بخشی از مقاله

تست ازدواج
از آنجايي كه ازدواج تنها پرداختن به مسائل جنسي و پياده كردن نظريه مصرف براي توليد نيست. لذا براي اينكه خانمها و اقايان بتوانند همسر آيده آل خود را طوري انتخاب كنند كه در زندگي آينده خود، نه يك عامل ترمز كننده براي فكر و حركت، بلكه يك عامل «حركت بخشي» و همراهي با صداقت داشته باشند پيشنهاد مي شود.


گروهي از افراد مورد اعتماد مردم(داراي ايمان و آگاهي و علم) دست به تأسيس سازماني بزنند كه تمام تستها از سراسر كشور به آدرس اين سازمان فرستاده شود. كار اين سازمان بدينگونه باشد كه با مطالعه تستها همسر ايده آل افراد را با‌ آدرس به آنها معرفي كند.
اين كار بايد با اعتقاد به خدمت براي مردم و صرفنظر از هرگونه چشم داشت صورت پذيرد. اين بهترين وسيله است كه مي توان نزديكترين انسانها را از دورترين نقاط به هم پيوند داد.


طرز استفاده از تست
خانم يا آقاي محترمي كه مي خواهد قبل از ازدواج از خصوصيات فكري، روحي و جسمي همسر آينده خود مطلع باشد مي تواند 2 جلد تست تهيه كرده يك جلد آنرا نزد خود نگاه داشته و به تستها پاسخ بگويد و يك جلد ديگر را براي همسر مورد نظر خود بفرستيد و از او بخواهد كه به تستها پاسخ گويد.


بعد از پايان اين مرحله بايد در يك زمان واحد تستها معاوضه شود و بعد از بررسي و مشورت لازم با اشخاص صلاحيتدار كه از نظر فكري عالي باشد اقدام به ازدواج بنمايند.
توضيح1-به علت احتمال وقوع اشتباه تستها را اول با مداد پاسخ دهيد.
توضيح 2-بر روي «بررسي و مشورت» شديدا تاكيد كنيد.

لطفا به سوالهاي زير بطور خلاصه پاسخ بگوئيد:
1-تحصيلات فعلي شما تا چه درجه اي است و در چه رشته اي؟
2-آيا برنامه اي براي ادامه تحصيلات خود در نظر داريد؟
3-در كدام مدرسه يا مدارس تحصيل كرده ايد؟
4-بكدام زبان خارجي و تا چه ميزان آشنايي داريد؟
5-چه كتابهايي را جز كتابهاي درسي خوانده ايد، بترتيب علاقه پنج جلد آنها را نام ببريد؟
6-در سال معمولا چند جلد كتاب مي خوانيد؟
7-چه مجله و نشريه هايي را مطالعه مي كنيد؟
8-چه نوع مطالبي را در نشريه ها بيشتر مي پسنديد؟ ترتيب علاقه شماره(1،2،3،...) بگذاريد:
تاريخي شعر داستان جامعه شناسي
روانشانسي مذهبي علمي فلسفي
اقتصادي ادبي مطالب هنري سياسي
جنسي
9-سه تن از نويسندگان را كه مورد علاثه شما هستند نام ببريد و علت علاقه خود را توضيح دهيد:
10-بكداميك از هنرهاي زير آگاهي داريد؟
آشپزي موسيقي خياطي مجسمه سازي


نويسندگي نقاشي گلدوزي و غيره
ميزان آگاهي
سوالات مربوط به سرويس ارتباطات
1-تا چه اندازه از وسائل سمعي و يصري زير استفاده مي كنيد؟
راديو سينما تلويزيون تئاتر
2-چنانچه از برنامه هاي ذيل استفاده مي كنيد به ترتيب اهميت شماره(1،2،3و...) بگذاريد:
موضوعات تفريحي كمدي تراژديك ترسناك
جنائي عشقي جنگي اخلاقي
مذهبي علمي مسابقه هوش ورزشي
گزارشهاي مستند

3-آيا به موسيقي گوش مي دهيد؟... نوع مورد علاقه خود را روشن سازيد:
1- 2- 3-
4-آيا در منزل راديو تلويزيون داريد؟
سوالات ورزشي و تفريحي
1-به كدام ورزش علاقه داريد؟


شنا كاراته بوكس فوتبال واليبال
بسكتبال تنيس اسكي دو پرش
كشتي
2-در كداميك از آنها و به چه ميزان عملا شركت داشته ايد؟
آيا هنوز هم شركت داريد؟
3-آيا هيچگاه در ورزش شكست خورده ايد؟
1-با شماره گذاري(3،2،1و...) ترتيب علاقه خود را نسبت به تفريحهاي زير روشن نمائيد:
استراحت در خانه تئاتر مطالعه
صحبت تلفن مكاتبه با دوستان ورزش راحت
رقص مسافرت سينما
شركت در سخنرانيهاي عمومي ديد و بازديد كارهاي منزل
كارهاي دستي گردش در محيطهاي طبيعي


گردش در خيابانهاي آرام جمع آوري كلكسيون با ذكر نوع آن
2-آيا تا كنون مسافرت كرده ايد؟.... به كجا و به چه منظور؟
سوالات مربوط به نمودهاي شخصي
1-تاريخ تولد 2-محل تولد
3-محل سكونت 4-خانواده شما بكدام شهر منسوبند
5-قد 6-وزن
7-رنگ مو 8-رنگ چشم
9-رنگ پوست 10-علامت مخصوص در چهره
11-آيا ديگران شما را خيلي زيبا خوب معمولي و يا قابل قبول ميدانند.
12-نظر شما در مورد شكل خودتان چيست؟
13-آيا نسبت به سن خود مسن تر جلوه كنيد يا جوانتر؟
14-آيا هيچوقت احساس قشنگي كرده ايد؟
15-آيا كمبود و نواقص جسمي در شما هست؟
نوع آن را تعيين كنيد:
تا چه حد به ان اهميت؟
16-هرگاه نقص جسمي در همسر آينده شما باشد تا چه حد در انتخاب خود به آن اهيمت مي دهيد؟
17-آيا تا كنون بيماري مهمي داشته ايد؟
نوع و مدت آن را تعيين كنيد:
18-گروه خون شما چيست؟
19-آيا هرگز خستگي اعصاب داشته ايد، شدت و زمان آن را با توضيحات لازم مشخص كنيد:
خصوصيات مربوط به وضع روحي و عاطفي
1-تا چه اندازه حيوانات را دوست داريد؟


2-از چه حيواناتي مي ترسيد؟
3-سه حيواني را كه بيشتر دوست داريد با علت، آنها را نام ببريد:
4-آيا از گل خوشتان آيد... چرا؟
5-از چه نوع افرادي احساس ناراحتي مي كنيد.
6-فكر مي كنيد! انسانهاي ديگر را بكداميك از دلايل زير دوست داريد؟
الف-چون همه انسانند
ب-چون بهترين راه پيشرفت را دوستي با افراد تشخيص داده ايد
ج-چون اگر دوستي نكنيد ديگران هم شما را دوست نخواهند داشت
د)چون دوستي شما مي تواند براي آنها مفيد باشد. و يا...
لطفا سوالهاي زير را با بلي و يا خير پاسخ دهيد:
7-فكر مي كنم كه اگر مواظب خودم نباشم بيشتر مردم مرا گول خواهند شد چرا؟
8-لحظات خوش زندگي من تا كنون بيش از لحاظت ناخوش بوده
9-فكر مي كنم در تحمل غمهاي زندگي تنهايم و هيچكس به فكرم نيست
10-تصميم گرفتن برايم مشكل است
11-بيشتر اوقات خسته و افسرده هستم
12-سعي مي كنم وقايع ناگوار را زود فراموش كنم
13-درباره بيماري و مرگ زياد فكر مي كنم
14-به آساني مي خندم يا لبخند مي زنم
15-بيشتر اوقات در خود احساس يك نوع نگراني مي كنم و قادر نيستم اين نگراني را ناديده بگيريم و درباره آن فكر نكنم.
16-در يك مهماني وقتي غذايي را جلوي من مي گذارند كه آن را دوست ندارم
الف- از روي ادب آن را مي خورم.


ب-مي گويم اين غذا را دوست ندارم
ج-با غذا بازي مي كنم و نمي خورم
و-...18-به نظر شما براي جلب دوستي ديگران چه بايد كرد؟
19-اعتيادهاي خود را شرح دهيد:
سيگار و مقدار آن مشروب و مقدار آن
مواد مخدر و مقدار آن
20-آيا حاضريد و مي توانيد در صورت خواستن همسر اعتياد خود را ترك كنيد؟
21-نظر شما در مورد رعايت مد در لباس پوشيدن چيست
22-چه نوع لباس را در محيط هاي زير مناسب پوشيدن بانوان محترمه مي دانيد؟
الف)در منزل با افراد خانواده و پيشخدمت
ب)با همسر خود و به تنهايي در منزل
ج)در مسافرت
د)در مهماني هاي مختلف


ه)در پيك نيك هاي دسته جمعي
س)با همسر و فرزندان خود در منزل
ط)در خيابانهاي شهر
چ)در كوهنوردي و راهپيمايي
ت)در ميهمانيهاي زنانه
23-وقتي عكس يا فيلم يك هنرپيشه مشهور را با لباس شيك و آخرين مد مي بينم
الف)به آن توجه نمي كنم
ب)سعي مي كنم ظاهر و هيكل خود را مانند آن تغيير مي دهم
ج)درصدد مقايسه فرم لباس و آرايش او با شخصيت و محيط خود بر مي آيم.
24-نسبت به چه چيزهايي وسواس داريد و تا ان را تكرار نكنيد آرامش نمي يابيد؟
25-آيا در ميان جمعي بي اختيار به خنده افتاده ايد؟


26-دوست داريد تحصيلات همسر شما تا چه پايه هايي باشد و آيا به اين مسئله زياد اهميت مي دهيد؟
27-خود را تا چه ميزان اجتماعي مي دانيد؟
28-در اصطلاح يك فرد يا جامعه به چه شكل و تا چه حدودي تلاش مي كنيد؟
29-تا چه اندازه در زندگي منطقي هستيد؟
30-تا چه اندازه در زندگي منطقي هستيد؟
31-آيا تا كنون عصباني شده ايد؟
32-آيا تا كنون دروغ گفته ايد؟
33-معمولا از چه مسائلي ناراحت مي شويد و ناراحتي خود را چگونه منعكس
مي كنيد؟
34-در چه مسائلي سختگير هستيد؟
35-به نظر شما انتقاد چيست؟
آيا انتقاد را مي پذيريد؟
چگونه انتقاد مي كنيد؟
36-آيا از لحاظ روحي و شخصيتي بين آنچه كه هستيد و آنچه كه دوست داريد باشيد فاصله اي احساس مي كنيد؟


اين فاصله در چيست؟
37-آيا برنامه اي براي برطرف كردن فاصله داريد؟
38-دو كار را كه اگر در عمر خود موفق به انجام دادن آن ها شويد مايه نهايت افتخارتان خواهد بود بنويسيد:
اول-
دوم-
39-تصور مي كنيد كه در حل مسائل و مشكلات زندگي چه كسي بهتر مي تواند به شما كمك كند به ترتيب اهميت درجه بندي يا شماره گذاري كنيد:
پدر خودتان همسر
متخصص برادر دوستان
خانواده- همسر هيچكس فقط فراموشي هيچ كس فقط با گذشت زمان
40-آيا تا كنون از خانواده خود دور بوده ايد؟
براي چه مدت؟
و اين دوري چه تأثيري روي شخصيت شما گذارده است.
41-از لحاظ روحيه كداميك از صفات زير را در خود مشخص تر و قويتر يافته ايد به ترتيب اهميت و با شماره مشخص كنيد:
آرام پركار خونسرد تودار صبور
پرتحرك عصباني اخمو غمگين پرنشاط
بدبين حساس افتاده خودنما مدبر
منطقي مغرور رهبر آزاده خون گرم خوشبين
سازنده تحت فرمان مردم دار گوشه گير واقع بين


رويايي صريح و قاطع
شدت احساس خود را نسبت به پرسشهاي ذيل با كلمات (اصلا- كم- خيلي- متوسط- فوق العاده) بيان كنيد.
1-معمولا ميان احساس شادي و اندوه سرگردانم
2-آدمي رويايي هستم حتي در بيداري و تنهايي
3-احساس مس كنم بعضي كارها را مجبورم هميشه تكرار كنم مانند شستن دست
نوع آن 1- 2- 3-
سوالات مربوط به امور مذهبي
1-آيا به خدا اعتقاد داريد؟
2-مذهب شما چيست؟
چه مقدار از دستورات مذهبي را انجام مي دهيد؟
3-مذهب براي شما چه جنبه اي دارد با كلمات (اصلا- كم-خيلي-فوق العاده-شديد) مشخص كنيد:
الف)جنبه عادي و تشريفات ظاهري دارد
ب)پر كننده خلاء هاي روحي شماست
ج)عاليترين وسيله و برنامه براي تكامل خود را اجتماع مي دانيد
د)تنها جنبه ارثي داشته و شناختي نسبت به آن نداريد
س)آيا ميل داريد شناخت خود را نسبت به آن زيادتر كنيد.
4-به نظر شما نسبت به افراد زير با گرايش هاي مختلف مذهبي چيست؟
پاي بند مذهب
بي تفاوت به مذهب
مخالف مذهب


5-آيا تمام افراد مذهبي را بيك شكل مي بينيد؟
در غير اين صورت آنها را به چه گردهمائي تقسيم مي كنيد:
6-نظر شخصي شما در مورد كداميك از گردهمايي نام برده مثبت است؟
7-آقا، آيا مي خواهيد همسر آينده شما با حجاب باشد؟
به چه صورت؟
8-خانم، شما تا چه اندازه حجاب را رعايت مي كنيد؟
به چه صورت:
9-خواسته هاي همسر و يا خانواده او تا چه اندازه در تغيير دادن عقيده شما نسبت به امر حجاب مي تواند اثر بگذارد؟
10-در زندگي به چه معتقد هستيد؟
11-آيا مي توانيد هدف خود را از زندگي بيان كنيد؟
12-زندگي و طرز فكر شما به كدميك از افكار زير و تا چه ميزان شباهت دارد؟ ميزان و ترتيب هم فكري خود را با كلمات(اصلا- تا اندازه اي- كاملا) مشخص كنيد:
الف-ما بايد تنها تابع عقل و وجدان خود رندگي كنيم
ب-در زندگي مي بايست هم رنگ جماعت شد
ت-ما زندگي مي كنيم تا از اين دنياي مادي حداكثر لذت را ببريم
ث-در زندگي تنسان مي بايست مفيد باشد خواه اين قيد براي او لذت بخش و خواه ناراحت كننده باشد


ج)تمام لحظات زندگي، تحت نظارت و محاسبه الهي قرار مي گيرد يا
هرگاه پرسشنامه را تا اين جا بطور مداوم پاسخ گفتيد توصيه مي شود مطالعه سوالات و پاسخ به آنها را به بعد موكول فرمائيد
(2 الي 4) ساعت پس از رفع خستگي رواني را پاسخ گفته و سپس در صورت آمادگي سوالات بعد را جواب دهيد.
تقاضا مي شود در پاسخ سوالات (19-1) شدت علاقه خود را با كلمات فوق العاده- شديد- كم-خيلي- اصلا روشن نمائيد:
1-الف-هرگاه خطائي از من سر بزند احساس گناه مي كنم
ب-هرگاه خطائي مرتكب شوم تا پيش كسي اعتراف نكنم ارامش وجدان نمي يابم
2-الف-من دوست دارم مسائل و موضوعاتي را كه به نظر ديگران خيلي مشكل است حل كنم
ب)من دوست دارم مراحل حل مشكلات و گرفتاريهاي مردم از من كمك خواسته شود
3-الف-من دوست دارم كه در زندگيم بدون توجه به نظر ديگران راه خود را بروم
ب-من دوست دارم كه زندگيم يكنواخت و بدون تغيير باشد
4-الف-مايلم خطاكاران را در حضور ديگران مورد انتقاد و سرزنش قرار دهم.
ب-احساس مي كنم كه فايده اي و نتيجه اي كه از شكست هاي زندگي رفته بيش از سخن هاي آنها است
5-الف-دوست دارم بجاي اينكه به تنهايي كار كنم به طور دسته جمعي فعاليت كنم
ب-مايلم دوستانم با گرمي و صميميت با من روبرو شوند.
6-الف-مايلم دوستان جديد پيدا كنم
ب-مايلم به افراد نيازمند كمك كنم


7-الف-معتقدم هر وقت خطائي از من سر بزند بايد بخاطر آن تنبيه شوم
ب-دوست دارم هميشه از آداب و رسوم اجتماع خود پيروي نموده و مانند ساير مردم زندگي كنم
8-الف-مايلم براي ديگران از حوادث جالبي كه برايم اتفاق افتاده صحبت كنم
ب-مايلم دوستانم بمن اعتماد كنند و مشكلات خودشان را با من در ميان بگذارند و
9-الف-مايلم و دوست دارم كه مطابق دستور و خواسته ديگران عمل كنم
ب-مايلم دوستانم را در مواقع گرفتاري كمك كنم
10-الف- مايلم دوستانم را در مواقع گرفتاري كمك كنم هرگاه ارزش كمك من را احساس كنند.
ب-مايلم در هر كاري كه عهده دار مي شوم حداكثر سعي و كوشش خود را بكار اندازم.
11-مايلم با گرفتاريها و مشكلات (چه حل شوند و چه حل نشوند) سرسختانه مبارزه كنم
ب- مايلم كه ديگران متوجه من باشند و در مورد من اظهار نظر كنند
12-الف- دوست دارم هركجا هستم براي اطرافيان جالب توجه باشم
ب-دوست دارم هنگام بيماري دوستانم به من سر بزنند و مرا دلداري دهند
13-الف-دوست دارم در هر امري آزاده بوده و راه زندگيم را خودم انتخاب كنم
ب)دوست دارم در انچه كه بمن تعلق دارد با دوستانم سهيم گردم
14-الف-مايلم بدون دخالت و نفوذ ديگران براي خودم فكر كنم و تصميم بگيرم
ب-مايلم كه هميشه به كارهاي جديد و تازه اي دست بزنم
15-مايلم داستانهائي را بخوانم كه قهرمانان آن مشكلات مرا داشته باشند ولي بالاحره بر آن پيروز شوند
ب-دوست دارم كاري انجام دهم كه خيلي مهم است
16-الف-مايلم در مورد مسائل مختلف اظهار نظر كنم
ب-احساس مي كنم از ديگران عقب تر و از اهميت كم تري برخوردار هستم
17-الف-دوست دارم به ديگران نشان بدهم كه كار مشكلي انجام داده ام
ب-مايلم از مردم سوالاتي نمايم كه اطمينان دارم جواب آنرا نمي دانند
18-الف-مايلم دست به كارهاي جديدي بزنم زيرا انجام دادن كارهاي گذشته خسته ام مي كند
ب-در پيش آمدهاي تلخ زندگي خود را بيشتر از ديگران مقصر مي دانم
19-مايلم به دوستانم وفادار بمانم
ب-مايلم در هركاري حداكثر كوشش و جديت خويش را به كار بيندازم

سوالت مربوط به وضع اقتصادي


شغل فعلي:
شغل سابق بطور دقيق:
ميزان درآمد در حال حاضر:
احتمالا در آينده:
از اين درآمد به چند نفر كمك مي كنيد:
وتا كي اين كمك ادامه خواهد داشت:
2-آيا پس انداز داريد تا بتوانيد در تشكيل زندگي جديدتان تكيه كنيد؟
3-چه ميزان از وسائل زندگي در اختيار شخص شماست؟
4-كمبودهاي اقتصادي شما براي زندگي جديد چيست؟
5-چه ميزان از درآمد شما اختصاص به زندگي زناشويي شما خواهد داشت؟
6-اگر احساس مي كنيد كه درآمد فوق كافي نيست بر اساس چه برنامه اي براي انتخاب همسر خود قدم برداشته ايد؟
7-وضع نظام وظيفه شما چگونه است؟
8-خانم، در ابتداي امر، ماهيانه با چه مبلغي مي توانيد زندگي مشترك را اداره كنيد؟
و در زندگي پس از تثبيت كامل همسر از لحاظ موقعيت كاري:
9-خانم آيا علاقه داريد خارج از منزل كار كنيد؟
چه كارهايي را دوست داريد؟
10-آقا آيا مايليد خانم شما در خارج از خانه كار كند؟
با چه نوع كاري موافقيد؟
11-معتقد هستيد درآمدتان صرف چه كاري شود؟
12-نظر شما در مورد تشكيل يك زندگي كه وسايل آن بطريقه اقساط خريداري شود چيست؟
13-هرگاه همسري مطابق ميل شما پيدا شد ولي بعلتهاي تحصيلي و يا اقتصادي فعلا قادر نبوديد با او ازدواج كنيد به كداميك از راههاي زير اقدام مي كنيد:


اگر چند راه حل براي شما قابل قبول است بترتيب انتخاب خد را با شماره گذاري3،2،1و... روشن سازيد
الف-از ازدواج منصرف مي شوم
ب-نامزد(محرم) مي شويم و تا ايجاد شرايط مطلوب صبر مي كنيم
ت-عقد مي كنيم و تا ايجاد شرايط مطلوب صبر مي كنيم
ث-ازدواج كرده و در منزل خودم با همسرم«پانسيون مانند زندگي مي كنيم»
ج-ازدواج كرده و يك زندگي ساده اي را شروع مي كنيم
ازدواج كرده و هر دو نفرمان كار مي كنيم و زندگيمان را تضمين مي كنيم
ازدواج كرده و از خانواده هامان وام مي گيريم.
سوالات مربوط به زندگي آينده شما
1-به نظر شما مهمترين عامل موفقيت در زندگي زناشويي چيست؟
2-نكاتي كه در شخصيت همسر آينده خود طالب هستيد به ترتيب از (3،2،1و...)شماره گذاري كنيد:
رشد علمي و فرهنگي رشد مذهبي اهل زندگي خانواده
اهل تفريح شهرت اجتماعي وضع جسمي قوي
روح تجددخواهي زيبائي رشد اخلاقي
ثروت معاشرتي
از لحاظ روحيه:
آرام قاطع بدبين تحت فرمان ديگران
پرتحرك صبور منطقي خودنما
پركار پر نشاط حساس آزاده
عصباني غمگين مغرور مدبر
خونسرد واقع بين افتاده خونگرم
گرمخو رويايي رهبر مردم دار
تودار خوش بين سازنده گوشه گير
3-تا چه ميزان اختلاف سن بين خود و همسرتان را معقول مي دانيد
حداقل اختلاف حداكثر اختلاف
4-شما علاقه كمند به داشتن چند فرزند مي باشيد؟


5-تاچه اندازه به افكار مذهبي خانواده همسرتان اهميت مي دهيد؟
اصلا متوسط فوق العاده كم خيلي
6-تا چه اندازه به ارزشهاي فرهنگي همسرتان اهميت مي دهيد؟
اصلا متوسط فوق العاده كم خيلي
7-تا چه اندازه به ارزشهاي شغلي همسرتان اهميت مي دهيد؟
اصلا متوسط فوق العاده كم خيلي
8-از مشاغل زير كداميك را با خانواده خود نزديكتر مي بينيد. به ترتيب (3،2،1و...)مشخص فرمائيد:
ارتش اداري تاجر كشاورز معلم
فرهنگي كاسب استادكار كارگر روحاني
10-تاچه اندازه به توانايي اقتصادي خانواده همسرتان اهميت مي دهيد.
11-تصور مي كنيد كه هزينه خانواده شما در چه حدود است ميزان آن را بريال تعيين كنيد.
كمتر از 3000 از 15000 تا 20000 از 30000 تا 6000
از 20000 تا 3000 از6000 تا 10000 از 30000 تا 50000
از 10000 تا 15000 ريال بالاتر از 50000 ريال

ويژگي هاي خانواده موفق و رضامند
خانواده سالم مجموعه اي است كه همه مناسبات ميان افراد آن روال طبيعي و موفق دارد. اعضاي چنين خانواده از قدرت و نيروهايشان جهت مشاركت، تعاون، تفرد و ارضاء نيازهاي فردي و جمعي خود استفاده مي كنند. خانواده موفق خاك سالمي است كه از آن افراد سالم رشد كرده و انسان بالغ مي شوند. رسيدن به اين مهم مشتمل بر نكات زير مي باشد:
الف-خانواده واحدي براي رشد و بقا است
ب-خانواده مكاني است كه نيازهاي احساسي و عاطفي همه اعضاي خود را تأمين
مي كند از جمله اين نيازها مي توان به تعاون ميان استقللا و وابستگي اشاره كرد.
ج-يك خانواده سالم رشد و اعتلاي همه اعضاي خود و از جمله پدر و مادر را در نظر مي گيرد.
د-خانواده مكاني است كه در آن عزت نفس ايجاد مي شود
ه-خانواده واحد مهمي از اجتماع مي باشد و براي جامعه اي كه قصد دوام دارد حائز اهميت كامل است.
يستر معتقد است كه در يك خانواده رضامند و بالنده(موفق)

انسان اصالت، محبت و علاقه را مي كند. در چنين خانواده اي اعضاي آن براحتي به همديگر ابراز علاقه نموده و همچنينبه دقت به حرف هاي هم گوش مي دهند. و لذا احساس اهميت و ارزش
مي كنند. سومين خصيصه اينكه قدرت ابراز وجود و اعتماد به نفس در افراد از كوچك به بزرگ وجود دارد. افراد به راحتي به استقبال خطرات مي روند، زيرا كه بقيه افراد خانواده متوجه هستند كه با خطر كردن حتما اشتباهاتي رخ مي دهد، و اشتباهات فرد خود نشانه اي از رشد وي بوده و افراد احساس مي كنند حقوقي مجزا از هم دارند كه از طرف اعضا مراعات مي شود.(سيتر 1361)
سيتر در تصيف خصوصيات خانواده هاي بالنده و رضامندي چنين مي گويد:«هركس مي تواند سرزنده بودن در چنين خانواده اي را ببيند و بشنود، حركات بدن ها مليح و حالت چهره ها ارميده است، هركس ديگري را همانگونه كه هست مي پذيرد و با اهنگي پرمايه و روشن حرف مي زند. در روابطشان با هم هماهنگي و رواني وجود دارد. حتي وقتي كه خردسال هستند، به نظر گشاده رو و مهربان مي آيند. هر
خانواده اي كه اين افراد در آن ميزيند، گرايش دارد كه سرشار از نور باشد. آشكارا
مي توان ديد كه مردم در آن براي راحت و لذت خود زندگي مي كنند نه بعنوان نمايشگاهي براي همسايگان. زماني كه سكوت برقرار است، نه صداي غرشي رعدآسا براي خفه كردن صداي ديگران، به نظر مي رسد كه وقت آن را خواهند داشت كه سخن خود را به گوش ديگران برسانند. افراد خانواده بالنده با هم درد دل مي گويند.‍(سيتر1982(11)


خانواده هاي بالنده برنامه ريزي مي كنند و اگر چيزي مزاحم برنامه آنها شد مي توانند به آساني خود را با آن تطبيق دهند. همين عامل سبب مي شود براحتي همه مشكلاتشان را حل نمايند. والدين چنين خانواده هايي خود را همسر حس مي كنند نه ارباب، و والدين وظيفه خود مي دانند كه چگونه در هر موقعيتي انسان بودن واقعي را به فرزندشان بياموزند. با فرزندانشان در مورد اشتباه در قضاوت، به همان سهولت سخن مي گويند كه در مورد درست بودن آن، و در مورد آسيب و خشم و ناكامي به همان آساني كه در مورد خوشي و شاديشان، رفتار آنان با فرزندان با انچه به او مي گويند، مطابقت دارد.


پدران و مادران بالنده مي دانند كه فرزندانشان عملا بد نيستند. اگر عملي خرابكارانه رخ داد متوجه مي شوند كه سوء تفاهمي در كار است. يا ارزش فردي به حد خطرناكي كم شده است. آنها مي دانند كه چه وقتي آمادگي يادگيري دارند كه خود را با ارزش بدانند. و احساس كنند كه ديگران هم براي او ارزش قائل هستند.
ارتباط خانواده هاي موفق عيني، مستدل و تجربي است كه از خصوصيت زير برخوردار مي باشد.
1-آگاهي كافي از خود و ديگران
2-مستدل و با احساس مسئوليت براي«من»
3-ميل به ابراز احساسات، خواسته ها و دانستني هاي خود
4-با برخورد به موقع و بجا درباره رفتار شخص مقابل
مقررات در خانواده موفق روشن بوده و زن و شوهر از تفاوت هاي ارتباطي، رفتاري و نگرشي خانواده هاي خود آگاهند، و آنها را بدون تعصب و بي آنكه بدرست بودن يا نبودن آن كاري داشته باشند، مي پذيرند.


زن و شوهر هركدام در جهت راه حل هاي مصالحه آميز قدم بر مي دارند، ظرفيت قبول اختلاف نشانه صميميت و نشانه يك خانواده سالم و موفق است. اختلاف سالم خوب و سازنده است.
پيرسون معتقد است مقش ارتباط در حفظ روابط سالم و طولاني زناشويي نقش مهمي است، ارتباط در خانواده به عنوان يك نيروي پويا و اساسي در حفظ روابط است و رشد خانواده رضامند و سالم را تسهيل مي كند. خانواده ها بوسيله قوانين كنترل شده برنامه ريزي مي شوند و قابليت پيش بيني پيدا مي كنند. انعطاف پذيري در اين خانواده هاي موفق و سالم جريان دارد، سبب آرامش و تسهيل امور اعضاء و حل مشكلات و مسائل مي باشند.


در يك ازدواج موفق زن و شوهر متعهدند كه بر سر تفاوت هاي خود به توافق رسند و در تضاد و اختلاف باقي نمي مانند و به اين هم تن نمي دهند كه با هم بحث و مخالفت نكنند، و بجاي آن براي مصالحه و صميميت تلاش مي كنند. گفتگو به عنوان بخشي از تماس و مصالحه بحساب مي آيد، زوج هاي موفق با هم درگير مي شوند، اما با اختلافات خود برخورد منصفانه مي كنند. برخورد منصفانه مستلزم جنبه هاي زير است:
1- جرأت داشتن بجاي پرخاشگري
2- توجه به زمان اكنون و اجتناب از مراجعه به سوابق امر
3- اجتناب از سخنراني و نپرداختن به جزئيات
4- اجتناب از داوري
5- صداقت داشتن و توجه به واقعيات به جاي كمال طلبي
6- اجتناب از سرزنش
7-گوش كردن پويا
8-پرداختن به يك موضوع بخصوص در هر زمان
9-توجه به راه حل بجاي تلاش براي اثبات نظريه خود
در خانواده هاي موفق اشتباه فرصتي براي رشد است. شرمسار كردن مجاز نيست، مقررات سالم بر شادي خانواده ها مي افزايد. افراد خانواده هر كدام ارزشمند، منحصر به فرد و تكرار نشدني باقي مي مانند.(منبع قبلي)


نتيجه گيري:
خانواده سالم افراد سالم را تحويل اجتماع ميدهد و خانواده ناسالم موجب بروز مسائل فراواني در سطح جماعه خواهد شد و اگر سعي در بهبود و پيشرفت خانواده نشود مشكلات اجتماعي روز بروز بيشتر شده و چراغ عمر جامعه رو به افول و زوال خواهد بود. (سيتر 1361)
افزايش سرسام آور طلاق و كم شدن متوسط طول ازدواج و يا زندگي اجباري و تحميلي بدون رضايت از وضع بين همسران، بررسي اينكه چه عواملي سبب دوام و بقاي زندگي زناشويي شده و كدام عوامل موجب گسسته شدن پيوندهاي زناشويي
مي گردد را ضروري مي نمايد.
افزايش مشكلات رواني و رفتاري در جامعه را مي توان به عنوان دليلي هم ياد كرد كه متأسفانه در بررسي هاي انجام گرفته در ارتباط با اتيولوژي مشكلات خانواده و روابط ناسالم زناشويي مهمترين عامل بوده است.
اهميت صميميت در زندگي زناشويي
در زمينه اهميت روابط شخصي شواهد تجربي بسيار وجود دارد از جمله كلينگر از 138 دانشجو سوال مي پرشد كه چه چيزي به زندگي آنها معنا مي بخشد 89% پاسخها برقراري روابط شخصي را در بر مي گيرد. براي عده زيادي اين روابط تنها منبع رضامندي و كسب معناي زندگي است.
از نظر جامعه شناسان انسان با اين روابط اجتماعي پذيرفته شده، هنجارها را دروني
مي كند و جامعه بدون هنجار غير قابل زندگي است. افراد متاهل نسبت به مجرد از آرامش بيشتري برخوردار و از زندگي لذت بيشتري مي برند. پرلامان نقل از ملازاده و اين را تا اندازه اي ناشي از حفاظت و حمايت اجتماعي در مواقع بحران دانسته اند. لونتان(1968) اهميت اختصاصي روابط صميمي در محافظت از بزرگسالان مسن در مقابل از دست دادن نزديكان و بيوه شدن بازنشستگان مشخص نمود.


ريز(1984) نتيجه گرفت به احتمال قوي رفاه و آسايش رواني از تماس با نزديكان عاطفي و يا همسر صميمي نشات مي گيرد و احساس رضايت خاطر از زندگي مشترك احساس آرامش رواني همبستگي مثبت داشته است. فريدمن(1978) مشاهده كرد افرادي كه در عشق خود خيلي راضي بودند بيش از 90% در زمينه هاي ديگر زندگي نيز رضايت داشته اند ويس(1973) بين تنهايي ناشي از فقدان پيوند دوستي و تنهايي عاطفي ناشي از فقدان روابط صميمي تمايز قايل شده و شدت اثر تنهايي عاطفي را دو برابر بيشتر مي داند.(همان منبع) كاترونا(1982) دريافت كه نابساماني روابط صميمي شخصي مشكل اصلي عده زيادي از مراجعان درمان،

مسايل بين شخصي را در بر مي گيرد. گلدبرگ(1976) عدم وجود رابزطه نزديك و صميمي در عده اي از مردان با ميزان خودكشي آنها ارتباط معنا داري دارد. هريس (1978): گفت زنهايي كه تجربه هاي منفي شديدي در رويدادهاي زندگي داشته اند مطالعه و به اين نتيجه رسيدند آنهايي كه فاقد يك دوست صميمي بودند از افراد در معرض عوامل مشابه اما همراه با يك روابط صميمي ده برابر بيشتر افسردگي داشتند، در حقيقت از دست دادن يك دوست صميمي يا همسر يا شريك مي تواند به تنيدگر و استيصال منجر شده و مشكلاتي را براي فرد و اطرافيان ايجاد كند.


صميميت بين زنان و مردان
جامعه شناسان بر لين نكته اشتراك دارند و آن اينكه زنان به مسايل هيجاني- اجتماعي علاقه بيشتر داشته و مردان وظيفه مدار هستند، زنان عواطف خود را نشان داده و مردان آنرا سركوب مي كنند. زنان در ميانسالي از نظر عاطفي نسبت به مردان روابط غني تري برقرار مي كنند پيلوا 1982 تاكيد كرده كه زنان به سهيم شدن در مسايل عاطفي و برقراري ارتباط كلامي علاقه مندند و مردها بيشتر به مشاركت با يكديگر در فعاليت هاي مورد علاقه شان تاكيد دارند براي تبين عللي كه مردها نسبت به زنها صميميت كمتري ابراز مي كنند توسط لويز تلاشي صورت گرفته است وي چهار عامل را در مردان آمريكا دخيل مي داند: رقابت مردانه- فوبياي همانند بيزاري نسبت به آسيب پذيري عاطفي و باز بودن هيجاني (فقدان يا نقص الگوي نقش). نوع واكنش آنها در مقابل خود افشا سازي ديگران هم نقش دارد.


نظريه هاي صميميت
الگوي تحولي(گسترده زندگي)
الگوي انگيزش و الگوهاي تعادل جويي
الگوي تحولي:كساني مثل ساليوان و اريكسون با ديد تحولي نسبت به ظرفيت درگير شدن در روابط صميمي نگاه مرده اند. بر اساس نظر ساليوان حساسترين زمان براي آغاز شكل گيري روابط صميمي پيش نوجواني است. ظهور يك دوست صميمي هم جنس در اين زمان را نماينگر يك انتقال احساس در زمينه ادراك روابط بين فردي
مي داند.
تا كنون قبل از 5/8 سالگرد چنين حالتي پديده نيامده است، البته انتقال تحول ممكن است در نتيجه فهم اين واقعيت دردناك كه فقدان صميميت مي تواند يك ماهيت بسيار منفي داشته باشد به صور مختلف تجربه شده است.


اريكسون مواجهه موفقيت آميز با بحران هويت در مقابل انجام نقش را به عنوان يك پيش نياز جهت تجربه صميميت ذكر مي كند. فقط پس از يك احساس هويت است كه اوكان استقرار صميميت با جنس ديگر قابليت تحقق مي يابد. تثبيت يك احساس هويت شخصي بزرگسالانه جوان را از تركيب هويتش با ديگري مضطرب مي كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید