دانلود مقاله زبان برنامه نویسی oracle

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان

زبان برنامه نويسي oracle


از آنجائيكه oracle 8 ساخته شده و به سرعت از آن استفاده موثر ميشود، User ها و گسترش دهندگان آن بايد از زبان يكساني برخوردار باشند و فهم عميقي و هم در تجارت و هم ابزارهاي oracle داشته باشند. اين روش جديدي براي پيشرفت است. به طور تاريخي، تحليل گران سيستم نيازهاي تجاري را مورد بررسي قرار مي دهند و وسايلي را ساختند كه آن نيازها را برطرف كند.


User ها فقط در توضيح تجارت و شايد در مورد كاركرد آن ابزارها بعد از تكميل شدن، سهيم باشند. با وجود ابزارهاي جديد و قابل دسترس و مخصوصا با oracle، اين ابزارها مي تواند ساخته شوند و بيشتر با نيازهاي همسو شده و كار تجارت را انجام دهند اما فقط زماني كه تفاهم مشترك موجود باشد.
تنها هدف اين كتاب پرورش اين تفاهم است و فراهم كردن وسايلي هم براي user ها و هم براي گسترش دهندگان تا عامل بالقوه oracle را براه اندازند enduser ها جزئياتي را درباره تجارت خواهند داشت كه گسترش دهندگان آن ها را نمي فهمند.


و از طرف ديگر گسترش دهندگان دستورالعمهاي داخلي و خصوصيات oracle و محيط كامپيوتر را كه بسيار پيچيده و تكنيكي براي enduser ها ست درك خواهند كرد. اما اين زمينه هاي اعضاري كارشناسي در برابر آنچه كه هم گسترش دهندگان و هم enderuser ها با كار با oracle بدست مي آورند خيلي كوچك است.
كه اين يك موقعيت استثنايي است. هيچ گونه رازي را براي دهه هاي متوالي هم انسانهاي كه تجارت مي كنند و انسانهايي با سيستم كار مي كنند را دچار برخورد كند وجود ندارد. كه دلايل آن وجود اختلافات فرهنگي، علمي، علايق وهدفهاي مختلف است و اين بيگانگي كه باعث اين

اختلافات ساده فيزيكي مي شود در بين گروهها معمولا وجود دارد. و با كمي با انصاف بودن مي توان فهميد كه اين علائم ويژنه در پروسه data نيست. و همان چيز بين مردمي كه حساب مي كنيد و يا پرسنل ها يا مديران بزرگ يا اعضا يك گروه جدا از گروهها در طبقات مختلف و يا در ساختمانها و ستپرهاي مختلف اتفاق مي افتد.


ارتباطات بين اشخاص منحصر به فرد يك گروه با گروه ديگر ز سعي شده و در فشار قرار گرفته و غير عادي شده است. موانع مصنوعي و مراحلي كه در اين انزواگرايي شاخ و برگ گرفته و بوجود آمده است. اينها موارد بسيار خوبي است شما مي گويند و علاقمند به شدن يك جامعه شناس

مي شود اما تمام اينها با oracle چه ارتباطي دارد؟ از آنجايي كه oracle داراي يك زبان محرمانه نيست كه فقط متخصصان سيستم آن را متوجه شوند بلكه بطور اساسي اين طبيعت ارتباط بين انسانها تجارت مي كنندو يا سيستم سروكار ندارد در عوض كرده است. هر كسي آن را متوجه مي شود هر كسي مي تواند آن را به كار گيرد. اطلاعاتي كه قبلا در سيستم كامپيوتر قرار داده شده مگر اينكه كسي در سيستم گزارش جديدي را موجود آورد و آن را فورا براي انسانهايي كه تجارت مي كنند قابل دسترس كند.


خيلي ساده با تايپ يك سوال انگليسي. اين قوانين سازي را عوض مي كند. هر جا كه oracle استفاده شود. به طور راديكالي تفاهم بين دو گروه را بهتر مي كند. و علم يكديگر را افزايش مي دهد و شروع به نرمال كردن روابط بين دو مي كند. كه باعث بوجود آمدن ابزارهاي بهتر و نتايج بهتر ميشود. از زمان توليد، oracle بر پايه فهم بهتر مدلهاي ارتباطي بوجود آمد، پس آنهايي كه برنامه

دهد. كه اين باعث پيشرفت مي شود. علاوه بر اين oracle به نحوي بوجود آمده كه به طور يكسان و كارآمدي بر روي هر كامپيوتري كار كند. پس بدين گونه مساله اي نيست كه شما كامپيوتر خود را از كجا تهيه كرده ايد.oracle با آن كار كند. اين خصوصيات حاصل موفقيت هاي عميق در توليد و همكاري است. در فروشگاههاي كامپيوتر كه متشكل از Hardeare ها و سيستمهاي اپراتوري و databuse ها و ابزارها هستندoracle به user تجاري و سيستم ها امكان كنترل جديدي بر روي زندگي و آيند خود به آنها مي دهد. آنها ديگر متكي به dalubuse ها ي توليد شده يك فروشنده

hardware نيستند. اين كه oracle بر روي هر كامپيوتري كار مي كند يك انقلاب اساسي در كارو توسعه ابزارها ست و نتيجه اي كه در آينده مشخص مي شود. بعضي از نخبگان نه آنرا قبول كرده اند و نه آن را فهميده اند و متوجه اين امر مهم نيستند كه با اين عمل حياتي، موانع بين user ها وسيستم ها بركنار ميشود.
بسياري از توسعه گران ابزارها به طور ساده در دام oracle افتاده اند. استفاده از روشهاي به مصرف از طراحي هاي نسل قديم سيستم. بسياري از تكنيك هايي كه در نسل قديم سيستمها لازم الاجرا بوده نه تنها در طراحي oracle ضروري نيستند بلكه نتيجه عكس دارند.


در مراحل توضيح oracle اين عادتهاي قديمي كنار گذاشته مي شوند. هدف اين كتاب توضيح ساده و موثر oracle است به نحوي كهع هم ‌user و هم گسترش دهندگان آن را متوجه شوند. طرحهاي از رده خارج شده و نامناسب و تكنيكهاي مديريتي نامناسب جايگزيني و كنار گذاشته مي شوند.
اوراكل يك موضوع ارتباطي ديتابيس(database) است. Database هاي ارتباطي يك راه كاملا ساده تفكر و هدايت data در تجارت است. و آن چيزي بيش از جمع آوري جدول اطلاعات نيست. ما هر روزه با اين جداول برخورد مي كنيم. كه به شكل، گزارش ها، جداول ذخيره سازي يا امتيازات

ورزشي ديده مي شوند. تمام اينها جدول هستند كه شاول ستونها و رديفهاي اطلاعات هستند. حتي، معبر همكاري(Relational appoach) مي تواند مشكل و پيچيده و حتي آنقدر قدرتمند براي پيچيده ترين تجارت ها باشد. موضوع ارتباطي database تمام تركيبات (datebase) هاي ارتباطي را مي گيرد. در عين حال تركيبات و مفهومي هاي object oriented( موضوع جهت هاي موثر را نيز حمايت مي كند.
متاسفانه مردمي كه بيشترين سودرا از database هاي ارتباطي( كه همان business user ها هستند) مي برند آن را درك نمي كنند. درخواست كنندگان توسعه كساني كه سيستم هايي كه user ها احتياج دارند تا كار خود را انجام دهند. درست مي كنند مفهوم هاي ارتباطي را نمي توانند در يك جمله ساده توضيح دهند.


يك زبان معمول نياز است تا كار معبر همكاري را انجام دهد. در دو قسمت اول كتاب به زبان ساده به زبان ساده توضيح داده شده كه Databuse هاي ارتباطي چه هستند و چگونه مي توان به طور كار آمد از آنها در business استفاده كرد. و اين گونه به نظر مي رسد كه محبث منوط به نفع user ها است. يك طراح متقاضي با تجربه ممكن است متمايل باشد كه فصل اول را از قلم بياندازد و به طور ساده از اين كتاب به عنوان مرجع و منبع oracle استفاده كند. در برابر وسوسه مقاومت كنيد. گرچه بيشتر اين موضوعات ممكن است يك يادآوري ساده به نظر بيايد.


ولي اين فرصت براي طراحي متقاضي است تا كلمات فني و كاربردي و نامتقاضي و شفافي را بدست آورد كه بوسيله آن مي تواند با userها درباره احتياجات و چگونگي مقابله با اين احتياجات، صحبت كند. اگر شما يك طراح متقاضي هستيد به شما كمك مي شود تا بعضي از عادتهاي ظرافي غير ضروري و غير لازم را از ذهن خود پاك كنيد.
بسياري از اين عادتها به بحث مقدمه معبر ار تباطي توضيح داده شد. و فهم اين موضوع كه حتي قدرت oracle نيز با طراح روش هاي مناسب كم ميشود و به گسترش غير ارتباطي مي رسد نيز مهم است.
اگر شما يك end user هستيد با مدك ايده هاي پايه كه در بطن موضوع ارتباطي databuse وجود دارد به شما كمك ميكند تا احتياجات خود را براي متقاعد كردن متقاضي گسترش دهنده توضيح دهيد و درك كنيد كه چگونه اين احتياجات برآورده مي شوند. يك شخص متوسط كه در نقش business كار ميكند مي تواند از يك آغازگر به يك متخصص در زمان كوتاهي تبديل شود.
با oracle شما قدرت استفاده و دست يابي به اطلاعات را خواهيد داشت. شما قدرت كنترل گزارشها، و data ها را خواهيد داشت و و باچشمي باز متوجه مي شويد كه متقاضي چگونه و چطور اين كارها را انجام مي دهد. Oracle به user قدرت كنترل متقاضي را داشته باشد و توانايي ماهرانه أي را بدست بياوريد و بدانيد كه آيا شما قدرت و انعطاف را بدست آورده ايد. شما همچنين مي توانيد با نوشتن گزارش، طراح را در زمينه مورد علاقه أي يازي دهيد. در اورگانيسم هاي بزرگ 95 درصد از برنامه هاي انباشته شده از گزارشها تشكيل مي شود. بعلت آنكه شما مي توانيد گزارش خود را بنويسيد در يك دقيقه بجاي يك ماه و شما از اينكه مسئوليتي داريد خوشحال مي شويد.


- هر شخصي دارد.
در يك كتابخانه ليستي از كتابها و بخشها وجود دارد. دارنده كلسيون كتابهاي بيس بال نام، تاريخ، معدل و ارزش كارتهاي همواره دنبال مي كند. درهر تجارت اطلاعات راجع به خريداران، توليدات، قيمتها، آخرين قيمت ها و غيره نگهداري مي شود. اين گونه اطلاعات خوانده مي شوند. فيلسوف هاي اطلاعات علاقه دارند كه بگويند زماني خواهد شد كه در يك مسير معنا دار قرار بگيرد. كه آن زمان( اطلاعات) مي شود. و اين اگر درست باشد پس وسيله أي است براي تبديل به اطلاعات

. Oracle، Data را طبقه بندي و اداره مي كند و تكه هاي علم را كه پنهان شده اند را آشكار مي سازد مانند حاصل جمع ها، كالاهاي 0خريداري شده و ديگر ارتباطات كه هنوز كشف نشده اند. شما ياد مي گيريد كه چگونه اين كشفيان را انجام دهيد. مساله مهم در اينجا اين است كه شما را در اختيار داريد. و شما مي توانيد بوسيله آن كارهاي پايه أي و اساسي آنها را انجام دهيد. آن را نگهداري كنيد و دوباره استفاده كنيد.زماني كه پايه واساس( basic) را فرا مي گيريد مي توانيد

بوسيله محاسبه كنيد. آن را از يك مكان به مكان ديگري منتقل كنيد و يا آن را شاخ وبرگ بدهد. اين processimg( يا پيشرفت تدريجي) و اساسي نام دارد. و شامل 3 مرحله مشابه است كه در چگونه تشكيل تاثير مي گذارد.


شما ميتوانيد تمام اين كارها را با يك جعبه سيگار، مداد، و يك كاغذ انجام دهيد اما هر چه حجم افزايش مي يابد ابزار كار شما بايد عوض شوند. شما شايد از يك طبقه فايل، ماشين حساب و يا مدادها و يك كاغذ استفاده كنيد. و در عين شما از اين حالت به شماست مي دهد كه گرچه مهارت و كار شما يكسان باقي مانده دست ولي شما يك كامپيوتر ساخته ايد.


سيستم هدايت databuse ارتباطي كه معمولا به طور مخفف RDBMS خوانده مي شود مانند oracle كه اين امكان را براي شما فراهم مي كند كه اين كارها درمسيري قابل فهم و ساده انجام دهيد. Oracle به طور اساسي اين مه كار را انجام مي دهد.
- به شما اجازه ميدهد كه را در آن بريزيد.
- را نگهداري مي كند.
- به شما اجازه ميدهد كه به دسترسي پيدا كرده و از آن استفاده كنيد.
شكل 1-1 به شما اين مراحل را به طرز ساده نشان ميدهد.
Oracle اين كار را درمعبر In- Keep-Out انجام مي دهد و ابزار هوشمندي را تهيه مي كند كه به شما اجازه مي دهد كه در كمال مهارت قابل توجه چگونه اطلاعات را بدست مي آوريد آنها را edit مي كنيد، توصيف مي كنيد و آن را وارد مي كنيد. و چگونه آن را محافظت مي كنيد و چگونه آن را خارج و اداره مي كنيد و روي آن كار مي كنيد.


ORDMBS توانايي RDBMS را براي حمايت مفهوم object- oriented افزايش مي دهد. شما مي توانيد oracle را به عنوان RDBMS استفاده كنيد يا به شكل object oricnted( موضوع جهت يابي شده) از آن استفاده كنيد.

-زبان آشنايي oracle
اطلاعات ذخيره شده در orcle در جداول نگهداري ميشود كه خيلي شبيه جدول هوا شناسي است كه در روزنامه هاي روزانه نشان داده مي شود شكل2-1 اين جدول 4 ستون دارد. كه شامل شهر- دما- درجه رطوبت – و شرايط جوي مي باشد. و همچنين رديف هايي از شهرهاي مختلف كه از آتن تا سيدني مي باشد. و در آخر نام جدول كه هوا شناسي است آورده شده است. اينها سه مشخصه ويژه هر جدولي هستند. ستون ها، رديف ها، و نام جدول، در base ارتباطي نيز به همين صورت است. هر شخصي مي تواند كلمات و ايده هاي را كه آورده شده را متوجه شود. بخاطر اينكه كلماتي را كه براي توصيف جدول آورده شده است همان كلماتي است كه در صحبت روزانه استفاده مي شود كلمات داراي هيچگونه معناي خاص غير معمول يا رمزي نيستند آنچه را كه مي بينيد متوجه مي شويد.


- جدول اطلاعات
orecle اطلاعات در جداول نگهداري ميكند شكل 3-1 هر كدام از اين جدولها داراي يك يا چند ستون هستند. ستون اول مثل شهر، دما، درجه رطوبت شرايط جوي كه در مثال قبل توضيح داده شد. اطلاعات در يك رديف پس از ديگري قرار مي گيرد مثل شهر پس از شهر و هر data منحصر به فرد دما، رطوبت و شرايط هر شهر در رديف خودش قرار مي گيرد.


Oracle از بكار بردن كلمات فني و مخصوص اجتناب مي ورزد تا توليداتش بيشتر مورد پسند واقع شوند. در برگه هاي تحقيق در مورد پسند واقع شوند. در برگه هاي تحقيق در مورد ارتباطات، ستون ممكن استattribute يا خواص خوانده شود و رديف ممكن است tuple يا عناصر خوانده شود و جدول ممكن است entity يا ماهيت خوانده شود كه براي ‌end user ممكن است اين اصطلاحات گيج كننده باشد.


بيشتر از هر چيز اين ها دوباره نامگذاري كردن غير ضروري اسامي است كه ما در زبان روزانه خود بكار مي بريم. Oracle از اين زبان استفاده مي كند و گسترش دهندگان نيز استفاده مي كنند.
درك اين موضوع ضروري است كه ديوار بدگماني و درك نكردن هاي ناشي از استفاده از كلمات غير ضروري و كلمات مخصوص تكنيكي بوجود مي آيد. همانند oracle اين كتاب نيز با جداول، ستونها و رديف ها سرو كار دارد.

- ساختار پرسشي زبان
oracle اولين شركتي است كه محصولي را معرفي كرد كه اساس انگليسي SQL را بكار برد. اين زبان به End user ها اين امكان را ميدهد تا اطلاعات را خود استخراج كنند. بدون استفاده از گروه سيستم ها براي هر گزارش كوچك.

زبان پرسشي oracle داراي ساختار است همانند زبان انگليسي و يا هر زبان ديگر داراي ديگر. داراي دستورهاي گرامري است اما اساسا شامل دستورهاي نرمال است كه براي صحت كردن صحيح انگليسي بكار ميرود و به سادگي قابل فهم است.


SQL كه همان SQL تلفظ مي شود ابراز توانا متحير كنند ايست. و كاربرد آن نياز به هيچگونه تجربه برنامه ريزي ندارد. در اينجا مثالي از چگونگي استفاده SQL آورده شده است.
اگر كسي از شما خواست كه از جدول هواشناسي شهري را كه درچه رطوبت آن 89 است را جدا كنند شما به سرعت پاسخ خواهيد داد كه آتن واگر از شما خواسته شود كه شهرهايي كه دماي آنها 66 است را انتخاب كنيد شما به سرعت پاسخ خواهيد داد شيكاكوومنجستر.


Dracle قادر به پاسخگويي به سوالات مشابه است. به همان سادگي كه شما پاسخ مي دهيد و پاسخگويي به سوالات مشابهي كه از شما پرسيده مي شود. كلمات كليدي كه در سوالات به كار مي روند عبارت است از Select( انتخاب كنيد) from( از) where( كجا) و orderby( به فرمان) … اينجا كليدهايي هستند كه در oracle بكار مي روند و به آن كمك مي كنند تا پرسش شما را متوجه شود و به آن به شكل صحيح پاسخ دهد.


-پرسش ساده از oracle
اگر در oracle مثال هواشناسي در databuse هوا داشت اولين پرسش شما به شكل ساده اين خواهد بود:
-
به همان صورت كه مي بينيد در هر سوال از كلمات كليدي Select , from بكار مي رود. اما در مورد orderby چه؟ فرض كنيد كه مي خواهيد تمام شهرك ها را به ترتيب دما در ليست ببينيد. شما به سرعت تايپ مي كنيد.
شهر را temperature from weather, select و
order by temperature
و oracle به سرعت اين را پاسخ مي دهد.
-
oracle به سرعت ليست شما طبق دما دوباره مرتب ميكند. ( حد اين جدول پائين ترين دما در اول قرار مي گيرد، شما خواهيد آموخت كه چگونه مشخص كنيد كه از كمترين عدد يا بيشترين عدد مي خواهيد طبقه بندي كنيد)


وخيلي سوالات ديگر از اين قبيل كه مي توانيد از تسهيلات پرسش oracle بپرسيد. و اين مثال به شماتشان خواهد داد كه چگونه اطلاعات مورد نياز را با استفاده از databaseoracle به بهترين وجه بدست آوريد. شما از يك قطعه اطلاعات ساده مي توانيد سوالهاي پيچيده أي بپرسيد. اما روشي كه بكار مي بريد بايد قابل فهم باشد. به عنوان مثال شما مي توانيد كلمات كليدي where , ordrby را با يكديگر تركيب كرده و به oracle بگوئيد كه شهر هايي را كه دماي آنها بيشتر از 80 است را انتخاب كرده و آنها طبق افزايش دما طبقه بندي كند.
-
وحتي سوال تخصصي تر اينكه شهرهايي كه دماي آنها از 80 بيشتر و درجه رطوبت آنها از 60 كمتر است را انتخاب كند.
-
-چرا ارتباطي خوانده مي شود.
توجه داشته باشيد كه جدول هواشناسي از چند كشور مختلف تشكيل شده باشد و هر كشور از يك شهر در ليست خود داشته باشد. فرض كنيد كه شما نخواهيد بدانيد كه در كدام كشور، شهر مورد نظر قرار گرفته است. شما مي توانيد جدول هاي مختلف مكان شهرها( location) را با كشوري كه در آن قرار گرفته اند طراحي مي كنيد شكل 4-1
براي هر شهري در جدول هواشناسي شما به سادگي مي توانيد Location را نگاه كنيد, اسم شهر را در ستون شهر پيدا كرده, و در ستون كشور نگاه كرده در همان رديف و اسم كشور را به دست آوريد.
اينها دو جدول جدا و غير وابسته هستند و هر كدام شامل اطلاعات در ستونها و دريف ها مربوط به خود هستند. آنها يك چيز مشترك دارند: ستون شهر براي هر اسم شهر در جدول هواشناسي اسم شهر عيناً در جدول مكان Location وجود دارد.
براي مثال دماي جاري يا رطوبت يا شرايط كنوني در شهر استراليايي چيست؟ به دو جدول نگاه كنيد, آن را پيدا كنيد, و خواندن اين را ادامه دهيد, چگونه اين را حل كرديد شما فقط در ورودي

كشور استراليا را در ستون كشورها داريد. كنار آن در ستون شهر همان رديف اسم شهر سيدني وجود دارد. شما سيدني را پيدا كرديد و در جدول هواشناسي به دنبال آن مي گرديد. وقتي آن را پيدا كرديد به رديف هاي ديگر مي رويد و دما, رطوبت و شرايط آن را پيدا مي كنيد.

29/12/Sonwگرچه جداول بهم وابسته نيستند شما به سادگي متوجه مي شويد كه به يكديگر ارتباط دارند. اسم يك شهر در يك جدول ديگر ارتباط دارد شكل 1-5 اين ارتباط پايه ارتباط Databay است. و اين ايده اصلي براي ارتباطات chtabase است. كه گاهاً مدل ارتباطي خوانده مي شود. Data در جدول ها نگهداري مي شود. جداول داراي ستون ها, رديفها و نام ها هستند و جدولها مي توانند با يكديگر ارتباط داشته باشند اگر هر كدام داراي ستوني مشابه با اطلاعات مشابه باشند. و اين همان است به همان سادگي كه مي نمايد.


بعضي از مثالهاي معمول و روزمره.
شما ايده اصلي ارتباطات Databay را فهميديد و شما شروع به مشاهده جدولها و ستونها و رديف ها مي كنيد. به آن علت نه كه قبلاً شما آنها را نمي ديديد بلكه به آن علت كه شما در مورد آنها فكر نمي كرديد. بسياري از جدولهايي كه شما به آنها خو گرفته ايد مي توانند به Oracle ذخيره شوند آنها مي توانند به شما كمك كنند تا پاسخ سوالهايتان را به شكل سريعتر از استفاده از هر روش ديگر يابيد.
گزارش فروش كالاي مشخصي بر روي كاغذ ممكن است مثل شكل 1-6 باشد. و اين قسمت ممكن است خيلي متراكم باشد. ليست كردن به اساس حروف الفبا ممكن است چندين ستون باريك را در چند صفحه روزنامه پركند. كدامين كالا بيشترين سهم را دارد. كدامين داراي بيشترين درصد تغيير در فروش را داشته است چه به شكل مثبت يا منفي؟ پاسخ به اين سوالات با استفاده از سوالات ساده انگليسي در Oracle امكان پذير است. كه خيلي سريعتر از پيدا كردن آن در ستونهاي روزنامه است.
شكل 1-7 فهرست الفبايي روزنامه است. در بخش f چه چيزي وجود دارد. اگر شما روزنامه را از جلو به عقب بخوانيد به چه نحوي مقاله را خواهيد خواند؟ پاسخ به اين سوالات از طريق سوالات ساده انگليسي در Oracle امكان پذير است. شما ياد مي گيريد كه چگونه تمام اين سوالات را طرح كنيد حتي چگونه جداول را براي نگهداري اطلاعات طرح كنيد با استفاده از مرجع.


-يك مثال 100 ساله
هر يك دفتر قديمي و پوسيده كه اولين تاريخ آن 1896 و منعلق به G.B Talbot است و شامل داده هايي است كه در شكل 1-8 آورده شده است. داده هايي مثل اين در صفح هاي متمادي آورده شده است هر روز تا سال 1905. دو را تالبوت به كارگرانش روزانه يك دلار پرداخت مي كرده است و جورج تالبوت آنها در دفتر ثبت مي كرده است. تعداد كمي از كارگران در دفتر به دفعات ديده مي شوند و بعضي فقط يك يا دوبار. دفتر جروج همچنين داراي صفحاتي است كه اسم واكرس كارگران

در آنها نوشته شده است. اگر او مي خواست پسري را همراه با پاكت پول براي كارگران بفرستد در آخر هر ماه او بايد چه كار مي كرد. او بايد در ابتدا دستمزد كارگران را حساب مي كرد قيمت كل را در پاكت قرمز مي داد و اسم هركدام را روي پاكت مي نوشت و آدرس هر كارگر را در قسمت دوم كتاب قطور پيدا مي كرد روي آن مي نوشت و به دست پسرك مي داد. G.B تالبوت Database

ارتباطي خارق العاده اي در اختيار داشت او با استفاده از ورق و جوهر داده ها را نگهداري مي كرد همانند driveكامپيوتر .


حتي او براي ارتباط بين جدولها از انگشتش, چشمش و مغزي همانند cpuاستفاده مي كرد كه در واقع نمايش واقعي Databaseارتباطي است. و نسبتا نزديك به آنچه كه طراحي متقاضي ارتباطاتي ممكن است عادي (normalized) بنامد . كلمه اي كه بسادگي به معناي data اي است كه به گروههاي طبيعي طبقه بندي شده است. پرداختهاي روزانه و آدرسها با يكديگر در يك بخش جداگانه قرار نمي گيرند. داده ها در كتاب چه براي دستمزدها و چه براي آمدها به سادگي مي توانند يك جدول Oracle باشند. سوال و يا مهارتي كه تالبوت باآن موجه بود به شكل ساده تري مي تواند درست شود. شما ياد مي گيريد كه چگونه data را وارد و طبقه بندي كرده و از آنها استفاده كنيد. از مثال هاي جاري و تالبوت كه در آورده هاي كتاب قديمي است آورده براي كشف قدرت Oracleاستفاده كنيد.
در واقع ما هر كاري انجام مي دهيم. اصولاً در تجارت, اندازه گيري ها, توضيحات, و راهنمايي ها معمولاً با اعداد صورت مي گيرد. در حالي كه Oracle نمي تواند فكر دائم ما را در مورد اعداد دست كند او قادر به انجام اين كارها با تحليل اطلاعات در dalabuse است. تحليل خوب رياضي از اعداد آشنا معمولاً روندي است ك نشان داده مي شود و حقايقي كه ذاتاً آشكار نيستند.
- The thtee classe at Number function


سه نوع طبقه بندي اعداد دستوري
دستورالعمل Oracle معمولا با سه طبقه از اعداد سروكار دارد
listvalves group values Single value . در دستورهاي String كه در فصل هفت درباره آنها بحث شد بعضي از اين دستورها value هايي كه با آن كار مي كنند عوض مي كنند. در حالي كه بعضي ديگر فقط درباره اطلاعات value ها گزارش مي كنند. اين طبقه بندي به اين صورت زير است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 37 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله در مورد زبان برنامه نویسی دات نت

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
زبان برنامه نويسي دات نتMicrosoft .NETMicrosoft . NET واژه اي كه به مثابه يك چتر ، شماري از فن آوريهاي كه اخيراً توسط شركت مايكروسافت عرضه شده اند در بر مي گيرد . با كنار هم قرار گرفتن اين فن آوريها ، يك تحول اساسي در بستر توسعه مايكروسافت ، از زمان انتقال از سيستم 16 بيتي به سيستم 32 بيتي ايجاد شده است .Micr ...

مقاله در مورد پیاده سازی و ارزیابی الگوریتمها و سیر تکاملی و انواع زبانهای برنامه نویسی

word قابل ویرایش
27 صفحه
18700 تومان
پياده سازي و ارزيابي الگوريتمها و سير تكاملي و انواع زبانهاي برنامه نويسيAI به دو مکتب فکري تقسيم مي شود: 1. AI قراردادي (Coventional AI) : توسط رسمي سازي (formalism)، تحليل آماري، تعاريف و اثبات مشخص مي گردد (مثل يادگيري ماشين و سيستم هاي خبره).2. هوش محاسباتي: با ويژگي هاي غيررسمي، غيراحتمالي و اغلب با رويک ...

تحقیق در مورد زبان برنامه نویسی دلفی

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
زبان برنامه نويسي دلفي(فصل اول)مقدمه در اينجا لازم به ذكر است برخي ويژگي هاي نرم افزار را بررسي كنيم . مدتها پيش برنامه نويسان از زبانهاي ساده مثل بيسيك يا پيچيده چون اسمبل استفاده مي كردند . اما turbo pascal با داشتن كامپايلر قوي توانست جاي خود را در برنامه ها تثبيت كند و به خوبي جلوه گر شود . با وجود Win3.1 ...

دانلود فایل پاورپوینت طراحی برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در قلب دلفی ،یک کامپایلر (همگردان) پاسکال است . دلفی 6 مرحله دیگری از تکامل همان کامپایلر پاسکالی است که شرکت بورلند از هنگامی که (17 سال پیش) Anders Hejlberg ، اولین کامپایلر توربو پاسکال را نوشت مشغول توسعه آن بوده است . طی سالها ، برنامه نویسان پاسکال از پ ...

دانلود فایل پاورپوینت زبان برنامه نویسی جاوا

PowerPoint قابل ویرایش
83 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : محدودیت های Applet خواندن از و نوشتن در فایل در رایانه کاربر. برقراری ارتباط با سایر رایانه ها. اجرای برنامه ای در رایانه کاربر. دسترسی به برخی صفت های رایانه(system properties) بارگذاری کتابخانه به جز کتابخانه های موجود در java.* اسلاید 2 : مثال از اج ...

دانلود فایل پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : ADT (Abstraction data type) آرايه ها يونيون ها و ساختارها ماتريس هاي اسپارس آرايه هاي چند بعدي چند جمله اي ها رشته ها اسلاید 2 : مجموعه ای از داده كه در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گيرند. مجموعه ای از زوجها شامل انديس و مقدار<i .x>   ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش زبان برنامه نویسی جاوا ( Java )

PowerPoint قابل ویرایش
293 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : جاوا ثمره 15 سال تلاش جهت ایجاد زبان برنامه نویسی بهتر و محیط ساده تر برای ساخت برنامه های مطمئن تر می باشد. اسلاید 2 : اگر چه زمان زیادی می برد، تا بتوانید در این برنامه نویسی خبره شوید، ولی منطق اولیه این نوع برنامه نویسی بسیار ساده است، ایجاد اشیا به هما ...

مقاله مقایسه عملکرد زبان برنامه نویسی C با FORTRAN برای مطابقت رشته های DNA با رابط موازی سازی OpenMP

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه عملکرد زبان برنامه نویسی C با FORTRAN براي مطابقت رشته هاي DNA با رابط موازي سازي OpenMP چکیده در این مقاله سعی داریم, تا با استفاده از یک الگوریتم موازي به نام کامبت که زاتـا یـک الگـوریتم سـریال است را به نحوة که در ادامه به شرح آن می پردازیم، قسمتی هاي از الگوریتم را به صـورت مـوازي بـا رابـط م ...