انكيلوستوما سيلانيكوم ceylanicumAncylostoma ، انكيلوستوما كاني نوم Ancylostomacaninum ، بونوستوموم  Bunostomumphlebotomum فلبوتوموم  و اونسيناريا استنوسفالا Uncinariastenocephala

اسلاید 3 :

 • كرم بالغ استوانه اي شكل دنياي قديم ،شايع در

 استان خوزستان ، به رنگ خاكستري يا سفيد مايل

به صورتي كه در قسمت راسي نازك شده است.

 • حفره دهاني بزرگ و تقريباً مدور است . در داخل

اين حفره كه داراي جدار كلفتي هم هست 2 جفت

دندان مشاهده مي گردد. در پايين حفره هم دو تيغه

مثلثي به شكل دو دندان كوچك وجود دارد. در اين

محوطه علاوه بر دندان ها و تيغه هاي برنده غدد ناحيه

سر هم هستند كه مواد ضد انعقادي ترشح مي كنند.

فرم بالغ در قسمت ابتدايي روده باريك زندگي مي كند.

اسلاید 4 :

كرم نر و ماده در دو گونه انساني كرم قلابدار

اسلاید 5 :

 • مانند ديگر اعضاي كرم قلابدار در اين گونه هم در انتهاي كرم نر كيسه تناسلي(copulatory bursa )است كه داخل آن 13 جفت دنده و دو اسپيكول نخي شكل وجود دارد.

اسلاید 6 :

 • تخم به اندازه 40 تا 60 ميكرون ، درهنگام خروج از كرم ، كروي شكل، دو جداره و داراي يك پوشش نازك و شفاف هياليني است. در داخل تخم تازه 4 تا 8 عدد بلاستومر جنيني وجود دارد.

اسلاید 7 :

چرخه كرم هاي قلابدار

اسلاید 8 :

نكاتور آمريكانوس

اسلاید 9 :

 • كرم قلابدار دنياي جديد ، كرم بالغ كمي كوچكتر از انكليوستوما دئودنال ،سر كرم كمي به عقب خم شده است.
 • به همان صورت هم كپسول دهاني كوچكتر از گونه قبلي و در داخل آن دو تيغه هلالي شكل و در عمق كپسول يك جفت تيغه مثلثي قرار دارد.

اسلاید 10 :

 • در كيسه تناسلي نر ، 13 دنده و دو رشته اسپيكول مشاهده مي گردند كه اسپيكولها در انتها به هم متصل شده و زائده قلاب مانندي در انتها درست مي كنند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید