دانلود مقاله بهره وری در بخش سازمانی

word قابل ویرایش
22 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

بهره وری در بخش سازمانی

بهره وری چیست؟
بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یکفرد، واحد وسازمان بکار گرفته می شود. داده/ستانده = بهره وری
به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابعکمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده میشود.

– شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟
شاخصهای بهره وری را می توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:
۱-شاخصهای بهره وری (کلی و جزئی)

شاخص کلی: نسبت خروجی به جمع کل ورودیها (نیروی کار، هوا، سرمایه، …)
شاخص جزئی: نسبت خروجی به هر یک از ورودیها

۲-شاخص عملکرد: هر نوع رابطه میان عوامل مؤثر و اجزای عملکردبخشهای داخلی و فعالیتهای مختلف یک سازمان که به شکل نسبت بیان می شود.
– ویژگیهای شاخصهای مناسب:
۱-بتواند کل سیستم و همچنین زیر سیستم ها را ارزیابی کنند.

۲-قابل درک بوده و از نظر محاسباتی ساده باشند.
۳-نسبت به تغییرات غیر قابل کنترل، مستقل باشند.
۴-سیستم اندازه گیری باید عملی و کار بردی باشد.

مقدار خطاهای نیروی انسانی در رضایت ارباب رجوع یا مشتریان و میزاناستقبال آنان، حجم سازمان رضایت شغلی کارکنان، مقدار دفعات شکست و ناکامیسازمان، ساعات کار سازمان، غیبت کارکنان معیارهاییهستند که بوسیله آنها می توان بهره وری را مورد سنجش قرار داد و اینمعیارها که جهت ارزیابی نیروی انسانی شاغل است اولا باید عملی باشندثانیا باید قابل دستیابی و راهگشا باشند.

– چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟
بسیاری از عوامل که برای بهره وری نامطلوب شناخته شده است (ماشین آلاتکهنه، طراحی نامناسب شغل، اموزش غیر اثر بخش یا نا کافی کارکنان، افزایشغیر منتظره حجم کار) خارج از کنترل واحد تولید یک سازمان هستند. این فرضمطرح است که بزرگترین مشکلات موجود در راه افزایش بهره وری ناتوانیکارکنان و انگیخته نشدن آنان برای کار اثر بخش است. بعضی دیگر ازصاحبنظران معتقدند که مواد اولیه ناقص، طراحی ناقص تولید، اشتباهات مدیریتبیشترین سهم را در کاهش بهره وری سازمان دارند.
-چه عواملی در بهره وری مؤثر می باشند؟

عوامل مؤثر در بهره وری را می توان به چند دسته تقسیم نمود:
۱-عوامل مربوط به نیروی انسانی (مقدار نیروی انسانی، متخصص آموزش، حقوق و مزایا)
۲-عوامل مربوط به مدیریت (تخصص، روابط مدیریت با کارکنان، …)

۳- عوامل وابسته به دولت (قوانین و مقررات، سیاستها، …)
۴-امکانانت و تسهیلات (تجهیزات، ماشین آلات، زمین و ساختمان، تأسیسات، …)

۵-تکنولوژی (نوع فرایندها، کیفیت محصولات، دانش فنی طرح، …)
۶-عوامل محیطی (بازار محصولات، جاذبه های محیطی، عوامل زیست محیطی، …)
۷-مواد و انرژی (مواد اولیه، مواد مصرفی، انرژی …)
– چه عواملی باعث افزایش بهره وری می شوند؟
شیوه های گوناگون برای افزایش بهره وری وجود دارد که به برخی از این شیوه ها اشاره می شود

۱-رضایت مصرف کننده (پاسخگوئی نسبت به درخواست های مصرف کننده و توانائی برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای آنان عینی و تلویحی آنان)
۲-بکارگیری نیروی انسانی (بکارگیری توانائی های بالقوه افراد کهمنتهی به مشارکت آنان می شود و امکان بهبود مستمر را فراهم می کند)
۳-کیفیت کالاها و خدمات ( ابعاد نه گانه کیفیت )

۴-رهبری (تا چه اندازه مدیران برای حفظ کیفیت موجود از نظام عینی استفاده می کنند)
۵-برنامه ریزی راهبردی (برنامه ریزی سازمان برای حفظ کیفیت کالاها و خدمات)
الف)تاریخچه ی مدیریت:

تقریبا از روزی که بشر زندگی اجتماعی خود را آغاز کرده است مدیریت یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی بوده است و بی شک صنعت ساختمان سازی که عمری در حد بشر دارد نیز از آن بی بهره نبوده است. مدیریت در گذشته عموما به سه شیوه ی استبدادی پدران و مشارکتی بوده است.
در مدیریت استبدادی عموما یک نفر در راس و تنها تصمیم گیرنده گروه بوده و دیگران تنها مجری اوامر او بوده اند از آنجایی که بیشتر کارگران در این شیوه ی مدیریتی بردگان و اسرای جنگی بوده اند می توان نتیجه گرفت که در الگو رییس هیچگونه مسوولیتی در قبال زیردستان نداشته است. نمونه ی این شیوه ی مدیریتی را می توان در تاریخ مصر باستان و نیز بخشی از تاریخ روم جستجو کرد.

مدیریت پدران یا شیوه ی مدیریتی پدر و فرزند همان گونه که از نامش پیداست به فعالیت های اجتماعی به چشم یک خانواده که رییس در آن پدر و مرووسین فرزندان هستند و در قبال یکدیگر وظایفی دارند نگاه می کند این شیوه ی مدیریتی که احتمالا از چین منشا گرفته است از لحاظ کاربردی شبیه مدیریت استبدادی است با این تفاوت که پدر نیز در برابر فرزندان دارای مسوولیتی بوده و وظیفه ی تامین معاش و احتیاجات اولیه زندگی آن ها را در قبال کاری که انجام می دهند دارا بوده است.
اما مدیریت مشارکتی که با قدری تغییرات در شیوه ی اجرایی اش نسبت به گذشته مدیریت پذیرفته شده در دوره ی کنونی می باشد بر همکاری و همفکری متقابل تمامی اجزای کار اعم از رییس و مرووس یا همان کارفرما و کارگر اشاره دارد و از این بابت یک سر و گردن از مدیریت پدران بالا تر است. گذشته ی این نوع مدیریت را می توان در بخشی از تاریخ ایران و روم باستان و شکوه آن را در شیوه ی مدیریتی پیامبر اسلام و امام علی«ع» جستجو کرد.

ب‌) مدیر کیست؟ مدیریت چیست؟
از مدیریت می توان به عنوان استعداد دستیابی به بیشترین کیفیت و کمیت تولیدات و بهره وری در برابر کمترین هزینه و کار نام برد. یک مدیر واقعی مدیری است که با وجود نیرو سرمایه تجهیزات و زمان کم بتواند بیشترین کارایی و بهره وری را از امکانات موجود بدست بیاورد و از ارزش کار وقت مواد و مصالح و نحوه ی صحیح مصرف کردن آن آگاهی داشته و پوسته در صدد یافتن طرق مناسب برای بهبود کار و اوضاع باشد.

اگرچه در گذشته(و یا حتی پروژه های کوچک امروزی) به علت گسترده نبودن کارهای ساختمانی می شد از یک فرم مدیریت نظامی که در آن اداره کل مجموع بدست یک نفر بود، استفاده کرد؛ اما در پروژه های بزرگ امروزی با توجه به پیچیده بودنشان نیاز به تشکیلات مدیریتی و نگاه به مقوله ی مدیریت به عنوان یک فن و دانش احساس می شود.
پ)۵م(پنج میم) مدیریتی:

امروزه در اصطلاح اقتصادی برای تولید یک کالا یا اداره ی یک موسسه صنعتی، تولیدی و یا ساختمانی به پنج عامل اساسی زیر نیاز می باشد:
۱-ماشین آلات(Machinery)
2-مواد اولیه(Material)
3-منابع پولی(Mony)

۴-مردان کار (Men)
5-مدیریت(Management)
ت)شرایط موفقیت یک مدیر:
توانایی ایجاد هماهنگی در زیر بخش های کار از آن جمله:
۱٫ تقسیم مناسب مسوولیت به اداره کنندگان و واگذاری اختیارات کامل و اعطای اداره ی کار و خواستن مسوولیت انجام کار ها.
۲٫ داشتن تعداد کافی اشخاص صلاحیت دار در امر مدیریت.(هیئت مدیره)
۳٫ داشتن استعداد توانایی و صلاحیت در امر رهبری و مدیرت علاوه بر داشتن تخصص و دانش فنی و علمی.
۴٫ توانایی جلب همکاری صمیمانه کلیه ی کارکنان یک موسسه و جهت دادن آن ها به دنبال یک هدف مشترک و بالا بردن کارایی آن ها.
۵٫ آگاهی به امور مالی و سیستم های حساب داری و تعیین در آمد ها و هزینه ها و در جریان سود و زیان یک شرکت بودن.
ث‌
بررسی ضرورت اجرای یک طرح در یک منطقه:
به طور کلی آشنایی با نیاز های اولیه اجرای یک طرح، میزان اهمیت یک پروژه و شرایط و محل اجرای آن و نیز شناسایی مشکلات پیش رو از الزامات اجرای یک طرح می باشد.
خطوط کلی بررسی ضرورت اجرای یک طرح در یک منطقه به شرح زیر می باشد:

۱٫ انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه های تولیدی و شناخت امکانات فنی، مالی، نیروی انسانی، زمین و نیاز ها، توجیهات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی.
۲٫ انجام مذاکره و تبادل نظر لازم با مقامات و مسوولین منطقه و موسسات پیرامون اهداف طرح مذکور و کسب اطلاعات و مجوز های لازم برای اجرای طرح.
۳٫ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار و ارقام گرد آوری شده جهت شناخت هرچه بیشتر از مسایل و مشکلات موجود و ضرورت های ایجاد طرح و پیش بینی های لازم برای برطرف نمودن نارسایی های موجود و… .

۴٫ مشخص نمودن اهداف کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت با توجه به اطلاعات جمع آوری شده.
۵٫ تهیه و تنظیم برنامه های لازم جهت دست یابی به اهداف مذکور و ارایه ی طرح تشکیلات و سازماندهی اجرای طرح، و تخمین هزنه ی کارهای اجرایی و خلاصه ارزیابی های لازم.
ج)شناخت از مسایل اولیه ی کارگاهی و تجهیز کارگاه:

مراحل پنجگانه ی جهت شناخت از مسایل اولیه کارگاهی به قرار زیر است:
• مرحله ی اول: شناخت پروژه و مسایل مربوط بدان.

الف)دسترسی ها: بررسی و مشخص نمودن نحوه دسترسی به کارگاه با توجه و موقعیت خاص زمین مورد نظر و امکانات موجود.
ب)بررسی موقعیت طبیعی و جغرافیایی و اقلیمی:زمان و میزان بارندگی و یخبندان و فصول سرد و گرم و طوفان وپستی و بلندی زمین و نوع خاک و زمان کار و ….. .
ج)بررسی طرق مختلف تدارکات مصالح مورد نیاز کارگاه:
• مرحله ی دوم:تدوین برنامه ی اجرایی و تدارکاتی کارگاه.

• مرحله ی سوم:آماده سازی محل کار:
الف)بر طرف کردن عوارض زمین
ب)ایجاد سازه های موقت(بهتر است برای صرفه جویی در محلی تعبیه شود که پس از اتمام کار به عنوان یکی از اجزای ساختمان اصلی مانند انبار استفاده شود)
• مرحله ی چهارم:تهیه و تدارک مصالح لازم.
• تجهیزات و ماشین آلات:با توجه به نوع پروژه از نظر سازه و حجم عملیات آن و با در نظر گرفتن شرایط کارگاه و امکانات تعیین می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 22 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد