دانلود فایل پاورپوینت کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- مقدمه

۱-۱- جبران سازی سری خطوط انتقال توسط خازن

افزایش ظرفیت خطوط

بهبود پایداری ماندگار و گذرا

و …

۱-۲- حوادث نیروگاه موهاوی در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱

۱-۳- مطرح شدن بحث تشدید زیرسنکرون

(Subsynchronous Resonance)

علت اصلی پدیده تشدید زیرسنکرون

تشدید خازن سری جبران سازی و راکتانس شبکه

اسلاید ۲ :

۲- تعریف پدیده تشدید زیر سنکرون، بررسی علل و اثرات آن

۲-۱- تعریف IEEE برای پدیده تشدید زیرسنکرون

۲-۲- وقوع تشدید با فرکانسی کمتر از فرکانس اصلی در اثر یک اغتشاش

۲-۳- ایجاد جریانهای گذرا حاوی فرکانس زیرسنکرون پس ازیک اغتشاش

ایجاد گشتاور با فرکانس زیر سنکرون روی محور

اسلاید ۳ :

۳- روشهای مقابله با این پدیده

۳-۱- طرح ریزی سیستم

۳-۲- فیلتر مسدود کننده استانیکی

۳-۳- فیلتر موازی میرا کننده

اسلاید ۴ :

۳-۴- کنترل کننده تکمیلی سیستم تحریک (SEDC)

۳-۵- تجهیزات FACTS

تجهیزات سری (TCSC,SSSC)

اسلاید ۵ :

۴- بانک مقاومتی ترمزی دینامیکی

۴-۱- کاربرد اولیه بانک های مقاومتی در ترمینال ژنراتورها

۴-۲- ایده اصلی این روش

جذب توان اکتیو در زمان خطا

۴-۳- انتخاب ظرفیت بانک مقاومتی

۵/۶% ظرفیت ژنراتور

ولتاژ نامی ترمینال ژنراتور

اسلاید ۶ :

۴-۴- نحوه کنترل سوئیچ ها

استفاده از تغییرات سرعت ژنراتور

۴-۵- پیاده سازی فرمان کنترلی سوئیچ ها

اسلاید ۷ :

۴-۶- معرفی

 IEEE Bench Marks

در بحث تشدید زیر سنکرون

IEEE First Bench Mark

 (FBM)

IEEE Second Bench Mark

(SBM)

Case 1

Case 2

CORPALS Bench mark

اسلاید ۸ :

۴-۷- سیستم شماره ۱ از IEEE Second Bench Mark (SBM)

اسلاید ۹ :

۴-۸- شبیه سازی سیستم به همراه بانک مقاومتی دینامیکی در نرم افزار MATLAB

اسلاید ۱۰ :

۵- نتایج

۵-۱- تغییرات سرعت و گشتاورهای قسمت های مختلف محور بدون بانک مقاومتی دینامیکی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد