دانلود مقاله بررسی خرپاهای پیش‌ساخته ماشینی

word قابل ویرایش
45 صفحه
21700 تومان

فصل 1 مقدمه
1-1- اهميت و جايگاه خرپاهاي پيش ساخته
در صنعت ساختمان ايران نزديك به 80 درصد از سقف‌ها و يا كف‌هاي ساختمان از خرپا - بلوك ساخته مي‌شود. سرعت بالا، هزينه كم و صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي اين روش سبب مي‌شود كه بسياري از سازندگان ساختمان‌هاي مسكوني و اداري از اين روش استقبال نمايند

با توجه به رشد سالانه حدود 9 درصد صنعت ساختمان‌سازي در كشور، نياز به توليد انبوه خرپا با كيفيت بالا و با توجيه اقتصادي، رعايت استانداردهاي مورد نياز و قابليت اعتماد بالا نياز است. بنابراين ساخت خرپا در محل ساختمان‌سازي به صورت دستي نه تنها نمي‌تواند حجم مورد نياز تقاضا را تامين نمايد، بلكه از نظر اقتصادي و قابليت اعتماد توجيه ندارد. راه‌كار مناسب براي دستيابي به اين اهداف، توليد خرپاهاي پيش‌ساخته در كارخانجات مجهز و تخصصي خارج از محل ساختمان به صورت مكانيزه مي‌باشد.

در حال حاضر در بسياري از كشورها از جمله كشورهاي صنعتي، شركتهاي زيادي تامين كننده سازه‌هاي فولادي به ويژه خرپاهاي پيش‌ساخته فولادي مورد نياز ساختمانها و بناهاي بزرگ نظير ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي بزرگ هستند. به عنوان نمونه فهرست تعدادي از اين شركتها در جدول زير ارائه شده است.

بنابراين سازندگان ساختمان‌ها به ويژه انبوه‌سازان با خريد خرپاهاي آماده از سازندگان معتبر (كه محصولات آنها از سطح كيفيتي بالا و يكنواختي برخوردارند)، نه تنها هزينه كمتري در كل مي‌پردازند بلكه از نظر سرعت توليد و قابليت اعتماد، مزيتهاي بيشتري را بدست مي‌آورند.
جدول 1- فهرست شركت‌هاي سازنده خرپاهاي فولادي در تعدادي از كشورهاي جهان


Website Country Company
www.DEACERO.com
Canada DEACERO
www.technocrete.ae


Dubai,UAE Mammut Technocrete
www.ferriere.pittini.it
Italy Ferriere Nord
www.bdw-kehl.de,product , lattic
Germany BDW
www.fert.czechtrade.us/steel-lattice-girder
Czechoslovakia FERT
توضيحاتي بيشتر در خصوص برخي از اين شركتها در بخش دوم ارائه شده است.

1-2- معرفي خرپاهاي پيش ساخته فولادي
طبق استاندارد ملي 2909 ايران، خرپا قطعه‌اي ساخته شده از فولاد و بتن است كه با قرارگيري بلوک‌ها در روي آن به عنوان قالب، با بتن پوششي (در جاي ريخته شده) مقطع مرکب T شكل مناسبي را تشكيل مي‌دهند.

 

خرپاها در سه مرحله، تحت بارگذاري قرار مي‌گيرند. در مرحله اول بار ناشي از حمل و نقل را تحمل مي‌کنند، در مرحله دوم بار ناشي از اجزاء بتن ريزي سقف، که وزن مرده سقف (وزن خرپا، بلوک و بتن درجا) و بارهاي در حين اجراء در حد فاصل تکيه‌گاه‌هاي اصلي به خرپا است را تحمل مي‌کنند و در مرحله سوم تحمل بار برآيند حاصل از بارهاي مرده و زنده پس از عمل آوري بتن پوششي و کسب مقاومت کافي مي‌باشد، که در اينجا نيز به عنوان عضو خمشي سقف عمل مي‌کند.

براي پر کردن فضاي خالي بين خرپاها از قالبهاي ثابت مانند بلوکهاي سبک، پلي استايرن، طاق ضربي با بتن رويه يا هر پر کننده مناسب ديگر استفاده مي‌گردد.شكل 1-1- بتن پوششي در سقف خرپا بلوک
خرپا پيش ساخته فولادي، شبکه پيش ساخته‌اي از آرماتورهاي کششي و عرضي و ميلگرد اتصال بالايي است که به شکل خرپا به همديگر جوش شده و ايستايي لازم را براي حمل و اجرا تامين مي‌کند و توليد آن به صورت ماشيني انجام مي‌پذيرد. از اين خرپا براي ايجاد سقف، راهرو، كف سالنها و حتي سطوح شيب‌دار در ساختمانها مي‌توان استفاده نمود.


شكل 1-2- نحوه عملكرد خرپا در ايجاد سقف يا كف ساختمانها

1-3- اجزاي اصلي خرپا
خرپاهاي پيش ساخته خرپايي از ميله‌هاي فولادي و پاشنه بتني تشكيل شدند. خرپاهاي بدون پاشنه بتني موسوم به خرپا هستند كه توسط دست يا ماشين ساخته مي‌شوند. خرپاها داراي چهار عضو زير مي‌باشند:

• عضو كششي
• ميلگردهاي عرضي
• ميلگرد بالايي
• بتن پاشنه

مهمترين اجزاء خرپا ميل‌گرد كششي (پايين) و ميل‌گرد زيگزاك آن مي‌باشد. اتصال اعضاي خرپا معمولاً توسط جوش مقاومتي (نقطه‌اي) و جوش با قوس الكتريك انجام مي‌پذيرد كه ميلگردهاي عرضي به ميلگردهاي بالايي و كششي متصل مي‌شوند.

شكل 1-3- اجزاي اصلي خرپا
1-4- مواد اوليه فلزي


براي ساخت خرپا مي‌توان از انواع فولادهاي ساختماني در دو حالت نورد گرم شده و اصلاح شده استفاده نمود. مهمترين نوع فولادي كه در كشور رايج است فولادهاي ساختماني كربني ساده است. در حالي كه در كشورهاي صنعتي فولادهاي فوق مستحكم كم آلياژ و ميكروآلياژ با تركيبات مختلف رايج است كه داراي استحكام بالاتر و از همه مهمتر داراي استحكام به وزن بالاتر نسبت به فولادهاي كربني ساده هستند. اين دسته از فولادها جوش‌پذيري بالايي نيز دارند. در شكل زير منحني تنش - كرنش و تركيب شيميايي چند نوع فولاد ساختماني با يكديگر مقايسه مي‌شوند.

 

مقايسه نمودارها نشان مي‌دهد كه مدول الاستيسيته همه آنها در يك سطح است ولي استحكام تسليم، استحكام كششي و درصد ازدياد طول آنها متفاوت مي‌باشد.

نوع فولاد نمونه‌اي از تركيب شيميايي (درصد وزني)
فولاد ميكروآلياژ C = 0.18%, Mn = 1.2% , Si = 0.4%, V =0.06%
فولاد ساده كربني C = 0,18% Mn = 0,8% Si = 0,2%
شكل 1-4- منحني تنش-كرنش و تركيب شيميايي چند نوع فولاد ساختماني

شكل 1-5- منحني تنش-كرنش و تركيب شيميايي چند نوع فولاد ساختماني

1-5- فرآيند توليد خرپا
خرپاهاي فلزي پيش‌ساخته (آنچه كه توسط شركت فولادسازه استفاده مي‌شود) به صورت كاملاً مكانيزه و توسط دستگاه مخصوص Truss Girder Machine انجام مي‌پذيرد. در اين سيستم 5 خط ورودي مفتول وجود دارد كه 3 خط آن مربوط به ميله‌گردهاي آجدار بالايي و كششي و دو خط ديگر مربوط به مفتول عرضي است كه به صورت زيگزاگ در مي‌آيد. اتصال مفتول‌هاي عرضي به روش جوش مقاومتي توسط ماشين انجام مي‌پذيرد.

در كل مراحل توليد خرپا ماشيني به ترتيب زير مي‌باشد:

كشش سرد مفتولهاي نورد گرم شده جهت آجدار كردن ميله‌گردهاي كششي و بالايي و افزايش استحكام تسليم و استحكام كششي نهايي
كشش سرد ميلگردهاي عرضي براي افزايش استحكام تسليم
ساخت خرپا توسط دستگاه Truss Girder Machine به صورت كاملاً اتوماتيك و مكانيزه
برش خرپا به طولهاي تعريف شده
بازرسي و بسته‌بندي

1-6- اثر كار سرد بر خواص مكانيكي خرپا
يكي از راه‌كارهاي افزايش استحكام فلزات از جمله فولادهاي ساختماني، نورد سرد يا تغيير شكل پلاستيك است. با انجام كار مكانيكي سرد يا تغيير شكل دائمي فلز در دماي محيط، استحكام تسليم و كششي فولاد افزايش و در مقابل انعطاف‌پذيري و جوش‌پذيري آن كاهش مي‌يابد. با انجام عمليات حرارتي اثر كار مكانيكي را مي‌توان كاهش داد يا به طور كلي حذف نمود ولي اين عمل براي ميله‌گردهاي ساختماني توصيه نشده است.

 

در شكل زير اثر كار سرد بر رفتار كششي فولادهاي ساختماني مشاهده مي‌گردد. مشاهده مي‌گردد كه با اين عمل ميزان جاري شدن در حد تسليم كاهش مي‌يابد و در بعضي موارد با انجام كار مكانيكي بيشتر اين حد كاملاً از بين مي‌رود. از طرف ديگر نسبت استحكام كششي به استحكام تسليم نيز كاسته مي‌شود. به عبارت ديگر تفاوت بين اين دو استحكام كمتر مي‌شود. در خصوص فولادهاي ساختماني نورد سرد شده، استانداردها اشاره دارند كه اين نسبت نبايد از 08/1 كمتر باشد.


شكل 1-6- منحني تنش-كرنش و اثر كار سرد (نورد سرد)

با انجام كار سرد كشش سرد) و افزايش استحكام فولاد مي‌توان فولادهاي با مقطع نازكتر انتخاب نمود. در نتيجه وزن سازه فولادي كاهش مي‌يابد. در نتيجه براي سازنده ساختمان صرفه‌جويي اقتصادي خواهد داشت. ضمناٌ با توجه به صلب بودن كف و سقف، محدوديت خاصي در استفاده از فولادهاي نورد شده (اصلاح شده) در خرپاها وجود ندارد

در استاندارد 2909 و نشريه‌هاي 82 و 94، محصول فرآيند نورد يا كشش سرد را ميلگردها (فولادهاي) اصلاح شده مي‌نامند. اين فولادها داراي استحكام بالاتر نسبت به فولادهاي نورد گرم شده هستند و در مقابل از انعطاف‌پذيري كمتري برخوردارند

توجهدر آزمون كشش نسبت طول به قطر نمونه مهم مي‌باشدلذا براي تعيين درصد ازدياد طول نسبي، 10 برابر قطر را به عنوان طول مبنا يا طول اوليه در نظر مي‌گيرند
1-7- مزيت‌ها و محدوديتهاي استفاده از خرپاهاي ماشيني در صنعت ساختمان
در اين بخش به طور خلاصه مهمترين ويژگي‌هاي سقف خرپا بلوك در مقايسه با سقف تيرآهن- طاق ضربي و دال بتني يکپارچه معرفي مي‌گردد

•به علت مصرف بلوك‌هاي توخالي و حذف بتن منطقه‌ي كششي در مصرف بتن، صرفه‌جويي بسيار زيادي مي‌شود
•به علت كم‌بودن وزن فضاي متوسط سقف و زياد بودن ضخامت سقف در مقايسه با دال بتن مسلح، از مصرف فولاد كاسته مي‌شود
•به علت ساخت خرپا و بلوك در كارخانه، نيرو انساني كمتري در محل بناي ساختمان مورد نياز است
•وزن خرپاها كم است، به طوري كه به وسيله‌ي كارگر قابل نصب مي‌باشند و در ساختمان‌هاي با طبقات كم نياز به جرثقيل نيست
•به علت پيش‌ساخته بودن خرپا و بلوك، اجراي سقف بسيار سريع و آسان است و به كارگران خيلي ماهر كه به طور معمول براي اجراي سقف‌هاي بتن آرمه جهت قالب‌بندي و آرماتوربندي استخدام مي‌شوند، نياز نيست
•قالب‌بندي زير سقف به شمع‌بندي و نصب چهار تراش در فاصله‌هاي معين، جهت تامين تكيه‌گاه‌هاي موقت خرپاها، محدود مي‌شود
•از نظر اجرايي، سرعت عمل بيشتري دارد و به كارهاي پر هزينه و وقت‌گير كارگاهي نيازي نيست
•به طور يكپارچه بتن ريزي مي‌شود و بتن كمتري نسبت به سقفهاي بتن آرمه معمولي مورد نياز است. براي مثال، براي سقفهاي معمولي با ضخامت 14 سانتيمتر، 140 ليتر بتن در هر متر مربع مورد نياز است. در سقفهاي اجرا شده با خرپا و بلوك، اين مقدار به حدود متوسط 60 ليتر كاهش مي‌يابد
•مقاومت سقف اجرا شده با خرپا و بلوك در برابر نيروهاي افقي (زلزله) بسيار خوب است
•به علت توخالي بودن بلوك‌ها سقف عايق حرارت است


•به علت پيش‌ساخته بودن خرپا و كنترل دقيق پوشش ميلگرد كششي در كارخانه، مقاومت سقف حاصل در برابر آتش‌سوزي خوب است
•به علت مسطح بودن زير سقف براي فرش موزائيك به ملات كمتري نياز است
•با توجه به مصرف كم فولاد، از نظر اقتصادي بسيار مناسب است
•در صورت استفاده از خرپاهاي پيش ساخته براي دهانه‌هاي بزرگ بايد از تقويتي‌هاي مناسبي استفاده نمود. قطر اين تقويتي‌ها بايد توسط مهندس طراح انتخاب شود
•با توجه به انجام كار مكانيكي نورد سرد)، شكل‌پذيري و قابليت جوشكاري فولاد كم مي‌شود. بايد توجه داشت كه خواص مكانيكي مورد انتظار تامين مي‌گردد
•جوشكاري با قوس الكتريك ميلگردهاي اصلاح شده سبب افت خواص مكانيكي ميلگرد مي‌شود


•با انجام كار سرد نسبت استحكام كششي به استحكام تسليم افت مي‌نمايد. بنابراين درصورت اعمال بارهاي بسيار زياد احتمال شكست ناگهاني زياد مي‌گردد. جهت كاهش اين ريسك، اين نسبت در فولادهاي اصلاح شده نبايد از مقدار مشخص شده در استاندارد (08/1) كمتر باشد
1-8- عوامل موثر بر خواص مكانيكي و كيفيت فولادهاي مورد استفاده
در فرآيند مكانيزه توليد خرپاهاي پيش ساخته كه از ميلگردهاي اصلاح شده استفاده مي‌كنند، عوامل زير مؤثر مي‌باشند

جنس فولاد خامدرصدهاي وزني آهن، كربن، منگنز و سيليسيم به عنوان عناصر اصلي و درصدهاي آلومينيم، گوگرد و فسفر به عنوان عناصر ناخالصي در تعيين جنس و مرغوبيت فولاد مؤثر است

قطر اوليه فولاد خامميزان تغيير شكل ميلگرد ساده خام براي تبديل شدن به ميلگرد آجدار تابعي از قطر اوليه ميلگرد و قطر نهايي ميله‌گرد آجدار است. با توجه به مشخص بودن قطر نهايي، هر چه قطر اوليه بيشتر باشد، نياز به تغيير شكل بيشتر مي‌شود كه فرآيند شكل‌دهي را نه تنها بيشتر و سخت‌تر مي‌كند، گاهي نيز غير ممكن مي‌‌كند. هر چه ميزان تغيير شكل مورد نياز بيشتر باشد، انعطاف‌پذيري فولاد كمتر مي‌شود و فولاد تردتر مي‌گردد. لذا براي رسيدن به ميلگردي با استحكام مناسب و حداقل درصد ازدياد طول نسبي بايد قطر اوليه ميله‌گرد مناسب انتخاب گردد تا حداقل 8 درصد تغيير طول نسبي پلاستيك (بعد از شكست و حذف تغيير طول الاستيك) را داشته باشد

شرايط و تاريخچه توليد فولاد خامنحوه نورد گرم، نوع عمليات حرارتي انجام شده (در صورت انجام، دماي كلاف‌پيچي ميلگردها با فرض ثابت بودن بقيه متغيرها از جمله جنس و قطر، روي خواص مكانيكي ميلگردها مؤثر است

 

ميزان كاهش قطر در حين نوردميزان كرنش تابعي از ميزان كاهش قطر ميلگرد خام اوليه و قطر نهايي است. هر چه ميزان كاهش قطر بيشتر، كرنش پلاستيك بيشتر و در نتيجه استحكام بيشتر و انعطاف‌پذيري كمتر مي‌شود

سرعت دستگاه نوردسرعت دستگاه نورد، سرعت كشش ميلگرد را مشخص مي‌نمايد. هر چه سرعت دستگاه بيشتر باشد، سرعت كشش ميلگرد بيشتر و در نتيجه استحكام آن بيشتر و انعطاف‌پذيري آن كمتر مي‌شود

تكنولوژي نورد و آجدار كردن: كيفيت سطحي قالب، طرح قالب و تعداد حديده براي تغيير شكل بر كيفيت نورد و استحكام فولاد مؤثر است.

تكنولوژي و تكنيك‌هاي جوشكاري: روش جوشكاري مقاومتي روشي برگزيده است و نسبت به روش قوس الكتريك كه كاربرد دارد كيفيت بهتري داشته و آسيب كمتري به ميلگرد وارد مي‌شود. كنترل عواملي نظير ولتاژ، ميزان نيروي فشار و زمان جوشكاري و تناسب قطرهاي ميلگردها در كيفيت جوش مؤثر مي‌باشد.

كنترل همه عوامل فوق براي تضمين محصول ضروري است.
1-9- معرفي چند شركت بين المللي توليد كننده خرپاهاي پيش ساخته فلزي
1-9-1- شركت DEACERO


شركت DEACERO در سال 1952 ميلادي به صورت يك فروشگاه نسبتاْ كوچك در كشور مكزيك شروع به كار كرد كه در آن زمان فقط 10 كارمند داشت ولي اكنون اين شركت بيش از پنج هزار كارمند دارد و توليدات بسيار متنوعي از جمله توليدات ساختماني، ابزار آلات فلزي شامل انواع پيچ و بست‌ها، حصارها و غيره، دارد. گروه DEACERO يك شركت خصوصي موفق و پويا است كه در سطح جهان با ساير شركت‌هاي سازنده‌ي اين محصول رقابت مي‌كند. اين شركت نياز بازارهاي كشور مكزيك را به طور كامل برطرف كرده و همچنين محصولات خود را به طور بين‌المللي در سطح بازارهاي جهاني به بيش از 20 كشور جهان صادر مي‌كند.

پيش از اين توليدات DEACERO به صورت سنتي ساخته مي‌شد ولي در حال حاضر گروه دكرو سعي دارد در موارد كيفيت،‌ قيمت، ‌نوآوري و تعداد مراكز پخش و دفاتر با ساير شركت‌هاي توليدي خرپا در جهان رقابت كند.، به همين منظور سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني براي ايجاد تكنولوژي بالاتر به همراه كادر كارشناسي و فني و پرسنل قوي‌تر صورت گرفته است. هزينه‌ي اين سرمايه‌گذاري در سال 2005 و 2006 پانصد ميليون USD بوده است.

Website: www.DEACERO.com
E-mail: info@deacero.com این آدرس ایمیل در برابر اسپم ها محافظت می شود، برای دیدن آن می بایست جاوااسکریپت فعال باشد

1-9-2- شركت Quincy Joist
شركت Quincy Joist در سال 1979 ميلادي تاسيس شد و يكي از اعضاي انجمن صنعتي خرپاهاي فولادي (Steel Joist Institute) مي‌باشد. توليدات اين شامل انواع خرپاها است. توليدات اين شركت با عناوين open web steel joists, long spans, and joist girders مي‌باشند. اين محصولات براي كاربردهاي متنوعي از جمله سقف و كف آپارتمان‌ها، برج‌ها، انواع ساختمان‌هاي مسكوني،‌ صنعتي،‌ كشاورزي،‌ و تجاري استفاده مي‌شود. خط توليد اين شركت قادر به اجراي پروژه‌هايي با هر اندازه و مقدار، مي‌‌باشد به طوري‌كه كيفيت محصولات در همه‌ي موارد بالا و بر طبق استانداردهاي جهاني است. شركت Quincy Joist يكي از اعضاي انجمن SJI است كه معتبرترين استانداردهاي خرپا مربوط به آن است. اين شركت پروژه‌هاي خاص با طرح‌هاي غير معمول را نيز مي‌پذيرد.
1-10- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات


استحكام تسليم: ميزان تنشي است كه در صورت اعمال تنشي بيش از آن فولاد دچار تغيير شكل دائمي مي‌گردد.

استحكام كششي: حداكثر استحكام ماده كه اگر تنشي بيش از آن به فولاد اعمال شود، فولاد دچار ترك و شكست مي‌گردد.

درصد ازدياد طول يا تنجش: معياري براي انعطاف‌پذيري فولاد است و ميزان تغييرات طول نمونه نسبت به طول اوليه در آزمايش كشش است. 10 برابر قطر ميلگرد به عنوان طول مبنا در نظر گرفته مي‌شود.

 

شكست ترد: به شكستي كه در آن فلز بدون تغيير شكل پلاستيك بشكند.

شكست نرم: به شكست گويند كه فلز بعد مقداري تغيير شكل پلاستيك بشكند.

فصل 2 استانداردهاي مورد نياز خرپاهاي ماشيني
2-1- استاندارد خرپاهاي ماشيني در كشور آمريكا


انجمن خرپا فولادي در آمريكا (Steel Joist Institute) نقش راهبردي در تدوين، نظارت و آموزش موضوعات مربوط به خرپاها و سازه‌هاي فولادي در آمريكا را به عهده دارد. تقريباً تمامي شركت‌هاي سازنده خرپا و سازه‌هاي فولادي در سطح آمريكا و كانادا عضو اين انجمن مي‌باشند. اين انجمن در سال 1928 ميلادي تاسيس شد.
Steel Joist Institute
Website: www. steeljoist.org ,
Email: sji@steeljoist.org این آدرس ایمیل در برابر اسپم ها محافظت می شود، برای دیدن آن می بایست جاوااسکریپت فعال باشد
Phone: (843) 626-1995


Fax: (843) 626-5565
استانداردهاي مدوني براي انواع خرپاهاي فولادي دارد. برخي از نكات مهم آن به شرح زير مي‌باشد. اين استانداردها را مي‌توان از طريق سايت الكترونيكي اين انجمن دريافت نمود.

• خواص مكانيكي مورد نياز ميلگردهاي كششي و بالايي طبق استاندارد SJI آمريكا (Steel JOIST Institute)

• در صورت استفاده از فولادهاي نورد گرم شده (خام)
- استحكام تسليم بالاتر از 245 و كمتر از 345 مگا پاسكال
درصد ازدياد طول نسبي بالاتر از 18 درصد

• در فولادهاي نورد سرد شده (اصلاح شده)
- نسبت استحكام كششي به تسليم بالاتر از 08/1
- استحكام تسليم ميلگردها بايد برابر يا بيشتر از استحكام تسليم طراحي باشد.

نمونه‌اي از خواص مكانيكي ميلگردهاي نورد سرد شده مورد استفاده در ساخت خرپا در شركت Pittini Group

2-2- استانداردهاي مورد نياز خرپاهاي ماشيني در ايران
2-2-1- آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي کشور است که عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) مي‌باشد. اين مؤسسه از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد مي‌باشد که در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط کلي و نيازمندي‌هاي خاص کشور، از آخرين پيشرفته‌اي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين المللي استفاده مي‌نمايد

 

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌تواند با رعايت موازين پيش‌بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از کيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي‌تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات کشور، اجراي استاندارد کالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد

 

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي کنندگان سيستم‌هاي مديريت کيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‌ها و کاليبره کنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اين گونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت مي‌نمايد. ترويج سيستم بين المللي يکاها، کاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي‌باشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 45 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد بررسی خرپاهای پیش‌ساخته ماشینی

word قابل ویرایش
54 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
بررسي خرپاهاي پيش‌ساخته ماشينيبرو به فهرست1-1- اهميت و جايگاه خرپاهاي پيش ساختهدر صنعت ساختمان ايران نزديك به 80 درصد از سقف‌ها و يا كف‌هاي ساختمان از خرپا - بلوك ساخته مي‌شود. سرعت بالا، هزينه كم و صرفه‌جويي‌هاي اقتصادي اين روش سبب مي‌شود كه بسياري از سازندگان ساختمان‌هاي مسكوني و اداري از اين روش استقبال نم ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

word قابل ویرایش
93 صفحه
34700 تومان
بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت چكيده: 1مقدمه: 2فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه 52-1 تاریخچه مطالعاتی تحقیق 53-1 بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق 64-1 چارچوب نظری تحقیق 7 5-1 فرضیه های تحقیق 96-1 اهداف تحقیق 107-1 حدود مطالعاتی 108-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 11فصل دوم: مر ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای غیرسرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
178 صفحه
34700 تومان
چكيده:با توجه به رقابت شرکت های سهامی عام و همچنین رکود نسبی بوجود آمده، اغلب سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی، همواره در جستجوی معیار و روابطی منطقی و مربوط جهت برآورد بازده و سایر شاخص های عملکرد شرکت ها می باشند. و با وجود نارسایی هایی که در اندازه گیری سود وجود دا ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

word قابل ویرایش
109 صفحه
34700 تومان
چکیدهحسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازها ...

دانلود مقاله بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

word قابل ویرایش
151 صفحه
34700 تومان
بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهرانچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول :کليات تحقيق1-1 مقدمه 42-1 بیان مسئله 53-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق 74-1 اهداف تحقيق 85-1 چارچوب نظری تحقیق 86-1فرضیه های تحقیق 137-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات 13فصل ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها و بدهی ها در بازار سرمایه

word قابل ویرایش
109 صفحه
34700 تومان
چكيده:سالهاست که سود حسابداری مبنا عملکرد وماحصل فعالیتهای شرکتهاست .دراین میان سرمایه گذاران ،اعتبار دهندگان وتمامی افراد ذینفع ،ذیحق وذیعلاقه به این سود تکیه کرده وبرمبنای آن محاسبات خود را استوار می سازند .اما این سود ،دستخوش تغییراتی می شود که از سوی تهیه کنندگان آن ،یعنی مدیران مدیریت می شود .بدان معنا ک ...

دانلود مقاله بررسی فناورهای بی سیم NFC و Bluetooth در سیستم پرداخت تلفن همراه

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
چکیدهدر سالهای اخیر زندگی ما تحت تاثیر فناوریهای بیسیم و تلفن همراه قرار گرفته است. تلفن همـراه بـه طـور گسـترده در سراسر جهان مورد استفاده است. فناوری بیسیم کانال جدیدی برای سیستم پرداخت تلفن همراه فراهم مـیکنـد و پتانسـیل بالایی در بازار جهانی از خود نشان داده است. در این مقاله به بررسی فناوریهای NFC و بلوت ...