دانلود مقاله شبیه سازی مکانیزم شکست محفظه تحت فشار رأکتور بوشهر

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

حفظ کارایی و قابلیت اعتماد محفظه های تحت فشار یکی از موضوعات کلیدی هر نیروگاه هسته ای برای کاربردهای بلند مدت آن است. در این پژوهش به جنبه های مختلف یکی از مهمترین عناصر در سلامت و بی عیب بودن محفظه های تحت فشار فولادی به نام تردی محفظه های تحت فشار فولادی و به دنبال آن شبیه سازی های مربوط برای تعیین مقدار ضریب شدت تنش پرداخته می شود. محفظه های تحت فشار به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نیروگاه های هسته ای دارای بیشترین اولویت محافظتی بوده و از سوی دیگر غیر قابل تعویض هستند. از آنجاییکه این محفظه به عنوان پوشش ایمنی قلب رأکتور عمل می کند، در صورتیکه خواص مکانیکی آنها به واسطه تابش های نوترونی به قدر کافی افت پیدا کند می تواند با تردی پیری1 ایجاد شده ناشی از آن، به جوانه زنی میکرو ترک ها منجر شده و باعث ایجاد نشتی رادیو متریال روی دیواره محفظه

1 Aging embrittlement

653


شود. بنابراینروی کارکرد و توانایی سیستم اضطراری خنک کننده اصلی رأکتور تأثیر گذاشته و نهایتاً با افزایش دمای قلب رأکتور منجر به شکست خواهد شد.[1] در حقیقت شکست محفظه های تحت فشار می تواند بواسطه شرایط کاری اعمال شده و یا ضعف ذاتی در ریز ساختار آلیاژ به کاربرده شده، باشد.[1]

روش کار

یکی از پارامترهای اصلی مواد مورد استفاده در آنالیزهای انجام شده، ضریب شدت تنش بحرانی KIC، دمای ترد شوندگی بحرانی TK و استحکام تسلیم RP0,2 می باشند. در طول شرایط کاری رأکتور تغییر در خواص مواد با استفاده از بررسی تغییرات ایجاد شده روی دمای ترد شوندگی بحرانی محاسبه می شود. دمای ترد شوندگی بحرانی دمای انتقال تردی به نرمی مواد می باشد که با میزان انرژی صرف شده جهت شکست مواد تعیین می شود و اندازه گیری آن بر حسب ضریب استحکام و نوع شکست محاسبه شده بر حسب درصد شکاف در یک نمونه شکست انجام می گیرد.

ایجاد جوانه ترک در ساختار فلز پایه و یا ناحیه فلز جوش می تواند بسیار خطرناک و مخرب باشد. یک جسم ترک دار تحت تنش را می توان به سه ناحیه ی متفاوت تقسیم کرد. ناحیه اول که شامل نوک ترک می باشد، دچار کرنش های پلاستیکی است و بنابراین، محاسبات مکانیک شکست الاستیک خطی1 در آن معتبر نیست. در ناحیه دوم کرنش ها الاستیک است و مقادیر تنش، کرنش و جابه جایی متأثر از تکینگی نوک ترک می باشند. در ناحیه سوم، ترم های با توان بالا r (شعاع منطقه متأثر) مقادیر قابل توجهی دارند، بنابراین محاسبات در این ناحیه پیچیده می باشد.

در مورد مناطق اطراف نوک ترک مطالعات متعددی صورت گرفته است. از جمله Kfouri با بررسی معیارهای مبتنی بر انرژی، معتقد است که یک معیار شکست مناسب باید شامل این ویژگی باشد که منطقه ای با اندازه ای محدود در مجاورت نوک ترک را به عنوان محدوده ی ممکن برای رشد ترک در نظر بگیرد.[2]

اگر ضریب شدت تنش معلوم باشد، می توان مقادیر تنش، کرنش و جابه جایی را در ناحیه دوم رشد ترک تعیین کرد. یعنی برای یک ماده معین، ضریب شدت تنش به تنهایی کلیه پارامترهای مکانیک شکست را در ناحیه مذکور تعیین می کند. بنابراین هدف اصلی در این جا تعیین مقدار ضریب شدت تنش می باشد. برای تعیین ضریب شدت تنش از روش های مختلفی استفاده می شود که از بین آن ها، روش های عددی به دلیل


1 LEFM

654


هزینه و سرعت مناسب و امکان استفاده برای هندسه های پیچیده در صنعت کاربرد فراوان دارند که در این پژوهش نیز از همین روش برای تحلیل رشد ترک استفاده شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مطالعه ی شبیهسازی و تجربی پدیدهی فرونشانی کامپتون به منظور تعیین هندسهی مناسب در اندازه گیری های حمام منگنز

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
تاکنون روشهای متعددی جهت تعیین آهنگ گسیل چشمههای نوترونی به کار گرفته شده است، که در این میان روش حماممنگنز ترجیح داده میشود. در این روش چشمه نوترونی در مرکز یک حجم بزرگ از کندکنندهی محلول سولفات منگنز (MnSO4.H2O) قرار میگیرد. نوترونهای گسیلشده از چشمه با برخورد به هستههای کُند کنندهی محیطکُند، و سپس حرارتی و ...

دانلود فایل پاورپوینت شبیه سازی قالبگیری فشاری The simulation of compression molding

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : معرفي طرح مجازي مهندسي به كمك كامپيوتر توانايي خاصي به مهندس مي‌دهد تا اثرات شارژهاي متفاوت را و طرحهاي مهندسي متفاوت و قالبگيري‌هاي متفاوت را شناسايي كرده و شرايط متنوع پروسه را نيز تا رسيد به محصول مطلوب نهايي بررسي و مشخص كند. مثلاً با هر شبيه‌سازي كامپيوتري، يك تعداد معيني از فرضها و ساده ...

مقاله شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی عددی انتقال حرارت و میدان جریان سه بعدی آشفته بر روی دسته میله های سوخت همراه با پره های مخلوط کننده درون قلب یک راکتور آبی تحت فشار چکیده در این مطالعه اثر اسپیسر سوخت هسته ای و پره های مخلوط کننده آن بر روی توزیع خطوط جریان و انتقال حرارت بین میله های سوخت و سیال خنک کننده در یک کانال عبور سیال ...

مقاله طراحی و شبیه سازی پوشش متامتریال نامرئی ساز در فرکانس های مرئی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و شبیه سازی پوشش متامتریال نامرئی ساز در فرکانس های مرئی چکیده ساختارهای مصنوعی متامتریال، انعطاف پذیری فوق العاده ای در دستکاری امواج الکترو مغناطیسی و ایجاد کاربردهای جدید از جمله پوشش نا مرئی ساز دارند. در این مقاله یک ساختار ا ...

مقاله طراحی و شبیه سازی جمع کننده چندارزشی با استفاده از گیتهای چندارزشی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی و شبیه سازی جمع کننده چندارزشی با استفاده از گیتهای چندارزشی خلاصه مدارات دیجیتال منطق چندارزشی2 با افزایش تعداد سطوح ارزشهای منطقی از دو سطح (r=2) به بیش از دو سطح (r>2) طراحی میشوند. هدف اصلی از طراحی مدارات در حوزه چند ارزشی ک ...

مقاله شبیه سازی شبکه DWDM با پیکر بندی مش با در نظر گرفتن ملاحضات شبکه نوری با نرخ بیت 40Gbps

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبیه سازی شبکه DWDM با پیکر بندی مش با در نظر گرفتن ملاحضات شبکه نوری با نرخ بیت 40Gbps   چکیده ضرورت فراهم کردن ظرفیت بالا در خطوط انتقال به منظور تامین نیازهای مخابراتی در آینده همراه با ویژگیهای مطلوب تکنولوژی مالتی پلکس تقسیم طول موج ...

مقاله اعمال شرط مرزی ورودی در شبیه سازی جریان سطح آزاد در مدل عددی OpenFOAM

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** اعمال شرط مرزی ورودی در شبیه سازی جریان سطح آزاد در مدل عددی OpenFOAM خلاصه: اعمال صحیح شرایط مرزی از مهمترین نکات در استفاده از یک مدل عددی برای شبیهسازی جریان میباشد. اعمال شرط مرزی جریان ورودی در مدلسازی عددی جریان سطح آزاد با استفاد ...

مقاله شبیه سازی نیروگاه حرارتی توس مشهد توسط نرم افزار EES

word قابل ویرایش
4 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شبیه سازی نیروگاه حرارتی توس مشهد توسط نرم افزار EES چکیده در این مقاله مدلسازی و شبیه سازی سیکل رانکین نیروگاه حرارتی توس مشهد در حالت پایدار انجام شده است. برای هر یک از اجزای سیستم مانند کندانسور ، پمپ بویلر، توربین فشار بالا و توربین فشار پـایین مـدل ریاضـی مناسـب بـا اسـتفاده از اصـول ترمودینامیک و ا ...