بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

محدودیت های Applet

خواندن از و نوشتن در فایل در رایانه کاربر.

برقراری ارتباط با سایر رایانه ها.

اجرای برنامه ای در رایانه کاربر.

دسترسی به برخی صفت های رایانه(system properties)

بارگذاری کتابخانه به جز کتابخانه های موجود در java.*

اسلاید 2 :

مثال از اجرای Applet

اسلاید 3 :

آشنایی با JavaBea s

مولفه های(compo e ts) نرم افزاری تحت زبان java

قابل استفاده مجدد.

به صورت گرافیکی توسط builder tools قابل دستکاری

اسلاید 4 :

آشنایی با JavaBea s(ادامه)

کلاس ها جاوایی هستند  که دارای صفت (property) می باشند و از طریق رخدادها با سایر bea ها ارتباط برقرار می کنند.

java.awt.Ca vas پدر تمامی bea هایی است که دارای واسط گرافیکی می باشند.

Serializable i terface را باید پیاده سازی (impleme t) کنند

اسلاید 5 :

مفاهیم اصلی در JavaBea s

I trospectio

Persiste ce (ماندگاری)

Customizatio

Methods(متدها)

Properties(صفت ها)

Eve ts(رخدادها)

 

اسلاید 6 :

I trospectio

امکان نمایش گرافیکی bea و تغییر آن را در زمان طراحی در builder tool فراهم می کند.

اجرای دستورالعمل های خاص(desig patter s) در هنگام ایجاد یک bea

در اختیار قراردادن اطلاعات صفت ها، رخدادها، متدها از طریق ایجاد کلاس Bea I formatio :

این کلاس باید Bea I fo را که یک i terface است پیاده سازی کند. کلاس Bea I fo لیست امکانات bea را به صورت آشکار در اختیار builder tool قرار می دهد.

اسلاید 7 :

Persiste ce (ماندگاری)

به bea ها امکان ذخیره و بازیابی وضعیت (state) خود را می دهد.

با استفاده از Java Object Serializatio

پیاده سازی کلاس  Serializable(که i terface است)

 

(در object serializatio ، تمامی اطلاعات یک شی با فرمت خاصی در فایل ذخیره می شود و با بازخوانی آن فایل شی دوباره ساخته می شود.)

اسلاید 8 :

Customizatio

با بازنویسی(overridi g) متدهای:

pai tValue(…)

getCustomEditor()

supportsCustomEditor()

در کلاس PropertyMa ager

اسلاید 9 :

Methods(متدها)

بدون تفاوت با متدهای معمول جاوا

قابل صدا کردن از طریق سایر bea ها یا سایر کلاسهای فاقد ساختار bea

اسلاید 10 :

Properties(صفت ها)

کنترل کننده رفتار و ظاهر bea ها

همان متغیرهای معمول که توسط builder tool قابل شناسایی هستند

از نوع متغیرهای خصوصی(private)

قابل دسترسی از طریق متدهای getter و setter

نام متدها:

public <retur type> get<Property ame>(){…}

public void set<Property ame> (parameter){…}

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید