دانلود فایل پاورپوینت پراش اشعه ایکس

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پراش اشعه ایکس توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پراش اشعه ایکس قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دانشمندان به وسیله ی استفاده از اشعه ایکس چیزهای زیادی در مورد ساختار مواد یاد گرفته اند. در میان این موارد، آنها نحوه چیدمان اتم ها در بلورها را فرا گرفته اند.

بنابراین بلورها به عنوان چهار چوبی برای تابش اشعه ایکس عمل می کنند. این بدان دلیل است که آن ها اشعه ی ایکس را تحت الگویی تجزیه می کنند که نشان دهنده ی جایگاه اتم های آن هاست. طول موج متوسط اشعه ی ایکس در این روش تقریبا برابر فاصله ی اتم ها در بلورها است.

کارشناسان می توانند از اشعه ی ایکس برای تحلیل مواد سازنده بلور استفاده کنند. محصولات نفتی، آلیاژهای فلزی و دیگر مواد بدین طریق تحلیل (آنالیز) شدند.

اسلاید ۲ :

پراش (تفرق) اشعه ایکس روشی برای مطالعهٔ ساختار مواد بلوری است که در سال ۱۹۱۲ میلادی توسط فون لاوه کشف شد و توسط ویلیام هنری براگ و ویلیام لورنس براگ برای بررسی بلورها بکار گرفته شد.

این روش بر پایهٔ خاصیت موجی اشعه ایکس استوار است. پس از برخورد پرتو X به الکترون‌های ماده آنها را به نوسان وادار می‌کند و این الکترون‌ها نیز باعث تابش پرتو X درفضای اطراف خود با همان بسامد پرتو ابتدایی خواهند شد.این امر اساس پراش پرتو ایکس است .

هستهٔ اتم‌ها در یک شبکهٔ کریستالی به فاصلهٔ کمی (در حدود چند آنگستروم) از یکدیگر قرار گرفته‌اند. بنابراین اشعه‌های ایکسی که برای پراش استفاده می‌شوند، معمولاً طول موجی در حدود ۰/۵ الی ۲/۵ آنگستروم دارند.

بازتابش اشعهٔ ایکس از این صفحات متوالی منجر به تداخل سازنده یا ویرانگر امواج ایکس می‌شود. در صورتی که امواج تداخل سازنده داشته باشند، با استفاده از فرمول براگ می‌توان فاصلهٔ صفحات کریستالی و در نتیجه اندازه و نوع سلول واحد را بدست آورد.

اسلاید ۳ :

قانون براگ براین اساس است که پرتوهای تابیده شده به جسم بلورین با زاویه بازتاب تتا بازتاب می‌شوند و با مشخص بودن طول موج پرتو ایکس بکار رفته می‌توان از روی این زاویه فاصله بین صفحات بلوری را بدست آورد.
که از فرمول زیر تبعیت می‌کندکه:

اسلاید ۴ :

n مرتبه بازتاب است و می‌تواند اعداد صحیح کوچکی باشد
λ طول موج پرتو ایکس است که الکترون یا نوترون را جابجا نموده است
d فضای خالی میان اتمهاست و
θ زاویه‌ای که پرتوهای بازتابیده شد با سطح جسم می سازند
این معادله می‌گوید که کدام زاویه برای بازتاب با طول موج و خانواده صفحه‌های خاص مناسب است. 

اسلاید ۵ :

برای مطالعه بلور شناسی توسط اشعه ایکس روشهای استاندارد متنوعی وجود دارند که در این میان روش پودر از همه رایجتر است. در روش پودری مواد بصورت بلورهای کوچکی به ابعاد میکرو متر یا کمتر خرده شده استفاده می شود.
در این روش ، پودر مواد کریستالی را تهیه کرده در مسیر اشعه ایکس قرار می دهند و زاویه بین امتداد اشعه با امتداد بازتاب تفرق که θ۲ می باشد قابل اندازه گیری خواهد بود.
باقرار دادن مقدار θ در رابطه براگ d فاصله بین صفحات محاسبه می شود.برای فراهم کردن شرایطی که اشعه با تمام صفحات کریستالی زوایای صفر تا ۹۰درجه درست کند نمونه را پودر کرده و در طول آزمایش دائما در حال گردش می باشد.
این آزمایش را می توان به روش های مختلف انجام داد که معروف ترین آنها روش دبای شرر وروش تفرق سنجی است.که به بیان این دو روش می پردازیم:  

اسلاید ۶ :

در این روش از محفظه استوانه ای شکل که نمونه در مرکز قرار می گیرد استفاده می شود.نمونه به صورت میله ای بطول تقریبا ۱تا۲سانتیمتر و به قطر کمتر از ۰٫۵ میلیمتر ساخته می شود.

در داخل محفظه در سطح جانبی فیلمی به عرض ۳۵ میلیمتر تمام سطح جانبی را می پوشاند تا با چرخش نمونه وتابش اشعه ایکس امتدادهای بازتاب را که ناشی از تفرق است ثبت نماید.

چون کریستال ها از صفحات بیشماری تشکیل شده اند نتیجه آزمایش فیلمی خواهد شدشامل تعدادی دوایر متحدالمرکز که شعاع هر کدام تعیین کننده θ۲متعلق به صفحه مربوطه می باشد.

اسلاید ۷ :

وضعیت دوایر ثبت شده بر روی فیلم مماس بر سطح جانبی دوربین دبای شرر در حالی که فیلم از حالت استوانه ای به حالت مسطح آورده شده است.

اسلاید ۸ :

وضعیت قرار گرفتن نمونه در دوربین دبای شرر و پیدایش دوایر روی سطح جانبی دوربین پس از برخورد اشعه ایکس به نمونه

اسلاید ۹ :

در روش دبی شرر گفته شد اگر نمونه در مرکز یک دایره قرار گیرد واشعه ایکس در امتداد قطر این دایره به نمونه برخورد نماید امتدادهای تفرق ناشی از برخورد اشعه ایکس به صفحات کریستالی پدید می آیند که می توان بر روی فیلمی در محیط این دایره ثبت میشود.
روشی دیگر برای تشخیص این امتدادهای تفرق استفاده از یک نوع شمارنده می باشد.شمارنده ممکن است بر اساس یونیزه شدن گاز یا خاصیت فلورسانس یک ماده براثر برخورد اشعه ایکس به آن ساخته شود. طرز کار آن براساس یونیزه شدن گاز داخل آن براثر برخورد اشعه باگاز می باشد.بدین ترتیب که گاز یونیزه شده بین الکترودها حرکت مینماید.
الکترونهای آزادشده بطرف آند و یونها ی گاز به طرف کاتد جذب میشوند.بااتصال آند وکاتد به جریان خارجی در صورت یونیزه شدن گاز که لحظه برخورد اشعه باشمارنده است جریان بیشتری از آند و
کاتد عبور خواهد کرد. بااتصال آند وکاتد به جریان خارجی در صورت یونیزه شدن گاز
که لحظه برخورد اشعه باشمارنده است جریان بیشتری از آند وکاتد عبور خواهد کرد.

اسلاید ۱۰ :

هر گاه تغییرات زاویه ای شمارنده را بر حسب جریان آند وکاتد آن رسم کنیم منحنی به صورت زیر بدست می آید.در محل هایی که منحنی پیک را نشان می دهد محل هایی هستند که امتداد تفرق وجود دارد و در صورت وجود فیلم دبی شرر در این محل ها خط خواهیم داشت.با اندازه گیریθ۲ از روی محلهای پیک ها می توان d را با استفاده از قانون براگ محاسبه کرد. مقدار θ۲زاویه بین امتداد اشعه ومحل شمارنده می باشد که به صورت افقی منحنی منتقل شده است. از آنجا که شدت یک پرتو متناسب با توان دوم دامنه آن است تغییرات موجود در فاصله‌های پیموده شده توسط پرتوها سبب تغییر دامنه آنها می‌شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد