دانلود فایل پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

 

اسلاید ۱ :

ADT (Abstraction data type)

آرایه ها

یونیون ها و ساختارها

ماتریس های اسپارس

آرایه های چند بعدی

چند جمله ای ها

رشته ها

اسلاید ۲ :

مجموعه ای از داده که در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند.

مجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار<i .x>  است.

به ازای هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت)

int   a [7] = { 3,5,2,7,9,10,11}

اسلاید ۳ :

   – Genera Array(int j, Rang ist ist ,f oat Initia Va ue=Defau tVa ue);

     /* Creates a j dimension array of f oats where the range of the kth dimension is given by the kth e ement of ist.*/

  f oat Retrieve (index i);

  //if(i is in the index set )return the item associated with i in the array e se return error

 

  void Store( index i, f oat x);  

  //if (i is in the index set ) insert new pair<i,xe se return error.

 

اسلاید ۴ :

آرایه ها مجموعه داده های از یک نوع.

ساختارها داده هایی از انواع مختلف در کنار هم.

 

ساختار= struct.       

ساختار = Record  

–مجموعه ای از اقلام داده ها (Fie d)

اسلاید ۵ :

ماتریسی که عناصر صفر آن زیاد باشد .

صرفه جویی در زمان و حافظه.

 

چگونه بایستی اطلاعات یک ماتریس پرصفر را در حافظه ذخیره کنیم تا حافظه کمتری مصرف شود؟ (چه ساختمان داده ای ؟)

آیا عملیاتهای مربوط به آرایه ها (ADT) بر روی این ساختمان داده قابل پیاده سازی است؟

 

اسلاید ۶ :

نگهداری عناصر غیر صفر ماتریس  و اطلاعات مربوط

<row , co umn ,va ue >

 

عناصر بترتیب سطری و در هر سطر بترتیب ستونی ذخیره       می شود.

 

اسلاید ۷ :

حلقه های تودرتو

عبارات  ifو انتسابها در زمان ثابتی انجام میشود.

حلقه for خارجی به تعداد ستونهای ماتریس اولیه

حلقه for داخلی به تعداد عناصر در ماتریس اولیه

O(co umns * terms)

 

اسلاید ۸ :

 

می توان ترانهاده ی یک ماتریس را در زمانی که تابع سطر و ستون است بدست آورد؟

O(co umns + terms)

اسلاید ۹ :

محاسبه تعداد عناصر در هر ستون ماتریس اصلی؛ با این عمل تعداد عناصر در هر ردیف ماتریس ترانهاده مشخص می شود.

 

با این اطلاعات موقعیت شروع هر سطر در ماتریس ترانهاده را داریم.

حال میتوانیم عناصر ماتریس اصلی را یکی یکی به موقعیت

    صحیح در ماتریس ترانهاده منتقل کنیم.

اسلاید ۱۰ :

تحلیل تابع ترانهاده سریع FastTranspose  (قسمت ۲-۴-۳)

ضرب دو ماتریس اسپارس (قسمت ۲-۴-۴)

 

آیا ساختمان داده دیگری برای نمایش ماتریس اسپارس

می شناسید؟ (سوالات ۷ و ۸ از تمرینات بخش ۲-۴)

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد