دانلود فایل پاورپوینت Cell Diversity(هومئوستاز )

PowerPoint قابل ویرایش
54 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Cell Diversity(هومئوستاز ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Cell Diversity(هومئوستاز ) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هومئوستاز :  ابقا ء پایا یا بدون تغییر محیط داخلی .

کلودو برنارد ، فیزلوژیست فرانسوی ، در یکصد سال پیش مشاهده کرد که melieu interior یا محیط داخلی بدن علی رغم تغییر شرایط محیط

اسلاید ۲ :

    Molecule              Mode of Transportation

         O2                               Diffusion

      CO2                                Diffusion

      H2O                                Osmosis

  Glucose (C6H12O2)             Facilitated Diffusion

     Ions              Special Transport

  Large Solids (starch, etc)  Phagocytosis

  Large Liquids (oils)              Pinocytosis 

  Hormones                          Receptor-Mediated

 

اسلاید ۳ :

 • نیروهایی را که در عرض غشا سلولی روی هر یون عمل می کنند را می توان به روش ریاضی تجزیه و تحلیل کرد.
 • پتانسیلی که در ان حرکت یونها از عرض غشاء برابرشود( دقیقا از انتشار خالص یک یون خاص از غشا جلوگیری کند )، پتانسیل تعادلی (E )ان یون نامیده می شود که از تساوی نرنست بدست می اید:

 EMF = ± ۶۱ log Ci/ Co

 • در موقع استفاده از این فرمول بایددر نظر گرفت:
 • ۱-پتانسیل در خارج غشا صفر است.
 • ۲-پتانسیل محاسبه شده پتانسیل داخل غشا است.
 • ۳-علامت پتانسیل برای یونهای مثبت (-) و برای یونهای منفی (+) در نظر گرفته می شود.

اسلاید ۴ :

 • ۱- خصوصیات غشاء پلاسمایی:

           نیمه تراوایی( اختلاف الکتروشیمیایی)                      

 • ۲- مکرومولکولهایی که نمی توانند از سلول خارج و بار منفی دارند
 • ۳- پمپ سدیم- پتاسیم و فعالیت الکترو ژنیک آن
 • ۴- کانالهای نشتی ( سدیم – پتاسیم )

اسلاید ۵ :

 • Concentration (C)

–diffusion, random movement

 • Electrostatic (E)

–ions = charged particles

 • یونهای مختلف سعی می کنند در جهت اختلاف الکتروشیمیایی خود حرکت کنندکه در این حالت پتانسیل الکتریکی( پتانسیل انتشاری)در طرفین غشاء ایجاد خواهد شد. این پتانسیل الکتریکی قابل اندازه گیری خواهد بود.

اسلاید ۶ :

 • R = gas constant
 • F = Faraday constant
 • T = temperature (K)
 • Z = valence (charge) of ion ~

اسلاید ۷ :

 • P = permeability

–at rest: PK: PNa: PCl = 1.0 : 0.04 : 0.45

 • Net potential movement for all ions
 • بدیهی است که مقدار پتانسیل غشاء در هر لحظه معین به توزیع یونهای سدیم؛ پتاسیم و کلر و نفوذپذیری غشاء به هر یک از این یونها بستگی دارد . ومقدار ان ۸۶- میلی ولت است.

اسلاید ۸ :

 • الف- انیونها
 • ب- یون کلسیم
 • ج- کانالهای کلسیمی دریچه دار وابسته به ولتاژ کانالهای اهسته کلسیمی – سدیمی نیز نامیده می شوند.
 • زمان فعال شدن کانال فوق ۱۰ تا ۲۰ برابر کانال سریع سدیمی است.
 • در عضله صاف و قلبی فراوان هستند.

اسلاید ۹ :

 • چرا یون کلر در تولید پتانسیل عمل نقش کمی دارد؟
 • ۱- بطور پاسیو عمل می کند.
 • ۲- پمپی برای ان وجود ندارد.
 • ۳- کانال نشتی ان در جریان پتانسیل عمل تغییر زیادی نمی کند.

اسلاید ۱۰ :

هنگامیکه پتانسیل عمل تولید می شود، میدان الکتریکی داخلی تولید شده به قدر کافی قوی است تا غشا سلولهای همسایه را تحریک کند.

پتانسیل عمل در یک جهت منتشر می شود و نمی تواند برگردد زیرا حد آستانه غشایی که اخیراً تحریک شده است. آنقدر بالا است که نمی تواند مجدداً تحریک شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 54 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد