بخشی از مقاله

سیستم عامل
تاريخچه برنامه هاي روي سيستم عامل palm به صورت آيكن نمايش داده می‌‌شوند ،سيستم عامل palm توسط jeff Howkins براي استفاده در pda‌ها بوسيله us robotics نسخه 1.0 تهيه شده بود براي pilot اصلي 1000,5000 ونسخه 2.0 براي palm pilot شخصي و پيشرفته .

با وارد شدن palm III نسخه 3.0 از سيستم عامل با بالا بردن با اومردن درجه و با رهاكردن نسخه هاي 3.1و3.3و3.5و اضافه كردن پشتيباني براي رنگ و چندين پورت افزايشي و پردازشگرهاي جديد و قابليتهاي زيادديگر.


برنامه اي داخل سيستم عاملpalm به صورت ليست نيز می‌توانند به نمايشدربيايند. نسخة چهار با سري ام 500 به جريان افتاد و بعد در دسترس قرارداده شد و با بهينه كردن براي سختافزار قديمی. و اضافه کرد یک ارتباط استاندارد برای دسترسی خارجی FS (شبیه کارت SD) و بهبود دادن دفترچه راهنما ی تلفن، امنیت و بهبودپذیر بودن UI نسخه 5 تولید شده با tungsten T اولين نسخه اي بوی كه از ابزار arm حمايت می‌‌كرد .


كاربردهاي palm در يك محيط رقابتي به نام محيط سازگاری palm اجرا شده اند(pace) اجازه داد كه با برنامه‌هاي ديمي سازگار شود حتي با افزايش بالاي pace كاربردهاي palm معمولاً در قطعات arm نسبت به سخت افزاري كه قبلا تو ليد شده بود سريعتر كار می‌‌كرد .

نرم افزار هاي جديد می‌‌توانستند كه از پردازشگرهاي arm سود ببرند با pnd native) pace) و بخش كوچكي از arm . آن همچنين در آن زمان وقتي palm شروع به مجزا كردن سخت افزار و نرم افزارش كرد و تلاش سيستم عامل، عاقبت به دو كمپاني تبديل شد: (سيستم عامل) PalmSource,Ine و(سخت افزار) palmOne,Ine

. PalmSource,Ine: سيستم عامل Palm Cobalt‌(همچنين با نام ديگر palm 6) در سال 2003، اجازة بهبود بخشيدن پشتيباني هاي چند رسانه اي در امتداد كار برد هاي اصلي ARM

. PalmSource,Ine: در سپتامبر 2004 سيستم عامل Palm Cobalt 6.1، به روز شده را ارائه كرد. چهرة جديد سيستم عامل پشتيباني هاي خود را براي يك نوع از كيفيت تصوير Panel هاي LCD و طراحي مجدد تركيب كننده تلفني هدايت شونده با يك دست، و استفاده وسيع از تمامي كاربردهاي فونت هاي بالا رفتني. بطوريكه در فورية 2005 محصولات سخت افزاري سيستم عامل Palm Cobalt را اجرا نمی‌كردند .

نسخه هاي بعدي از سيستم عامل Palm از اجراي بالاي هسته لينوكس پشتيباني خواهد كرد (و اين با اضافه كردن هسته عرف و جاريس محقق خواهد شد) . با توجه به Palm Source China Mobile Soft. برنامه هاي كاربردي ساخته شده براي سيستم عامل Palm : سيستم عامل Palm اين اجازه را می‌‌دهد كه معين شود كدام يك از كاربردها شامل ابزار هاي سيستم عامل palm شان هستند. طبق اين مجوز همچنين می‌توان كاربردها را انتخاب كرد .

در زير برخي از برنامه هاي كاربردي palm كعه بيشتر معمول هستند و همراه سيستم عامل palm می‌‌باشند آمده است:

آدرس
برنامه آدرس palm اطلاعات شخصي را ذخيره می‌‌كند و كوك شده با هر يك از چندين كاربر قابل ثبت قيد شده .

ورودي‌ها بر اساس نام و نام خانوادگي مرتب شده و به نمايش در ميايند(و آن فقط می‌‌تواند بر اساس نام خانوادگي و نام شركت تغيير كند) . در اينجا پنج جاي خالي براي تلفن يا E-mail، و هر كدام از آنها ممكن است طراحي شده باشد براي كارخانه وفكس، وديگر...، وe-mail‌و مشخصه و پيجر وموبايل(جاهاي خالي طراحي شده نمی‌توانند تغيير كنند).

با شروع سيستم عامل نسخه 5.2.1 (هر كدام ارائه شده در Tungstan T,Tungstan E, ,Zire2). palmOne,Ine: ارائه كرد اين كاربردها را در نسخه هاي خودشان، كه (تماس ناميده می‌‌شدند). ماشين حساب:

در ماسين حساب يك بسته چهار كارة استاندارد قرار دارد . ماشين حساب با سه كليد سايه دار ارغواني و آبي رنگ در مقابل دو كليد قرمز.

آن نمايش می‌دهد كليد جذر و درصد و نيز يك حافظه دارد. آن همچنين داراي يك انتخابگر براي نمايش دادن يك تاريخ اجراي محاسبات، كه خيلي شبيه كاغذ ريلي ماشين حساب معمولي.

دفترچه تاريخ:
دفترچة تاريخ(تقويم) نشان می‌‌دهد جدول روزانه يا هفتگي يا يك نمايش سادة ماهانه. جدول روزانه يك خط تقسيم شده بر ساعت، كه كاربر شروع و پايان زمان را در بين آن مشخص ميكند. با كليك كردن روي يك خط خالي يك قرار ملاقات جديد درست می‌‌كند .

خط هاي خالي شلوغ می‌‌شوند بوسيلة قرار ملاقات هاي كنوني و در سمت چپ حاشيه بوسيلة پرانتز هاي پيش فرض نشان می‌‌دهد كدام شروع وكدام پايان زمان هستند. يك قرار ملاقات می‌‌تواند خبر داده شود بوسيلة يك آژير، قبل از اينكه هر شماره از دقيقه‌ها، ساعت‌ها يا روزها شروع بشوند . اين آژير حتي وقتي كه شماره در حال خاموش شدن است صدا دارد.

قرار ملاقات‌ها می‌‌توانند تكرار شوند در يك شمارة مخصوص از روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و يا سالها – و می‌توانند شامل يادداشت باشند .

با شروع سيستم عامل نسخة 5.2.1)هر كدام ارائه شده در Tungstan T3,Tungstan E ،Zire 72) palmOne,Ine: نسخه هاي خودشان از اين برنامه‌ها را ارائه كرد كه تقويم ناميده می‌‌شوند آن اجازه دسته بندي رويدادها ،به خوبي مشخص كردن يك صفحه خلاصه شده شبيه آنچه كه در Pocket PC‌ها يافت می‌‌شود .

هزينه : با استفاده از هزينه به كاربر اين اجازه داده می‌‌شود هزينه هاي معمولي تجارت را پي گيري كند .محاسبات در palm كامل نيستند. كاربر بايد با يك كامپيوتر ميزبان وارد كند و داده‌ها را در يك چرك نويس (قالبي براي كارپرداز مايكرو سافت اكسل هست) يادداشت: شامل همة ابزار سيستم عامل palmنمی‌شود.-

ورودي تند(سريع):
كاربري hotsync يك تمام كننده با كامپيوتر شخصي فراهم ديده . معمولاَفعال می‌‌شود بوسيلة فشار دادن كليد فيزيكي hotsync روي چهارچوب palm (a dock station) اين كاربري انتقال داده‌ها با مجرا هاي متعدد بر روي كامپيوتر روميزي براي نصب نرم افزار و گرفتن نسخة پشتيبان از بانكهاي اطلاعاتي، يا ادغام تغييرات اعمال شده روي كامپيوتر شخصي يا دستي و روي هر دوي آنها .

پيش بيني اضافه كردن اين مجراها بوسيلة يك اجازه نامه می‌‌باشد كه توسعه دهنده می‌‌تواند خودش اين مجراها را درست كند براي كامل كردن با كاربدهاي ديگر سيستم عامل palm و محصولات روميزي.

براي مثال يك بسته روية وقت گير می‌تواند فراهم كند يك مجرا براي انتقال اطلاعات بين سيستم عامل palm و ويندوز قابل اجرا. يك نسخة پشتيبان مجرا شامل می‌‌شود همراه نسخة پشتيبان نرم افزار hotsync (و بر گردان اگر لازم باشد) بيشتر اطلاعات روي ابزار palm اين اجازه را به كاربر براي دوباره چيدن محكم palm شان و پاك كردن همة داده هاي با اهميت كم. اين همچنين اجازه می‌‌دهد كه كاربر بعضي ديگر از نسخه هاي سيستم عاملهاي palm روي (device)ابزار جديد palm . اين يك ويژگي سودمند است براي آنها كه قطعاتشان آسيب ديده يا از بين رفته . دفترچة ياد داشت:

دفتر چه يادداشت می‌‌تواند يادداشتهاي بيش از 4000 كاراكتر را نگهداري كند وكوك كردن دسته هاي پيكر بندي كاربر .

حافظه‌ها به دو روش فرمان می‌‌گيرند: الفبايي و دستي (اجازه به كاربر داه می‌‌شود كه نحوةفرمان را براي حافظه انتخاب كند) حافظه براي متن هست نه براي رسم.

به اين دليل، متن در دفتر چه يادداشت بايد با استفاده از الفباي Graffiti وارد شود. با شروع سيستم عامل نسخة 5.2.1‌ اين نسخه از كاربري كه Memos ناميده می‌‌شود ارائه گرديد. و محدود بود تا افزايش به 32 كيلو بايت. دفترچة ملاحظات:

رسم كردن در دفترچة ملاحظات كار گذاشته شد. شما می‌‌توانيد به زور تا 10 كلمه را در هر صفحه وارد كنيد، اگر نوشته هاي شما تميز و زيبا باشد و گر نه از جهات ديگر اين از memo pad براي نگه داشتن متن بهتر است. اينهاه سايز از طراحي هستند ،به اضافه ،يك پاك كن ،و يك تنوع در تغيير رنگ پس زمينه و اين ممكن است براي رسم يك نقشة ساده. دفترچة ملاحظات در بيشتر سيستم عاملهاي palm دستيار ديجيتال شخصي با شروع سيستم عامل palm 4.0 ; يقيناَ PDA هاي با نسخة قبلي سيستم عامل palm شامل اين كاربري نبوده اند.

ليست انجام كار:

همچنين به يك ليست كاري اشاره می‌‌كند . اين يك امكان راحت براي درست كردن ياد آوري هاي شخصي و اولويت چيزهايي كه شما براي انجام دادن داريد هر ليست انجام كار ممكن است يك رئيس و دسته بندي (براي سازماندهي و ديدن عناوين گروه هاي منطقي) و ياد داشت ضميمه(براي اضافه كردن توضيحات و روشن كردن انجام كار) داشته باشد.

ليست انجام كار می‌‌تواند بر اساس ; زمان موعد، اولويت يا دسته بندي مرتب شده باشد . اين كاربري كه Tasks ناميده می‌‌شود با شروع نسخه هاي 5.2.1 سيستم عامل ارائه شد و هشدار ميداد آنچه براي انجام علامت گذاري شده و يا می‌‌تواند تكرار شود.


كاربردهاي افزودني (مكمل): اينها كاربرد هاي افزو.دني موفقيت آميز بسيار زيادي هستند. در اوت 2003 بيش از 19000 كاربرد افزودني براي كامل كردن palm . كه هر كدام مجوز هايي با انواع گوناگون داشتند، شامل سورس باز، ابزار رايگان ،ابزار مشاركتي و كار بردهاي تجاري قديمي .

كيفيت وضوح تصوير وپشتيباني رنگ: همچنين از درجه هاي وضوح متعدد پشتيباني می‌‌شود .راهنماي عمومي 1000 از 160*160 پيكسل استفاده می‌‌كند. اولين قطعه رنگي palm III محصول palm,Inc در سال 2000 بود كه از 256 رنگ پشتيباني می‌‌كرد و به دنبال آن handera در سال 2001 با handera 330 كه تصوير را در شكل سياه وسفيد و در اندازه 240*320 و در يك محيط گرافيكي واقعي نشان می‌‌داد. سامسونگ در همان سال در smartphon i300 خود از اولين صفحة رنگي با كيفيت 160*240 پيكسل پشتيباني می‌‌كرد.

نقدي بر طرح سيستم عامل ملي

سيستم عامل ملي، لينوكس فارسي و در نهايت طرح ملي نرم‌افزارهاي آزاد/متن‌باز عناويني منتخب براي يكي از مهم‌ترين پروژه‌هاي ملي مرتبط با فناوري اطلاعات هستند. پروژه‌اي كه در صورت موفقيت مي‌تواند شكل و نحوه استفاده از كامپيوتر را در سال‌هاي آتي در

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید