بخشی از مقاله

سيستم عامل شبكه چيست؟

نرم افزاري است كه به كامپيوتر امكان استفاده از منابع نرم افزاري وسخت افزاري را داده و عمليات سيستم را تحت كنترل دارد. سيستم عاملهاي Dos , windows 3.1 به كامپيوتر امكان استفاده از منابع خوش را مي دهد و سيستم عاملهاي Windows 95 , Windows NT , Netware به كامپيوتر امكان استفاده وبه اشتراك گذاشتن منابع ديگر كامپيوتر هاي روي شبكه را مي دهد بهر حال سيستم عامل شبكه كليه عمليات سيستم را تحت شبكه نظرات داشته و كنترل مي كند.


آشنائی با سيستم عامل روتر
IOS ( برگرفته از Internetwork Operating System ) ، نرم افزاری است كه از آن به منظور كنترل روتينگ و سوئيچينگ دستگاه های بين شبكه ای استفاده می گردد . آشنائی با IOS برای تمامی مديران شبكه و به منظور مديريت و پيكربندی دستگاه هائی نظير روتر و يا سوئيچ الزامی است .
در اين مطلب پس از معرفی اوليه IOS به بررسی برخی از ويژگی های آن خواهيم پرداخت .


IOS و ضرورت استفاده از آن
يك روتر و يا سوئيچ بدون وجود يك سيستم عامل قادر به انجام وظايف خود نمی باشند(همانند يك كامپيوتر ) . شركت سيسكو ،‌ سيستم عامل Cisco IOS را برای طيف گسترده ای از محصولات شبكه ای خود طراحی و پياده سازی نموده است . نرم افزار فوق، جزء لاينفك در معماری نرم افزار روترهای سيسكو می باشد و همچنين به عنوان سيستم عامل در سوئيچ های Catalyst ايفای وظيفه می نمايد . بدون وجود يك سيستم عامل ، سخت افزار قادر به انجام هيچگونه عملياتی نخو اهد بود . ( عدم تامين شرايط لازم برای بالفعل شدن پتانسيل های سخت افزاری ) .


IOS ،‌ سرويس های‌ شبكه ای زير را ارائه می نمايد :
• عمليات روتينگ و سوئيچينگ
• دستيابی ايمن و مطمئن به منابع شبكه
• قابليت توسعه و تغيير پيكربندی شبكه
ماهيت اينترفيس IOS


نرم افزار IOS از يك اينترفيس خط دستوری و يا CLI ( برگرفته از command-line interface ) استفاده می نمايد. IOS يك تكنولوژی كليدی است كه از آن در اكثر خطوط توليد محصولات شركت سيسكو استفاده می گردد . عملكرد IOS با توجه به نوع دستگاه های بين شبكه ای متفاوت می باشد .
برای دستيابی به محيط IOS از روش های متعددی استفاده می گردد :
• console session : در اين روش با استفاده از يك اتصال سريال با سرعت پائين، كامپيوتر و يا دستگاه ترمينال را مستقيما" به پورت كنسول روتر متصل می نمايند . ( سرويس شبكه ای خاصی بر روی روتر پيكربندی نشده است )
• ارتباط Dialup : در اين روش با استفاده از مودم و از طريق پورت كمكی ( AUX ) با روتر ارتباط برقرار می گردد . ( سرويس شبكه ای خاصی بر روی روتر پيكربندی نشده است ) .


• استفاده از telnet : در اين روش می بايست حداقل يكی از اينترفيس ها با يك آدرس IP پيكربندی گردد و virtual terminal sessions برای login و رمز عبور پيكربندی شده باشد .
برای دستيابی به بخش رابط كاربر روتر و يا سوئيچ از يك برنامه ترمينال استفاده می گردد . HyperTerminal متداولترين گزينه در اين رابطه می باشد.
حالات متفاوت رابط كاربر روتر
اينترفيس خط دستور و يا CLI روترهای سيسكو از يك ساختار سلسله مراتبی تبعيت می نمايد . ساختار فوق كاربران را ملزم می نمايد كه برای انجام هر نوع عمليات خاص به يك mode بخصوص وارد شوند. مثلا" برای پيكربندی يك اينترفيس روتر ، كاربر می بايست به mode پيكربندی اينترفيس و يا interface configuration mode وارد شود . هر mode پيكربندی دارای يك prompt مختص به خود می باشد كه از طريق آن می توان دستورات مربوطه را تايپ و از توان عملياتی آنان استفاده نمود .


IOS ،‌ يك سرويس مفسر دستور با نام EXEC را ارائه می نمايد . پس از درج هر دستور ، EXEC صحت آن را بررسی و پس از تائيد آن را اجراء می نمايد . نرم افزار IOS در جهت افزايش امنيت ، دو سطح متفاوت دستيابی user EXEC mode و privileged EXEC mode با ويژگی زير را برای سرويس مفسر دستور ( EXEC ) در نظر می گيرد:
• user EXEC mode : در اين mode صرفا" می توان تعداد محدودی از دستورات مانيتورينگ را اجراء نمود. به اين مد view only نيز گفته شده و نمی توان دستوراتی را كه باعث تغيير در پيكربندی روتر می گردند ،‌ اجراء نمود .


• privileged EXEC mode : در اين mode می توان به تمامی دستورات روتر دستيابی داشت . برای استفاده از اين mode و در جهت افزايش امنيت ، می توان روتر را بگونه ای پيكربندی نمود كه كاربران را ملزم به درج نام و رمز عبور جهت دستيابی به روتر نمايد . Global configuration mode و ساير حالات متفاوت پيكربندی صرفا" از طريق privileged EXEC mode قابل دستيابی می باشند .
EXEC Mode Prompt كاربرد
User Router1> بررسی وضعيت روتر
privileged Router1# دستيابی به حالات متفاوت پيكربندی روتر

شكل زير حالات متفاوت پيكربندی روتر را نشان می دهد .


همانگونه كه در شكل فوق مشاهده می گردد ،‌ جهت فلش قرمز رنگ به سمت Global Configuration Mode و Privileged mode است . اين بدان معنی است كه جهت ورود به برخی حالات خاص پيكربندی می توان از طريق Global Configuration Mode اقدام نمود و در برخی موارد ديگر اين كار از طريق Privileged mode انجام می گردد .


به منظور دستيابی به privileged EXEC mode از طريق user EXEC mode ، از دستور enable استفاده می گردد . در صورتی كه روتر بگونه ای پيكربندی شده است كه جهت ورود به privileged EXEC mode كاربران را ملزم به درج نام و رمز عبور می نمايد ، می بايست در اين مرحله رمز عبور را نيز وارد نمود. پس از درج صحيح رمز عبور ، به privileged EXEC mode وارد شده و با درج يك علامت سوال می توان دستورات و گزينه های متعدد موجود در اين mode را مشاهده نمود . شكل زير نحوه حركت بين user EXEC mode و privileged EXEC mode را نشان می دهد .

ويژگی نرم افزار IOS
شركت سيسكو تاكنون نسخه های متفاوتی از نرم افزار IOS را پياده سازی نموده است . هر image دارای ويژگی های مختص به خود می باشد .عليرغم تنوع بسيار گسترده IOS images برای دستگاه های سيسكو ، ساختار اوليه دستورات پيكربندی در آنان مشابه می باشد و در صورت كسب مهارت لازم به منظور پيكربندی و اشكال زدائی يك دستگاه خاص ، می توان از تجارب موجود در ارتباط با ساير دستگاه ها نيز استفاده نمود .
اسامی در نظر گرفته شده برای هر يك از نسخه های IOS از سه بخش عمده تشكيل می گردد :‌
• محيطی كه image بر روی آن اجراء می گردد
• ويژگی منحصربفرد image
• محل اجراء image و وضعيت فشرده بودن آن


با استفاده از Cisco Software Advisor می توان ويژگی های خاصی از IOS را انتخاب نمود . نرم افزار فوق يك ابزار محاوره ای است كه پس از نمايش وضعيت موجود ، امكان انتخاب گزينه هائی متناسب با واقعيت های شبكه را فراهم می نمايد .


يكی از مهمترين مواردی كه در زمان انتخاب يك IOS image جديد می بايست به آن توجه گردد ، سازگاری آن با حافظه فلش و RAM است . نسخه های جديدتر عموما" دارای امكانات بيشتری بوده و به حافظه بيشتری نيز نياز خواهند داشت . با استفاده از دستور Show version می توان وضعيت image موجود و حافظه فلش را مشاهده نمود . قبل از نصب يك نسخه جديد از نرم افزار IOS ، می بايست وضعيت حافظه آن به منظور اطمينان از وجود ظرفيت كافی ، بررسی گردد .
برای مشاهده ميزان حافظه RAM ،‌ از دستور Show version استفاده می گردد :


تايپ دستور خروجی
Router>Show Version .......
System image file is "flash:c2600-dos-mz_120-4_T.bin"

Processor board ID JAB040202ZW (201830944)
M860 processor: part number 0, mask 49
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

برای مشاهده ميزان حافظه فلش می توان از دستور Show flash استفاده نمود .
تايپ دستور خروجی
Router>show flash System flash directory:
File Length Name/status
1 6399468 c2600-dos-mz_120-4_T.bin
[6399532 bytes used, 1989076 available, 8388608 total]
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)


شبكه network
گروهى از كامپيوترها وابزارهاى جانبى مرتبط كه توسط كانالى ارتباطاتى به يكديگر متصل شده اند و توانايى به اشتراك گذارى پرونده ها وساير منابع شبكه را بين كاربران متعددى دارند. يك شبكه نظير به نظير (peer_to_peer) كه تعداد اندكى از كاربران را در يك دفتر يا بخش متصل مى سازد، تا شبكه محلى (LAN) كه كاربران بسيارى را از طريق كابلهاى نصب شده دائمى و خطوط شماره گيرى به يكديگر متصل مى سازد; تا شبكه كلان شهرى (MAN ) يا شبكه گسترده (WAN) كه كاربرانى را در چندين شبكه گسترده شده در يك ناحيه جغرافيايى وسيع متصل مى سازد، همگى محدوده شبكه را تشكيل مى دهند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید