دانلود فایل پاورپوینت گشتاور و اهرمها

PowerPoint قابل ویرایش
47 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گشتاور و اهرمها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گشتاور و اهرمها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • جفت نیرو: دو نیروی برابر که به صورت غیر مرکزی به جسم وارد می شوند و موازی و مختلف الجهتند.
 • اگر دو نیروی غیر مرکزی برابر به جسم وارد شود جسم در جای خود دوران می نماید و جابجایی اتفاق نمی افتد.
 • اگر یک نیروی غیر مرکزی به جسم اثر نماید جسم هم دوران دارد (حول مرکز گرانش) و هم جابجا می گردد.

اسلاید ۲ :

 • عاملی است که سبب چرخش یک جسم حول یک نقطه یا یک محور می شود.
 • حاصل جفت نیرو (نیروی مضاعف)وارد بر یک جسم معیاری است برای سنجش تمایل چرخش در آن جسم که آنرا اصطلاحا گشتاور می نامیم.

µ گشتاور برابر حاصلضرب اندازه نیرو در فاصله نقطه اثر نیرو تا محور دوران می باشد.

 • F: نیرو بر حسب نیوتن
 • R: فاصله عمودی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش یا کوتاهترین و عمودی ترین فاصله بین خطوط عملکرد دو نیرو(بازوی گشتاور) بر حسب متر
 • :Tگشتاوربر حسب نیوتن متر

اسلاید ۳ :

 • دامنه تمایل برای ایجاد چرخش با افزایش یا کاهش نیرو یا طول بازوی گشتاور مقدارش کم و زیاد می شود.

Œمقدار نیروی درگیر که هر چه بیشتر باشد چرخش بیشتر است.

هر چه بازوی گشتاور بیشتر شود نیروی لازم برای چرخش کمتر می شود و تمایل چرخش جسم بیشتر می شود.

پس گشتاور با اضافه کردن طول بازو قدرت اجرای کار بیشتری خواهد داشت.

Žهرچه بازوی گشتاور کوتاهتر باشد به نیروی بیشتری جهت چرخش نیاز است و تمایل جسم برای چرخش کمتر می شود.

پس گشتاور با کاهش طول بازو قدرت اجرای کار کمتری خواهد داشت.

 

اسلاید ۴ :

Ì یک وزنه کوچک با فاصله ای مشخص از محور چرخش در مقایسه با وزنه بزرگتر که به همان میزان از محور دوران فاصله دارد دارای گشتاور کوچکتری می باشد.

­اگر بازوی گشتاور برای وزنه بزرگترکاهش پیدا کند یعنی به محور چرخش نزدیکتر شود گشتاور برای هر دو وزنه یکسان می شود.

اسلاید ۵ :

Ì خم کننده های آرنج برای نگه داشتن ساعد در شکل اول نسبت  به شکل دوم به نیروی کمتری نیاز دارند.

زیرا در حالت اول fکمتر است وگشتاور کمتر است و نیروی لازم برای مقابله با چرخش هم کمتر است.اما در حالت دوم همه برعکس می باشد

اسلاید ۶ :

 هنگامیکه وزنه به آرنج نزدیکتر می شود حرکت دادن ساعد به بالا حول مفصل آرنج با تلاش کمتری صورت می گیرد.

زیرا بازوی گشتاور کوچکتر و گشتاور کمتر ونیروی لازم برای مقابله با گشتاور هم کمتر می شود.

اسلاید ۷ :

oیک قایقران از سه طریق می تواند طول بازوی گشتاور را تغییر دهد:

 • با تغییر محل دستهای خود نقطه وارد شدن نیرو را بر دسته پارو تغییر دهد.
 • فاصله محور چرخش(محل اتصال پارو با قایق)را با دستگیره با تغییر در محل اتصال تغییر دهد.
 • جهت نیروی وارده بر دستگیره را تغییر دهد.

اسلاید ۸ :

در بدن انسان وزن هر قسمت در یک لحظه نمی تواند تغییر کند بنابراین گشتاور یک قسمت به نیروی گرانشی روی مرکز ثقل مربوط می شود که فقط می تواند با تغییر طول بازوی گشتاور در ارتباط با محور چرخش عوض شود.این عمل با حرکت دادن یک قسمت از بدن به وجود می آید به طوریکه امتداد نیروی وزن نزدیکتر ویا دورتر از محور چرخش می شود.

اسلاید ۹ :

وقتی یک جسم تحت تاثیر چند نیرو که هر کدام تمایل دارد آنرا در جهتی بچرخاند،قرار گیرد اثر این نیروهای مخالف در محور،حاصل جمع جبری نیروهای وارده بر آن محور است.

چون گشتاورها برداری هستند جمع آنها هم برداری می باشد.

جهت چرخش گشتاورها:

موافق عقربه های ساعت:منفی

مخالف عقربه های ساعت:مثبت

˜علامت گشتاورها را هنگام جمع کردن باید حساب نمود.

 

اسلاید ۱۰ :

وقتی یک جسم تحت تاثیر چند نیرو که هر کدام تمایل دارد آنرا در جهتی بچرخاند،قرار گیرد اثر این نیروهای مخالف در محور،حاصل جمع جبری نیروهای وارده بر آن محور است.

چون گشتاورها برداری هستند جمع آنها هم برداری می باشد.

جهت چرخش گشتاورها:

موافق عقربه های ساعت:منفی

مخالف عقربه های ساعت:مثبت

˜علامت گشتاورها را هنگام جمع کردن باید حساب نمود.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 47 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد