دانلود مقاله سنگ بوکسیت

word قابل ویرایش
29 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پیشگفتار:
بوکسیت سنگ معدن اقتصادی آلومینیوم نام خود را از «Baux Les» در جنوب فرانسه جایی که برای اولین بار پیدا شد گرفته است. ترکیب بوکسیت تقریبا به صورت دی هیدارت ¬((Al2 O3 . 2H2 O) است ما در آن کانی به این صورت وجود ندارد در نتیجه از مخلوط منوهیدرات به صورت دیاسپور (Al2 O¬۳ . H2O) و بوهمیت(Al2 O¬۳ . H2O) وتری هیدرات به صورت گپسیت (Al2O3 , 3 H2 O) تشکیل شده است. بنابراین بوکسیت از مخلوط تری هیدرات و منوهیدرات آلومینیوم به همراه مقادیری ناخالصی مانند اکسید فریک، تیتانیا (به صورت رتیل یا ایلمینیت) و سایر کانی های مخصوص به مناطق معین تشکیل شده است. ناخالصی تعیین کننده سیلیکا است که در طوا فرآیند ترکیب ۳SiO2 . Al2 O3 . Na 2 O تشکیل می دهد که آلومینا را به همراه خود وارپسمانه کرده و یک منبع اصلی اتلات آلومینیوم به حساب می آید.
ترکیب بوکسیت ثابت نیست و سسته به محل استخراج و اجزای صخره اصلی که از آن تشیکل شده است تغییر می کند.

Table 50
کلا محتوای آلومینا از ۶۵ – ۴۵ درصد، سیلیکا ۱۲ –۱ درصد، آهن ۲۵ –۲ (به صورت Fe2 O3) و آب متصل ۳۶-۱۴ درصد تغییر می کند. رنج اکسید تیتانیم در جهان تا ۳ درصد است اما بوکسیت هند ۱۲ درصد تیتانیم دارد، در اثر شرایط آب و هوایی، بوکسیت به صورت سطح رسوب کرده به ضخامت تا ۱۰۰ فوت ایجاد می شود.
عموما سنگ معدن به فواصل دور از معدن در عملیات کارگاهی برای خشک کردن مقدماتی برای حذف رطوبت آزاد به کار می رود.
پروسه باید:

بوکسیت توسط پروسه انحلال – تبلور مجدد به آلومینا تصفیه می شود. این پروسته از چهار مرحله اصلی انحلال، خالص سازی، رسوب دهی و تکلیس تشیکل شده است. (شکل زیر). پروسه باید به دلیل آلومینیوم کانیهایی دارد که در محلول سود غلیظ حل می شود در حالی که بیشتر کانیها نمی توانند، موفق باشد. سنگ معدن بوکسیت به گستره ابعادی مناسبی (معمولاً leey ازید ۳۰ میلی تر) قبل از عملیات با سود، خرد می‌شود. زمانی که باطله جدا شد، تبلور مجددتری هیدروکسید آلومینیوم خال۳ (OH) Al تولید می کند که به Al2 O3 تکلیس می شود. (کلیسنه می شود.)

واحد عملیات:
انحلال: بوکسیت از آلومینیوم حاوی کانیهایی است که مهمترین آنها گیپسیت، ۳(OH)Al و بوهمیت، (Alo (OH یم باشد. نسبت این کانیها در بوکسیت دمای پروسته را تعیین می کند که برای گیپسیت حدود ۱۵۰۰ C و برای بوهمیت C 2500 می باشد. هر دوی این واکنش ها تحت فشار بالایی انجام می شود. (تا ۲۴۰ کیلو پاسکال) گیپسیت در بوکسیت، «دارلینگ رنج» (استرالیای غربی) کانی اصلی‌ آلومینیوم است ومطابق واکنش زیر حل می شود: →Na+ + Al (OH)¬۴- Al(OH)¬۳ + NaoH
محلول به دست آمده از فرایند انحلال توسط آلومینیوم اشباع شده است و به آن دوغاب باردار می گویند. بعد از انحلال دما و فشار در سری محفظه های تششعی، تا حدود C 0 100 و فشار اتمسفر کاهش می یایند. (شکل زیر)

خالص سازی : جامدات پسماند باید از دوغاب بارقبل از رسوب دهی جدا شوند. پسماندهای باطله توسط سیفون های ماسه ای بین بخش ماسه های درشت (بزرگتر از حدود ۱۵۰ میلکرومتر) و ماسه ریز (زیر ۱۵۰ میکرومتر) منشعب می شود که اغلب به عنوان (گل سرخ) یا پسماند باید شناخته شوند. این ماسه ها شسته می شوند تا اینکه قبل از نشست حداکثر ممکن از سود بازیابی شود.
پسماندریز از دوغاب باردار توسط اضافه کردن پلیمر ماکرومولکومی محلول در آب (فلوکالنت) جدا می شوند تا باطله انباشته شود. این پلیمر با جذب روی چند ذره باعث می شود که ذرات معلق به شکل ساختارهای بزرگتر دربیایند که منجر به ته نشین شد سریع می شوند. جامدات فلوکاله شده در تانک بزرگی موسوم تیکنر ته نشین می شوند تا رسوب چگال تشکیل شود.

سر ریز تیکنر از میان فیلتر عبور داده می شود تا هر جامدی از آن جدا شود و دوغاب باردار تا ۸۰۰C قبل از مرحله رسوب دهی، سر می شود. جدایش جامدها و دوغاب باید سریعا هدایت بشود در غیر این صورت تری هیدارت آلومینیوم در طی فرایند خالص سازی رسوب می دهد. این مساله تحت عنوان رسوب دهی خود به خودی شناخته شده است و باعث اتلاف محصول می شود. فرایند خالص سازی مناسب در تولید آلومینا ضروری است . فلوکولاسیون (جمع کنندگی) ضعیف باعث می شود ذرات ریز اضافی در سرریز بتوانند فیلترها را مسدود کنند و نرخ تولید را کاهش بدهند. علاوه بر این، هر جامدی که از میان فیلتر عبور می کند باعث آلودگی محصول می شود. فلوکولاسیون غیر موثر بعث اتلاف بیشتر سود (NaoH) که همراه پسماند وارد می شود، می گردد.
رسوب دهی: رسوب دهی یک فرایند بسیار آهسته است که درچند مرحله انجام م شود و این فرایند عکس واکنش انحلال است.

Al (OH)¬۴- → NaoH + Al (OH)3 + Na+
در ابتدا کریستالهای گیپسیت دانه ریز به دو غاب باردار سرد شده در رسوب دهنده‌های اولیه اضافه میش وند. آگلومرایسون کریستالهای ریز با تشکیل ذرات بزرگتر انجام می شوند. ذرات جدید جوانه زده شده به داخل ساختار آگلومره شده می پیوندند. در مراحل بعدی، رسوب دهی بیشتر، حفرات بین نشین بین آگلومره ها را پرا می کند. بنابراین به ذرات رشد یافته استحکام می بخشد.

در پایان رسوبدهی درمای دوغاب حدود ۶۰۰c است. دیگر دوغاب از آلومینیوم اشباع نیست و به آن دوغاب مصرفی شده می گویند. تری هیدرات آلومینیوم (معروف به هیدرات) توسط هیدرویسکلونها برای رسیدن به اندازه مطلوب، طبقه بندی می شود. ذرات درشت، فیلتر و تکلیس می شود، در حالی که ذرات ریز برای رسوب دهی به عنوان کریستالهای دانه ای برشگ داده می‌شوند.

تکلیس: تبدیل هیدارت به آلومینای بدون آب توسط تکلیس ان در ستر سیال یا تکلیس کننده نوارع در دمای حدود ۱۰۰۰۰C انجام می‌شود. حرارت برخلاف حرکت جامدات جریان می یابد. (جریان متقابل Counter Current) محصول تکلیس معمولاً کمتر از % ۱ رطوبت دارد. واکنش به صورت زیر می باشد.
Al2 O3 + 3 H2 2Al (OH)3
فرایند جانبی : واحدهای عملیاتی اصلی فرایند باید را تعیین می کنند اما عملیات دیگری هم وجود دارند که برای تولید آلومینا مهم هستند از قبیل شستشوی پسماند، نشست گل، حذف اکسالات و سودسازی، که مختصرا در زیر توضیح داده می‌شود.

شستشوی پسماند: رسوب چگال (ته ریز از تیکنر) در یک واجد اجرا، شستشو می‌شود تا سود ان جدا شود ای فرایند از یک سری تیکنر هایی (قطار شستشو کننده) تشکیل شده است به نحوی که جریان‌‌ آب در خلاف جریان جامدات است (جریان متقابل) فرایند جریان متقابل این اطمینان را به ما می دهد که آب تازه برای وا جذب پسماند با سودکم استفاده می‌شود. (برای رسیدن به استخراج بهتر) و در ادمه چند واحد فلوکولاسیون (جمع کردن) وجود ندارد که استحکام سود را کاهش می دهند. (پایداری سود را در محلول کم می کنند.)

نشست گل: ماسه‌ درشت و پسماند ریز جمع شده به داخل منطقه نشست پمپاژ می‌شوند. جایی که در آن غلظت به حدود % ۵۰ وزنی جادات در ابر تیکنرهای می رسد. ابر تیکنرها در رفتار مشابه ای با تیکنرهای معمولی عمل می کنند، با این تفاوت که شن کش ها و ابعاد طوری طراحی شده اند که جادات ته ریز بیشتری تولید می‌شود . پسماند ابر تیکنرها به داخل میدانهای خشک کننده پمپ می شوند که توسط خاک رس غیر قابل نفوذ آستر شده تا از ترواش سود به داخل گل جلوگیری کند. جامدات به عمق یک متر روی هم انباشته می‌شود و اجازه داده می شوند که رطوبت طبیعی خشک شوند. باقیمانده توسط کانالهای فاضلاب به حوضهای می روند. این فرایند بازیابی مقدار زیادی سود می‌شود. پسماند و ماسه به طور کلی آبگیری می‌شوند.

خذف اسکالات: دوغاب فرایند باید استرالیای غربی از Lit / g 30 کوبل آلی کل (TOC) تشکیل شده است . این مواد آلی به طور پیوسته دوغاب بازیابی می شوند و در نهایت به اکسالات سدیم یا کربنات سدیم تبدیل می شوند تمام تصفیه کنندگان استرالیای غربی اکسالات سدیم را توسط یکی از دو روش زیر حذف می کنند.
۱- اجازه می دهند که اکسالات با هیدرات رسوب بدهد و با‌ آب داغ شستشو می‌دهند که اکسالات را در خود حل کند. رسوب دهی توأان باعث آلودگی محصول می‌شود. اگر اکسالات حل نشود، در ساختار باقی می ماند.
۲- تبلور جداگانه در دمای پایین تر از تقریبا bl0C بعد از رسوب دهی هیدارت دوغاب مصرف شده توسط اکسالات دانه دارد می شود، محصول داخل تیکنر جمع می‌شود و حذف می گردد حذف جداگا نه به تیکنر دیگری نیز دارد و این بسیار گرانتر از روش رسوب دهی تومان است، اما خلوص محصول را تضمین می کند .
سودسازی: کربنات می تواند توسط دوغاب باید در اثر جذب دی اکسید کربن داخل اتمسفر و توسط شکسته شدن ترکیبات آلی حال شده تشکیل می‌شود این مطلب نامطلوب است زیرا استحکام سود را در اثر تشکیل کربنات که روی واندمان استخراج آلومینیوم از بوکسیت تأثیر می گذارد، کاهش می دهد. دوغاب بنابراین تحت علیات با آهک دوباره سودسازی می‌شود. کربنات کلسیم کم محلول رسوب می دهد و هیدروکسید تشکیل می‌شود مطابق زیر
Ca (oH)2→ Ca Co3 + 2 (oH-) + CO¬۳۲-
ترکیب دوغاب باید: ترکیب دوغاب در مراحل مختلف فرایند باید متغیر است. بعد از فرایند انحلال دوغاب به صورت فوق اشباع از آلومینیوم در می آید و در حالی که بعد از رسوب دهی (دوغاب مصرف مصرف شده) به حد اشباع می رسد. به طور مشابه اندازه ToC قبل و بعد از حذف اکسالات تغییر می کند. اجزای دیگر محلول می توانند تغییر کنند و در حالی که برخی از آنها در دوغابهای باید کم هستند (برای کلسیم کمتر از ¬¬Lit/ mg 20 ) اما باز هم تاثیر به سزایی دارند. به عنوان یک مرجع، دوغاب مصرفی استرالیای غربی ترکیب تقریبی زیرا را دارا باشد که در آن
TA: POH
TC: کل سود
TC / A: آلومینیوم (A) در محلول، که توسط TC مشتق شده است.

 

< 20 mg L-1 Calcium 24 e g L-1 TA
30g L-1 Calrbonate 210 g L-1 TC
20 g L-1 Chloride 0.3 A / TC
30g L-1 Sulphate 30 g L-1 Toc
2 g L-1 Oxalate

جامدات پسماند باید:
بوکسیت ها از منابع مختلف در منیوالوژی و خواص فیزیکی با هم متفاوت هستند و بعد از فرایند انحلال پسماند به صورت جامدات باطله که نه تنها به شکل کانیهای نامحلول بلکه به صورت مواد تازه رسوب داده شده تغیر می کند. واکنش های بین اجزای محلول به رسوب ترکیبا شبه آپاتیت به دلیل وجود کلسیم و فسفات و همچنین رسوب ترکیبات شبه زئولیت به دلیل وجود سییکاتها در دوغاب منتهی می‌شود.

خواص فیزیکی: پارخ و گلدبرگر (۱۹۷۶) دریافتند که % ۵۰ پسماند عبوری از فرایند خالص سازی کمتر از حدود ۱۰ میکرومتر می باشند. یانگ ولدویش (۱۹۸۶) دیافتند که باطله کوکواین (جامائیکا) % ۷۵ زیر ۱ میکرومتر می باشد، اما پسماند آروید (اکوبا) تنها % ۲۵ زیر ۱ میکروتر است. جامدات پسماند وزن مخصوص ۳/۳ (کرکواین)، ۸/۲ (آرویدا) و cm3 / g 2/3 (کویبانا) دارند. لی ورادفورد cm3 / gr (6/3- 4) با سطح مخصوص gr / m2 (50 تا ۳۰) دارا می باشند سطح مخصوص جامدات باطله مطالعه شده توسط یانگ ولودویش (۱۹۸۶) gr / m2 5/50 و ۵/۱۴ به ترتیب برای نمونه های کرکواین و ارویدا می باشد. جامدات پسماند معولا ریز هستند و سطح محسوس بالایی دارند. بنابراین از جمع کننده ها (فلوکانت ها) برا افزایش تأثیر حذف استفاده می کنند.

ترکیب انباشت: انباشت جامدات توسط جمع کننده ها بسیار مأتثر از خواص سطحی جامدات می باشد و کانیهای مختلف با یک جمه کننده به روش و اندازه مشابه واکنش نمی دهند. بنابراین ضروری است که نه تنها ترکیب پسماند را بدانیم بکله از کانی شناسی و ساختار سطح آن آگاه باشیم. خلاصه از داده ترکیبات بوکسیت ها و جامدات پسماند بایر در زیر موجود می باشد.

درصد جامدات پسماند

درصد بوکسیت ها
ترکیب
۱۲- ۲۷
۰٫۵ – ۳۰
۸۱ – b 3
1 – ۲۳
۱ – ۱۱
۳ – ۱۰
N /A
5 – 17 29 – ۸۴
۰ .۵ – ۲۴
۱ – ۳۰
۱ – ۴
۰٫۱ – ۲
N/A
0.003 – ۰٫۰۰۸
۹ – ۳۱ Al2 O3
Tatal sio2
Fe2 O 3
TiO 2¬
CaO
Naz O
Ga
Loss on Ignition

کانیهای غالب که در جامدات باطله باید یافت می شوند، هماتیمتی، گوتیت و کوارتز می باشند. اما مقادیر قابل توجهی آناتاز، بوهمیت، کلسیت، سدالیت و آلومینات تری کلسیم نیز گزارش شده اند.

قابل ذکر است که تمامی آلومینیوم از بوکسیت بازیافت نشده است. دلایلی برای این وجود دارد. اینکه آلومینیوم در واکنش با سایر اجزای محلول هدر می رود و می تواند به صورت بوهمیت که دمای که دمای بالاتر انحلال نسبت به گیپسیت احتیاج دارد، وجود داشته باشد و یا انیکه آلومینیوم می تواند به داخل ساخترا گوتیت / هماتیت که استخراج را دچار مشکل می کنند، وارد شود . جدول بالا.

هماتیت: هماتیت اکسید‌آهن با فرمول Fe2 O 3 است. همانطور که در جدول ۲ –۱ نشان داده شده است، اکسید آهن bo% – ۳۰ از کل جامدات پسماند را تشکیل می دهد و می تواند ۱۰۰% – O هماتیت بسته به منبع داشته باشد. هماتیت دانسیتهcm3/gr 26/5 دارد و ساختار آن لزوما مشابه ساختار کروندوم است.‌ آلومینیوم تا % ۱۵ جایگزین آهن شود و این باعث کاهش استخراج آلومینیوم می‌شود.

گوتیت: گوتیت به صورت گل زرد، کانی غالب در جامدات پسماند می باشد و می‌تواند ۱۰۰% – O اکسید آهن داشته باشد. فرمول آن Feo (oH) و دانسیته‌ آن cm3/gr 26/4 می باشد و از پیوندهای هیدروژنی اکتائد را تشکیل شده است. آلومینیوم می تواند تا حدود % ۳۰ جایگزین آهن شود. بنابرین بوکیت های با گوتیت بالا باعث کاهش استخراج آلومینیوم می‌شود به شرطی که آلومینیوم داخل شبکه گوتیت پیوند ایجاد کند.

کوارتز: کوارتز (SiO2) جز اصلی پسماند بایر است و دانسیته cm3/g 65/2 دارد. نسبت به ایر سیلیکاتهای داخل بوکسیت ورودی، بیشتر است. گوگرد در کوارتز دارای کئوردیناسیون تترائدرال است و تترائدرها از لبه هم متصلند و ساختار مارپیچ هگزاگونال را تشکیل می دهند سیلیکا در بوکسیت ها به صورت فعال یا غیر فعالی می‌باشد. کوارتز لوزما در فرایندهای از حلال در دمای پایین غیر فعال است. (کمتر ازC 0 200)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 29 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد