دانلود فایل پاوپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاوپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاوپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مبانی مرتب سازی و دستیابی داده ها 

 • سلسله مراتب داده ها: یک بیت، کوچکترین واحد داده قابل پردازش در کامپیوتر؛ یک بایت، مجموعه ای از بیت ها که یک کاراکتر ساده را معرفی می کند.یک رشته ترتیبی ازکراکتر ها را گویند.
 • فیلد: رشته معنی دار یا یک ترکیب منطقی از کاراکتر ها را گویند.
 • رکورد: یک ترکیب منطقی از فیلد های مرتبط به هم که بیان کننده صفات یک پدیده است.
 • فایل(پرونده): یک ترکیب منطقی از از رکورد های مرتبط به هم در بر دارنده رکوردهای موجودیت ها ی همگن است مانند پرونده دانشجویان .
 • پایگاه داده: ترکیب منطقی از فایل های مرتبط به هم که بیانگر پدیده های متصل بهم در یک حوزه کاری است.

اسلاید ۲ :

 • موجودیت: یک شخص، مکان، شی، یا یک رویداد در ارتباط با اطلاعاتی که در یک رکورد نگهداری می شود.
 • صفت: هر ویژگی یا کیفیتی که یک مشخصه را توصیف می کند.
 • کلید اولیه: یک فیلد شناسه که به تنهایی یک رکورد را مشخص و متمایز می کند.
 • کلید ثانویه: یک فیلد شناسه که بعضی از اطلاعات شناسایی را دارد، اما نوعا یک فایل را با دقت کامل شناسایی نمی کند.

اسلاید ۳ :

محیط فایلی سنتی

 • یک فایل داده ای، مجموعه ای از رکورد های منطقا مرتبط به هم می باشد. در محیط سنتی مدیریت فایل ها هر کاربرد(application) یک فایل داده مرتبط به آن دارد که شامل رکورد های داده های مورد نیاز آن کاربرد است.

اسلاید ۴ :

مشکلات مشی فایلینگ

 • افزونگی داده
 • ناسازگاری داده
 • جدایی داده ها
 • امنیت داده ها
 • یکپارچگی داده ها
 • استقلال کاربرد/داده

  Data redundancy

  Data inconsistency

  Data isolation

  Data security

  Data  integrity

  Application/data independence

اسلاید ۵ :

پایگاه داده: مشی مدرن یا پایگاهی

 • گروه منطقی از فایل های مرتبط به هم که داده ها و وابستگی های بین آن ها را در خود ذخیره می کنند.

اسلاید ۶ :

ساختن یک پایگاه داده

 • برای ساختن یک پایگاه داده طراحان باید یک طراحی مفهومی و یک طراحی فیزیکی انجام دهند.

طراحی مفهومی: یک مدل انتزاعی از پایگاه داده از دید کاربر

طراحی فیزیکی: یک طرح بندی که نشان می دهد داده ها چگونه در حافظه مرتب می شوند.

اسلاید ۷ :

 • مدلسازی موجودیت ـ رابطه: فرایند طراحی یک پایگاه داده به وسیله سازماندهی موجودیت داده های مورد استفاده و شناسایی رابطه ای که با هم دارند.
 • نمودار موجودیت ـ رابطه: نموداری که موجودیت داده ها، صفت ها و رابطه بین آن ها را نشان می دهد.
 • کلاس های موجودیتی: گروهی از موجودیت های یک نوع داده مشخص.
 • نمونه: یک موجودیت مشخص از یک نوع موجودیت

اسلاید ۸ :

 • شناسه: یک صفت که یک نمونه موجودیت را شناسایی می کند.
 • رابطه ها: اتصال های مفهومی موجودیت ها در یک پایگاه داده.
 • تعداد موجودیت هایی که در یک رابطه هستند، درجه آن رابطه نامیده می شود. رابطه بین دو آیتم رایجتر است و اصطلاحا رابطه دوگانی نامیده می شود.

اسلاید ۹ :

 • سه نوع رابطه دوگانی:
 • ۱:۱ : ارتیاط یک نمونه از یک نوع موجودیت با یک نمونه از نوع موجودیت دیگر
 • ۱:M : ارتباط یک نمونه از یک نوع موجودیت با چند نمونه از نوع موجودیت دیگر
 • M:N : ارتباط یک نمونه از یک نوع موجودیت با چند نمونه از نوع موجودیت دیگر و برعکس.

اسلاید ۱۰ :

نمودار موجودیت ـ رابطه (ERD)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد