دانلود فایل پاورپوینت طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Kمعرفی ضریب

  • اندازه K بیانگر موقعیت تار خنثی بین پیچ های نگه دارنده در حالت کشش و بتون در حالت فشار میباشد.مقدار اولیه K بر آوردی است بر پایه نسبت تنش های مجاز پیچ های نگهدارنده و بتون.
  • از این مقدار اولیه اندازه و تعداد پیچ ها تعیین شده و تنش واقعی محاسبه می شود. این تنش های واقعی جهت یافتن موقعیت تار خنثی بکار میروند.وبدین ترتیب یک میزان K متناظر واقعی بدست میآید.مقایسه این میزان بدست آمده به طراح می گویید که آیا موقعیت تار خنثی ایی که او برای پیچ ها انتخاب کرده درست می باشد یا نه. تا در آزمون های پی درپی تغییر سایز و تعداد پیچ ها و پهنای Base Plate یک طرح بهینه را بدست آورد.در هر سعی و خطا K جدید تخمین زده می شود و محاسبات تا زمان رسیدن به K واقعی تکرار می شوند.این امر بیانگر تعادل بین طراحی و درستی محاسبات می باشد.

اسلاید ۲ :

مراحل محاسبه K

۱- محاسبه مقدار اولیه  Kبر اساس مقادیر مجاز

۲- انتخاب اولیه پیچ های مهار و صفحه پایه

۳- محاسبه نیروها و تنش ها

۴- محاسبه مقدار K بر اساس تنش واقعی و مقایسه آن با مقدار اعمال شده در مرحله دوم

۵- اگر اختلافی بیش از ۰٫۰۱ وجود داشت عددی مابین دو مقدار را در نظر بگیرید.و مراحل دو به بعد را تکرار کنید.

اسلاید ۳ :

حل یک مثال

  • تنش کششی مجاز انکر بولت ها بر حسب psi
  • تنش فشاری مجاز بتون بر حسب psi
  • نسبت مدول الاستیک فولاد به بتون
  • وزن مخزن با پایه
  • تنش خمشی در محل پایه
  • قطر دایره محل نصب انکر بولت ها
  •  شعاع دایره محل نصب انکر بولت ها

اسلاید ۴ :

۲- محاسبه نیروی کششی اعمالی بر پیچ ها

           ۳- محاسبه سطح کل پیچ ها

            ۴- محاسبه سطح مقطع هر پیچ

با توجه به قطر Skirt (d) وجدول۳۳-۳ تعداد پیچ ها (N)  بدست می آید

با تقسیم سطح کل بر تعداد، مساحت مقطع هر پیچ به دست می آید

اسلاید ۵ :

۵- تنش کششی معادل در پیچ نگهدارنده

چون تنش بدست آمده کوچکتر از تنش کششی مجاز پیچ ها می باشد قابل قبول است.

۶- محاسبه تنش فشاری اعمالی بر بتون

نیروی فشاری وارد بر بتون

اسلاید ۶ :

۷- محاسبه دوباره K بر حسب مقادیر به دست آمده     

چون اختلاف بیش از ۰٫۰۱ است.پس محاسبات را با                تکرار می کنیم.

که پس از محاسبه      جدید برابر             می شود.که تقریبا با فرض ما برابر است.

اسلاید ۷ :

۱- محاسبات  BASE PLATE

۱-۱- نوع اول: بدون لچکی

ممان خمشی اعمال بر واحد طول

ضخامت مورد نیاز

اسلاید ۸ :

۱-۲- نوع دوم:همراه با لچکی در فواصل مساوی

اگر تعداد لچکی ها مساوی با تعداد انکر بولت ها باشد:

با توجه به     ممان خمشی بزرگتر از                 در جدول ۳۶-۳

ضخامت مورد نیاز:

اسلاید ۹ :

اگر تعداد لچکی ها دو برابر تعداد انکر بولت ها باشد:

با توجه به     ممان خمشی بزرگتراز                 در جدول ۳۶-۳

ضخامت مورد نیاز

اسلاید ۱۰ :

۱-۳- نوع سوم و چهارم: پایه صندلی یا همراه با رینگ بالای

ممان خمشی:

ضخامت مورد نیاز:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 42 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد