بخشی از مقاله

چشم اندازي به آموزش پيش از ازدواج و بعد از ازدواج در آسيا


هدف اين مقاله فراهم كردن اطلاعات براي درمانگران زوج هاي متاهل و مربيان روابط قبل ازدواج به منظور بهبود سطح ارتباط فرهنگي خود با جمعيت هاي ساكن در مناطق آسيايي مي باشد بخاطر تحويل هاي ايجاد شده در نقش جنسيت نقش فرهنگي اقتصادي و اجتماعي . تفاسير و تعابير گوناگون آسيايي ها از نهاد ازدواج و تشكيل خانواده متحمل تغيير و تحويل عمده گشته است اين مقاله روندهاي كلي را در ازدواج در چند كشور آسيايي توصيف مي كند

با تمركز بر نرخ روبه رشد طلاق و تغيير نگرش هاي فرهنگي نسبت به ازدواج و طرح هاي ابتكاري مربوط به آموزش روابط فعلي ( قبل از ازدواج ) را در اين كشورها مورد بحث قرار مي دهد و بالاخره بر اساس تجربياتي كه از كار كردن با مردم آسيا به دست آورده ايم چند بينش معمولي در ارتباط با انطباق آموزش بعد از ازدواج براي تبديل آن به نهادي از نظر فرهنگي مناسب تر براي آسيايي ها ارائه مي نمايم.


مقدمه :
شصت درصد جمعيت جهان در آسيا زندگي مي كنند و مردم آسيايي در سراسر جهان پراكنده انددر اين دنيايي كه به سرعت به سمت جهاني شدن پيش مي رود .


براي مربيان و درمانگران زوج ها لازم است كه بدانند در آموزش ازدواج و رابطه ي قبل از ازدواج در آسيا چه روي مي دهد به عنوان يك روانشناس با ليني چيني كه درتايوان بدنيا آمده و بزرگ شده ام و بعدها در ايالات متحده آموزش ديده و مستقر شده ام . فرصت هايي براي انجام و برگزاري چند صد كارگاه روابط زناشويي براي كشورهاي مختلف آسيايي و سازمان هاي اجتماعي در چين . هنگ كنگ . تايوان . مالزي .

سنگاپور و جوامع آسيايي ديگر در ايالات متحده و كانادا داشته ام از گوش كردن به انواع تجربيات حاصل از روابط قبل از ازدواج در آسيا . مقداري دانش دست اول در مورد نيازها و برخوردهاي زوج هاي آسيايي بدست آورده ام كوشيده ام . اين دانش كسب شده را به مديران اجرايي دولت و درمانگران بين المللي كه توان بر آوردن نيازهاي اين زوج ها را دارند نقل نمايم . در اين مقاله . خواننده را دعوت مي كنم تا از دريچه ي نگاه من به روندهاي كلي نهاد ازدواج و آموزش روابط زناشويي در ميان آسيايي هايي كه در چين .

تايوان . ژاپن . سنگاپور . مالزي و هند زندگي مي كنند بپردازيد . بخش اول روندهاي و مراحل ازدواج در آسيا را ارائه مي كند سپس برنامه هاي ابداعي در ارتباط آموزش خانواده ( ازدواج ) را ارائه خواهم نمود در اين بخش ها . من از مشاهدات شخصي و بحث و تبادل نظرهاي انجام داده با كارشناسان ديگر استفاده مي كنم و به چند كشور به تفصيل بيشتري نسبت به كشورهاي ديگر مي پردازم . و سرانجام با ارائه چند بپيش بيني براينكه آموزش روابط زناشويي در غرب بر چه اساس استوار است و درمان را چگونه مي توان از نظر فرهنگي براي فايده بردن گروههاي كثير ازدواج هاي آسيايي متناسب ساخت بر نتيجه ي دلخواه مي رسم .


مراحل زناشويي در آسيا
سي سال قبل . طلاق در اكثر كشورهاي آسيايي نادر بود با اين حال در سالهاي اخير . الگوي ازدواج و طلاق به ميزان قابل توجهي در بخش هاي زيادي از آسيا تغيير يافته است جدول 1 نسبت ازدواج به طلاق را در 5 سال اخير ارائه مي كند . نرخ طلاق به ميزان در اكثر كشورهاي آسيايي روبه افزايش است در بعضي كشورها . نرخ طلاق نسبتا با سرعت بالايي تغيير پيدا كرده است .

( مثلا ‌‌: كره - ژاپن – تايوان ) در حاليكه در كشورهاي ديگر اين نرخ ها افزايش تدريجي تر داشته است ( مثلا در هند ) برعكس در مالزي نرخ طلاق مسلمانان در 2 سال اخير كاهش پيدا كرده است جدول شماره 2 روزهاي دراز مدت طلاق را در بين ملل آسياي شرقي نشان مي دهد همانگونه كه از جدول 2 پيداست در كره ي جنوبي – ژاپن و تايوان و رشد قابل توجهي از نظر ميزان طلاق در طول سال گذشته به وجود آمده است .


اثرات مشابه بر روند ازدواج و طلاق در آسيا
افزايش نرخ طلاق در كشوهاي آسيايي منعكس كننده ي اثرات متغير بر ازدواج و طلاق مي باشد برخي اثرات مهم بر طلاق در كشورهاي آسيايي در فهرست زير ارائه مي شوند .
1- رشد اقتصادي سريع توسعه شهر نشيني و هنجارهاي فرهنگي در حال تغيير در جوامع آسيايي . كانون تمركز ويژه روي گسترش منابع كار و سرمايه تاثير منفي بر كيفيت و ثبات روابط جديد زناشويي آسيايي داشته است روابط تاثير منفي و خانوادگي غالبا از اولويت پايين برخوردار ند تنش زندگي كاري جديد بنظر مي رسد كه به روابط زناشويي نظر سرايت كرده باشد .


2- حق انتخاب بيشتر از طريق فرصت هاي كاري يا آموزشي براي زنان آسيايي . چونكه زنان آسيايي تحصيل كرده تر و از نظر اقتصادي مستقل تر شده اند . آنها حق انتخاب بيشتري بري ترك روابط غير قابل قبول يا تحقير آميز دارند از نظر عرفي پر چالش ترين مسئله خانوادگي آسيايي مسئله يا مشكل مربوط به مادر شوهر و عروس است وقتي زن جواب با مادر شوهر خود داراي تعارض و درگيري است غالبا انتظار آن است كه تسليم شود و درد ناشي از رفتار نا عادلانه را تحمل نمايد مسائل دردناك ديگري كه زنان قبلا مجبور به تحمل آن بودند عبارت از سوء استفاده ها وامور غير اخلاقي زناشويي شوهران .


3- كاهش اعمال كنترل بر ازدواج . در گذشته جامعه ي بسته و گروههاي دست اندركار غالبا براي جلوگيري از جدايي زوج دست به اقداماتي دست مي زدند به عنوان مثال : قبل از دهه 1970 در چين تمام شهروندان چيني بر يك واحد كاري متعلق بودند وقتي بين يك زوج درگيري ايجاد مي شد واحد كاري تعاليم اخلاقي به آن عرضه مي كرد و آنها را وادار مي ساخت تا با يكديگر صلح كنند با خصوصي سازي سريع موسسه هاي دولتي واحد كاري ( دست انداز ) عرفي از هم پاشيد . و بيشتر اين فشار اجتماعي از ميان رفت به همين سان در اكثر كشورهاي آسيايي جامعه ي سنتي و خانواده هاي گسترده در حال از دست دادن نفوذ خود بر زوج ها هستند .


4- قوانين مربوط به طلاق در اكثر كشورهاي آسيايي شدت خود را از دست داده اند وقتي هر دو همسر براي طلاق گرفتن توافق كنند مراحل دادرسي فعلي در چين تايوان و ژاپن مشابه با قوانين ايالات متحده هستند از اين نظر كه آنها فقط به يك دوره ي جدايي نياز دارند وقتي همسران براي طلاق اختلاف نظر دارند آنرا مي توان در زمينه هاي مختلف نظير دو همسري زناكاري خشونت در خانه بيماري رواني شديد و ترك همسر براي دادرسي ارائه كرد در سنگاپور مراحل دادرسي مشابه هستند بجز اينكه يك زوج بايد به مدت سه سال ازدواج كرده باشد قبل از اينكه بتواند تقاضاي طلاق نمايد در هند و مالزي بيماري آميزش و امتناع همسر از پرداخت نفقه مجاز مي باشد كاهش محدوديت قانوني در ارتباط با گرفتن طلاق به نظر مي رسد كه با افزايش نرخ طلاق در كشورهاي آسيايي همبستگي داشته باشد .


5- افزايش روند فرد گرايي از نظر عرفي ازدواج هايي كه در آسيا انجام مي پذيرد شريك شدن دو نفر نيست بلكه شراكت دو خانواده است با اين حال تحت فشار مدرنيزاسيون بسياري از كشورهاي آسيايي داراي رشد اقتصادي درجهت فرد گرايي حركت مي كنند امروزه آسيايي ها كمتر تمايل به قرباني كردن علايق فردي و آرزوها و اميال خود براي گروه خانواده دارند .


6- افزايش عشق رومانتيك و كاهش تدريجي ازدواج هاي از قبيل تعيين شده امروزه اكثر آسيايي ها بخاطر عشق ازدواج مي كنند رسانه ها از راديو و تلويزيون و مطبوعات براي اكثر افراد جوان آسيايي چنان تاثير مي گذارد كه آنها مفهومي غير واقع گرايانه و به سبك غربي از عشق در ذهن مجسم مي كنند بسياري از آنها معتقدند كه عشق عبارت است احساسي كه بدون سخت كار كردن خوشبختي و سعادت را به ارمغان مي آورد اين طرز فكر اهميت آموزش روابط زناشويي قبل و بعد از ازدواج را كه نه تنها كمبودها و نقص هاي مربوط به مهارت برقراي ارتباط را مورد بررسي قرار مي دهد بلكه به مسائل عميق تر عقايد و باورها و ارزش هاي واقع گريانه مربوط به ازدواج نيز مي پرازد .


تاثيرات خاص ملت بر روند هاي ازدواج و طلاق
مالزي براي درك روند ضد طلاق تذكر دادن اين نكته حائز اهميت است كه اكثر مالزيايي ها مسلمان هستند بر طبق نظر جونز تقريبا سه عامل به كاهش نرخ طلاق در ميان مسلمانان مالزيايي كمك مي كند .


1- از نظر تاريخي گروه پر خطر براي طلاق زنان جوان بوده اند كه مخالف ازدواج هاي برنامه ريزي شده ( از قبل تعيين شده ) هستند بجاي مجبور ساختن آنها براي اينكه در وضعيتي بغرنج زندگي كنند آنها طلاق را گزينه اي قابل قبولي مي دانند از دهه ي 1960 افزايش سن ازدواج و افزايش ازدواج هاي خود سرانه به ازدواج هاي سالمتري براي مسلمانان مالزي كمك كرده است و به كاهش نرخ طلاق منجر شده است .
2-نرخ طلاق هميشه در ميان زنان داراي تحصيلات پايين از بالا حد برخوردار بوده است بنابراين افزايش سطح آموزش عمومي نيز نرخ طلاق را كاهش مي دهد .
3- قوانين جديد مربوط ازدواج در دهه ي 1980 مراحل طلاق را دشوارتر ساخت و جاري كردن صيغه طلاق اسلامي و طلاق دادن يكطرفه همسران خود براي شوهران مسلمان دشوارتر ساخت اينكه شديد تر كردن كمك مي كند امري منطقي است با اين حال براي اينكه ببينيم آيا سطح آموزش مرتبا در حال افزايش است و شهرت ازدواج انتخابي در آينده خطر تقاضاي طلاق را افزايش خواهد داد نيازمند مطالعات بيشتر است .


هند :
در هند طلاق هميشه نادر بوده است سلسه مراتب مستحكم كاستي و غلبه وتسلط ازدواج هاي از قبيل تعيين شده احتمالا جزء عوامل اصلي هستند كه به نرخ پايين طلاق هند كمك مي كند اگر چه نسل فعلي افراد جوان هنوز هم براي حمايت والدين خود براي اتخاب همسر ( جفت ) احترام مي گذارند . آنها انتظار دارند در اين فرايند دخالت فردي بيشتري داشته باشند به علاوه اكثر زنان امروز هند تحصيل كرده هستند و قادر به كسب شغل هايي مي باشند كه استقلال اقتصادي آنها را افزايش مي دهد و حق ترك ازدواج هاي نامطلوب را دارند .


چين :
قبل از اينكه چين در دهه ي 1970 درهاي خود را به جهان بيرون باز كند . نرخ طلاق در آنجا تقريبا صفر بود از آن زمان تا كنون نرخ طلاق در چين به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است به ويژه در شهر هاي متحده نظير بيجينگ و شنگهاي بر طبق نظر اداره ي آمار ملي چين ( 2003 ) نرخ ازدواج به طلاق در سال 2002 . 1 : 71/2 بود و در شانگهاي 1:93/2 ( هر روي آنها كمتر از نيمي از ارقام ملي ارائه شده در جدول 1 مي باشد كه نرخ هاي بالا تر طلاق را در شهرهاي بزرگ چين منعكس مي سازند .


در سالهاي اخير در دغدغه ي مردم در مورد افزايش نرخ طلاق و نقش امور غير اخلاقي زناشويي روبه افزايش بوده است كميته ي دايم كنگره اي خلق چين قانون تجديد نظر شده ي ازدواج (RML ) را در سال 2001 براي رفع اين مشكلات از تصويب گذارند .
RML يك مرد را از همخوابي كردن با همسر خود و يك شريك جنسي غير از همسر خود بطور همزمان منع مي نمايد . قبلا يك تاجر يا بازرگان نوظهور مي توانست آشكارا يك خانم را بدون هيچ پيامد قانوني در خانه ي خود نگه دارد قانون جديد نيز زمينه هاي احتمالي زناكاري را براي طلاق مهيا مي سازد .

نت در خانه خشونت در خانه به عنوان يك معضل اجتماعي در چين مطرح شده است . پيش از 80% شكايت كنندگان كه در گواند ونگ از خدمات مشاوره ي ازدواج بهرمند شدند كه اعمال خشونت شوهران با همسران در ارتباط بودند RML نيز حاوي مفادي است كه اعمال خشونت در خانه را منع مي كند كشورهاي ديگر آسيايي بر اساس بحث ها و تبادل نظرهاي انجام گرفته چند مدير آموزش روابط زناشويي در تايوان ژاپن سنگاپور و هند اعمال خشونت در خانه در بسياري از كشورهاي آسيايي ديگر موجب نگراني شده است

تحقيقات به عمل آمده در مورد اعمال خشونت در خانه بسيار محدود است اداره آمار وزارت كشور تايوان ( 2003 ) 034/42 مورد خشونت گزارش شده در سال 2001 مقايسه كرد و 263/13 حكم حفاظت فردي ( شخصي ) ( PPO ) در سال 2003 صادر گرديد در مقايسه با 463/10 حكم صادره در سال 2001 من معتقدم كه نرخ اعمال خشونت در خانه ممكن است به علت آگاهي اجتماعي بيشتر و تحكيم قدرت زنان و افزايش ميزان گزارش دهي نرخ هاي واقعي را منعكس نمايد

داده هاي حاصل از انجمن افراد معمول در سنگاپور نشان مي دهند كه نرخ خشونت در خانه حاصل از افزايش است به علاوه wen - u (2004) گزارش كرد كه تنها يك زن در 10 زن مورد آزار تقاضاي حكم حفاظت شخصي كرده اند واين موضوع بيانگر اين مطلب است كه داده هاي موجود تا حد زيادي حدود اعمال خشونت در خانه را كمتر از آن حدي كه هست بيان مي كنند .
آموزش ازدواج در آسيا


سنگاپور
دولت سنگاپور شركت فعالانه در حمايت و پشتيباني از مشاوره و آموزش روابط زناشويي دارد وزارت توسعه ي جامعه رشد جوانان و ورزش مواد آموزشي – رواني بسيار خوبي را منتشر مي سازد و از سازمان هايث خصوصي و عمومي ( دولتي ) براي اشاعه و انتشار اطلاعات مربوط به آموزش روابط زناشويي كمك و حمايت مي كند 36 مركز خدمات خانواده ( FSC ) در سرتاسر جزيره وجود دارند كه در خدمت 4 ميليون ساكن اين جزيره هستند دولت 90 % سرمايه و عتبار مالي و خدمات از جمله مشاوره ي فردي زناشويي و خانوادگي آموزش خانواده را فراهم مي نمايد .


در سنگاپور تقريبا50 مشاور ازدواج با مدارك فوق ليسانس و دكترا از ايالات متحده بريتانيا يا استراليا وجود دارند كه در حدود 15 نفر آنها داراي مدارك دكترا مي باشند به علاوه تقريبا 200 مشاور ازدواج وجود دارند كه اكثر آنها مدارك ليسانس از دانشگاه هاي محلي اخذ كرده اند به علاوه 10 تا از بزرگترين كليساها با مراكز آموزش خانواده خدمات مشاوره ازدواج و زناشويي را به طور رايگان كه توسط كشيشان يا امامان جماعت ارائه مي شود وجود دارند بسياري از آنها در زمينه هاي مهارت هاي مشاوره آموزش ديده اند .


در حال حاضر هيچ مجوز حرفه اي و تخصصي براي درمانگران ازدواج و مشاوران در سنگاپور وجود ندارد ولي قوانين اعطاء مجوز حرفه اي و تخصصي در 5 سال آينده احتمالا به تصويب خواهند رسيد .


سازمان هاي غير دولتي ( NGO ) نيز نقش قابل توجهي در آموزش خانواده و ازدواج ايفا مي نمايند به عنوان مثال توجه به خانواده در سنگاپور ( FOFS ) با دولت سنگاپور براي ارائه سخنراني ها و برنامه هاي راديويي همكاري مي كند و مواد آموزشي سمعي – بصري منتشر مي سازند و برنامه هاي آموزشي رواني استاندارد و آموزش رهبران براي اجراء اين برنامه ها را طراحي مي كنند FOFS كتب و منابعي را توزيع مي كند و آموزش خانواده و ازد.اج را از طريق رسانه هاي گروهي ارائه مي نمايد به علاوه در سال 2003 – FOFS بيش از 160 كارگاه را براي بيش از 11000 شركت كننده ي مجاز ( ثبت نام كرده ) ارائه مي كند .


- تا مدتها دولت به منظور مهيا كردن آموزش مقدماتي با كلسياهاي كاركرده است طبق نظر TAN آگاهي روبه افزايش براي ضرورت آموزش جوانانمان وجود دارد وآزادي آموزش خويشاوندي به خصوص در يمان نسل جديد تدريجا در حال رشد است .
- شبيه آنچه در آمريكا و استراليا است تشكيلات و سازمانهاي ديني تمايل دارند كه اولين گروهي باشند كه در مورد نگراني درباره تقويت از دواجها و جلوگيري از طلاق در آسيا پاسخ مي دهند هم اكنون تحقيقات هدايت شده كمي در مورد آموزش ازدواج در مجامع آسيايي وجود دارد اما سن با رهبران ديني و غير ديني روبرو شدم كه نياز تعيين كننده به اين تحقيقات را متوجه بر پايه تحقيقات شبيه ملتهاي پيشرفته ديگر ادامه خواهد يافت .


تايوان :
كار سلامت رواني تايوان در آسيا از همه پيشرفته تر است تجربه روانپزشكي و مشاوره در تايوان شبيه جهان غربي است پروانه حرفه اي براي روانپزشكي و روانشناسي و كار اجتماعي وجود دارد انجمن ازدواج و مشاوره خانواده تايوان هم اكنون روي پروانه فعاليت مشاورين ازدواج و خانواده كار مي كند اغلب بزرگان درمان مسائل زناشويي تايوان در آمريكا ترتيب شده اند

و براي يادگيري بيشتر به شدت برانگيخته شده اند كارگاه ها و كنفرانسها با كارشناسان خارجي به خوبي مورد توجه قرار مي گيرند توسط اين فرصتهاي توسعه حرفه اي مشاوران آموزشهايي درباره برنامه هاي رفتاري و سيستمي و قابل قبول علمي از قبيل PREP- EFCT و ديدگاه GOttman دريافت مي كنند با اين وجود نياز شديدي براي نظارت كيفي مداوم روي برنامه هاي پيشگيري و درمان وجود دارد .


زمينه انتشارات تايوان هم از همه پيشرفته تر است و كتابهاي غربي به طور موثري به زبان چيني ترجمه شده اند تعدادي برنامه آموزش ازدواج در تايوان ارائه شده اند كه شامل برنامه ارتباط زوجهاي Miller و برنامه افزايش ارتباط Guerney و برنامه « مواجه با ازدواج » مي باشند كليسها نقش اساسي در آموزش ازدواج را در تايوان ايفا مي كنند مثلا بيش از 600 پدر روحاني براي مهيا كردن برنامه آماده سازي / پر بار سازي Olson و Fournier آموزش ديده شده اند .
- علاوه بر برنامه هاي غربي يك برنامه پر بار سازي ازدواج خيلي موفق توسط چيني ها و براي چيني ها توسعه داده شده است اين برنامه پر بار ( MER) ازدواج بوسيله پيتر چيو رئيس دانشگاه مسيحيان توسعه داده شد .


- اين مورد توجه بسياري جوامع مسيحي چيني بين المللي قرار گرفت در اين سال 154 MER بوسيله 80 – CFFC داراي مدرك و 12 كشور راهنمايي شوند .
- يك توسعه موفق در آموزش خويشاوندي در تايوان تصويب سند آموزش خانوادگي در ژانويه 2003 مي باشد اين اولين قانون گذاري دولت در جهان براي قيوميت آموزش خانوادگي مي باشد تحت اين قانون همه تايوانيها چهار ساعت آموزش خويشاوندي قبل از ازدواج بدست مي آورند .


چين :
وزارت امور اجتماعي چين تمامي فدراسيون ها ي زنان چين و موسسات علمي دانشگاه آكادميك و اجتماعي همگي فعاليت كرده اند تا از طريق China سخنراني برنامه هاي راديويي و روزنامه ها آموزش خويشاوندي را مهيا سازند به عنوان نمونه چين – يو- يان كه يك استاد آموزش ازدواج در آكادمي علوم اجتماعي چين است

براي اولين بار هفته ازدواج و خانواده را در شن و زنگ چين بنيانگذاري كرد ( June7-13-2004) در چين به طور كلي برنامه هايي كه ازدواج سالم را ترويج مي دهند حق تقدم كمتري دريافت بودجه نسبتا به برنامه هاي توسعه اقتصادي دارند با اين وجود از سال 2000 وزارت امور اجتماعي چين انجمن اجتماعي كار چين و انجمن تحقيقات ازدواج و خانواده چين به همراه بنياد ( موسسه خيريه ) خانواده خود را دوست بداريد آمريكا كنفرانس ( خانواده خود را دوست بداريد ) را همه ساله برگزار كرده اند .


كمبود بودجه ( پول ) دسترسي به آموزش هاي خويشاوندي را در چين محدود ساخته است اما تعداد زيادي از سازمان هاي مذهبي آمريكا حمايت هاي مالي را فراهم مي كرده اند براي مثال سازمان تمركز روي خانواده آمريكا كمك هايي را براي آموزش خويشاوندي اهداء كرده است تا كنون 600 برنامه 5/2 دقيقه اي در مورد ازدواج و روابط پدر – فرزندي ( اوليا – فرزندي ) به زبان« ماندارين » ترجمه شده است و در راديوي ملي چين ( كه 400 ايستگاه راديويي در سر تاسر چين دارد )

پخش شده است و پيام هايي چون « عشق نياز به يادگيري دارد » و « موارد ( مسائل ) تعهد ‌» بدون عذر خواهي : عشق واقعي انتظار است و بخشايش را منتشر كرده است بسياري از اين مفاهيم در بهترين برنامه هاي علمي آموزشي ازدواج مورد تاكيد قرار گرفته اند ( مارك من – ويتون ارت آل 2004 ) سيستم فراگير خدمات روانشناسي چيني عقب تر از استاندارد غربي است و در برنامه هايي آموزشي تخصصي براي مشاورين زندگي زناشويي در دسترس نمي باشند پزشكان كه دوره آموزشي خوب ديده اند فقط در شهر هاي بزرگ ( اصلي – مهم ) وجود دارند

براي رويارويي با نياز گسترده به مشاوره بخش ( دپيارتمان ) زايمان با هو – زيا سايك ( كه يك سازمان تحت ون ( اينترنتي ) نو آورانه است به منظور آموزش مشاوران همكاري كرده است نهايتا زمينه علمي تنظيم خواهد شد و مشاوران مورد تاييد واقع خواهند شد بر اساس گفته هاي استاد آموزش هاي ازدواج ( وي – مين – لي )

درمان هاي زندگي زناشويي Malaysia به عنوان يك رشته علمي محقق نشده است (W.lee – روابط شخصي 30 نوامبر 2004 ) هر گونه خدماتي كه وجود دارد در درجه اول در محيط اول در محيط هاي مرتبط با كليسا منتشر شده اند – مشاورين حرفه اي (ورزيده ) در دسترس هستند ولي كم هستند مردم به آموزش هاي ازدواج و مشاوران نياز دارند اما به دليل ننگي ( بدنامي ) كه هميشه همراه درخواست براي اين خدمات است

معمولا تا زماني كه به يك بحران در زمينه اين نياز مي رسند منتظر مي مانند هم اكنون زوج هاي مسلمان نياز دريافت 8 – 15 ساعت آموزش قبل از ازدواج دارند با اين وجود اين آموزش ها بيشتر روي نظريه هاي مذهبي تمركز دارند تا مهارت آفريني دولتمردان مالزي اهميت فراهم كردن برنامه هاي آموزشي خويشاوندي را بيش بيني كرده اند وزارت زنان – خانواده و توسعه جامعه را براي تمركز بر روي اين هدف تاسيس كرده اند علاوه بر اين دولت در كنفرانس بين المللي خانواده را در سال هاي 2001 و 2004 حمايت مالي كرد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید