دانلود مقاله شیوه اجرای بادبند کنشی (میلگرد) در سوله ها

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شیوه عمل به این نحو است که ابتدا می بایست یک صنعه فلزی به ابعاد طول جوش مورد نظر به نحوی به ۴ گوشه دهنه مورد نظر بسته شود که توانایی تحمل بار کشش معادل با حداکثر مجاز میلگرد ها را داشته باشد . نکته اساسی در جوش این نوع بادبند در این است که در جوشکاری میلگرد می بایست آمپر دستگاه بسیار پایین باشد و جوشکاری نباید در راستایی که میلگرد ها کشیده می‌شوند صورت می گیرد .

پس از نصب ۴ صنعه موردنظر به هر صنعه یک میلگرد را مطابق با طراحی و بر اساس توضیحات جوشکاری فوق نصب می کنیم و انتهای آنرا به وسیله‌ای که شامل یک پیچ دو طرفه و دو مهره متصل به میلگرد جوش می دهیم . از آنجایی که این میلگردها فقط در حالت کشش عمل می کنند می بایست آنها را در ابتدا مقداری کشید که آزادی عمل نداشته باشد و به وسیله همان پیچهای دو طرفه که میلگرد ها به دو سر مهره آنها آن جوش شده این عمل صورت می گیرد و میزان کشیدگی بسته به نظر طراح دارد .

توضیح آزمایشهای جوشکاری :
در سازه های فلزی به جرآت می توان گفت مهمترین مسئله که از لحاظ کنترل
در کارگاه های ایران حائز اهمیت است جوشکاری می باشد و به علت اینکه این مقوله مربوط به شرکتهای متالورژی چک کنده جوش می گردد و (تست تفسیر ،پرتوسنج ، سنجش ازتو و …) توضیح مختصری پیرامون آن ارائه می‌گردد .

تست RT (رایوگرافی تست) : شیوه آن به این شکل است که همانند دوربین عکاسی از یک صنعه حساس به پرتوهای رادیویی و یک دستگاه پرتوافکن استفاده می شودچون پرتوهای رادیویی موردظنر (موجبلند) از فلز عبور می‌نماید دز صورتی که در جوشکاری دو نوع فلز (دو نوع الکترود و یا میلگرد پنهان در جوش) استفاده شده باشد و اگر فضای خالی (حوضچه ترکها و حباب) در جوش باشد بر روی صنعه حساس عکس آن افتاده و مشخص می‌گردد که از حد مجازی نباید بیشتر باشد .

 

تست M+ (مگنت تست)
این تست توسط دستگاه ایجاد کننده میدان مغناطیس نسبتاً قوی صورت می‌گیرد و شیوه عمل به این نحو است که ابتدا در محل جوش از رنگه مخصوص استفاده می گردد که معمولاً سفید است و کاربرد آن برای بهتر مشخص شدن ترکهای سطح جوش است سپس بر روی آن مایعی که دارای ذرات ریز فلزی می باشد ریخته می شود (سیاه رنگ) سپس دستگاه تولید میدان مغناطیس را در نزدیک آن قرار ی دهیم در صورتی که سطح جوش یکنواخت نباشد و ترک داشته باشد ذرات فلز موجود در ماده سیاه رنگ شروع به نفوذ به داخل ترکها می کند و باعث می گردد ترکها مشخص گردد .

 

تست U+ (اولتراسونچک تست)
این تست کامل ترین نوع تست می باشد که مانند دستگاه سونوگرافی عمل می‌کند اما به صورت بازتاب اشعه و شامل یک دستگاه پرتوسنج و پرتو فرست می کرد و دارای یک صفحه نمایش دیجیتالی بوده و به وسیله آن می‌توان هر نوع حباب ، ناخالص و یا حتی بعد نفوذ جوش را بدست آورد .
کاربرد اصلی این نوع تست سنجش جوشهای نفوذی است .

 

سقف تبرید در سازه های فلزی
در سازه های فلزی بتنی سقف تیرچه محرکه کاربرد دارد اما در سطوح شیب‌دار از آن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد چون به علت شیب زیاد این سطوح در موقع‌ اجرا اگر از سقف تیرچه محرک استفاده نشود (کامپوزیت یادال) می بایست از دو طرف (بالا و پایین) قالب بندی انجام شود که در سقف تبرید بلوک به این نحو نیست .

روش اجرای سقف تیرچه بلوک به این نحو است که ابتدا با توجه به نقشه اجرای جهت و تعداد تیرچه ها ، تیرچه ها را به اندازه های دهانه ای که می‌بایست بر روی آن قرار گیرد در آورده به نحوی تیرچه را بر روی بالهای پلهای کناری قرار می دهیم که میلگرد بالای تیرچه روی بال بالایی قرار گیرد و میلگردهای پایین به نحوی بر روی بال پایین پل قرار می گیرد که کف سفال هم تراز باکف پایین بال پایین پل باشد .

پس از قرار دادن تیرچه ها در فواصل موردنظر و بسته به نقشه به صورت دوبل یا تکی سفالها را بین آنها قرار می دهیم و در قرار دادن سفالها به این نکته توجه شود که برای اینکه بتوان کلاف افقی سقف را نیز اجرا نمود می‌بایست در محل قرار گرفتن کلاف سقف بین بلوکها به اندازه ۱۰ سانت (طبق نقشه) فاصله داد و نکته دیگر اینکه هیچ گاه نباید در انتهای سقف در صورت نبودن تیرچه در کنار بلوک وزن بلوکها را بر روی شمع قرار داد و همواره می بایست وزن تیرکها بر روی تیرچه و یا پل کناری سقف باشد .
پس از قرار دادن بلوکها می بایست میلگردهای برش + و – را در انتهای هر تیرچه اجرا نمود و شیوه شیوه اجرا به این شکل است که میلگرد برش + از یک طرف بر روی بال پل کناری و از طرف دیگر تا ۷۰ سانت (طبق نقشه) با میلگرد بالایی تیرچه اولر لب می شود و میلگرد برش مخفی از یک طرف بر روی پل کناری که تیرچه روی آن سوار است و از طرف دیگر در کنار میلگردهای پایین تیرچه اولرلب می گردد .
پس از نصب میلگرد برش نوبت به نسب میلکهای + و – در کلاف سقف می‌شود که یکی در کف سقف و دیگری در بالای سقف هم تراز با میلگرد بالایی تیرچه قرار می گیرد .
سپس نوبت به اجرای میلگردهای حرارتی می شود که به صورت مش و با اورلب مورد نیاز بسته به قطر میگرد اجرا می گردد در اجرای مش (شبکه) میلگردهای حرارتی به این نکته توجه می شود که بهتر است در کل سقفها که به صورت صلب عمل می کند متصل باشد و در هر سقف قطع نشود .
در اینجا نوبت به شمغع گذاری می گردد که به این نحو عمل می گردد که تخته‌هایی در زیر سقف در زیر کلاف افقی و در محلهای دیگر در جهت عمود بر تیرچه ها قرار می گیرد و در زیر تخته از شمع های چوبی با فلزی که به این تخته ها میخ می شوند استفاده می گردد و در زیر این شمعها از گوه برای تنظیم ارتفاع سقف استفاده می شود توجه شود که در شمع گذاری گوه در زیر سقفها یا بخ اندازه ای هزار داده شود که در تیرچه ها با اثر منفی طول دهانه و یا به نظر طراح هر عدد دیگری شکل گیرد .
در نقاطی از سقف که سوراخهایی وجود دارد و موقع بتن ریزی احتمال ریختن بتن به زمین وجود دارد آن سوراخها را از پایین با بستن تخته به سقف توسط سپر آرماتوربندی می بندیم و در نهایت پس از سفت شدن بتن تخته ها را بر می داریم .

بتن ریزی سقف تیرچه بلوک در صورتی که پل یا تیرکناری به صورت زنبوری نباشد و سوراخدار نباشد نباشد احتیاج به قالب بندی خاصی ندارد و بتن سقف یا دستگاه بتنریز در کارگاه ساخته شده، و یا از بیرون از آن به محل بتن ریزی آورده می شود نکته اینکه بتن حداکثر ۵۰ تا ۳۰ دقیقه پس از ترکیب با آب ی بایست ریخته شود بتن توسط دستگاه پمپاژ به سقف می‌رسد و لوله انتقال توسط جرثقیل مخصوص به سقف می رسد زمانی که سقف بلندتر می شود لوله ها را به ستونهای ساختان می بندند تا بتن به سقف برسد.

نکته اینگه دستگاه بتنیر دارای شیرفلکه ای می باشد که هنگام تن ریزی باید مراقب بود کارگران به جهت شل کردن بتن آنرا باز نکنند تا بتن راحت تر کار کند ولی در صورتی که بتن سفت بود و ویبره و پمپاژ آن دچار مشکل شود می بایست کمی آب به آن اضافه نمود که در حالت کلی غلط است .
نکته اینکه بتن سقف نباید زیاد سفت باشد چون بلوکهای موجود در سقف تیرچه بلوک آب بتن را جذب می کند .

تکمه بتن سقف می بایست ۱-۳ روز بسته به دمای هوا آب دهی شود. تکمه در هنگام کارگذاری بلوکها دقت شود بلوکها خرد نشوند .
نکته : قبل از اینکه بتن سقف ریخته شود و یا تیرچه ها گذاشته شود می‌بایست کلیه کارهای جوشکاری ساز تا طبقه مربوطه انجام گرفته باشد . چون جوشکاری سازه (تیر و ستون) زیر بار رفته مجاز نمی باشد .

 

دیوارهای بلند :
۱-در اجرای دیوارها بلندمثلاً در سوله ها می بایست در داخل دیوار از وال پست استفاده نمود و بین وال پستها را به کمربندی های بستن که در عکس موجود می باشد .
۲-در چید این دیوارها می بایست به شاقول بودن اهمیت زیادی داد .

۳-وال پست های بکار رفته در دیوارهای بلند مثل سوله فقط برای تقویت لاغری دیوار و باربری دیوار قرار داده می شود و اتصال آن به سقف از لحاظ باربری غیر طراحی است .

ستونهای بتن
جهت اجرای ستونهای بتن قبلاً بایستی در فونداسیون یا دیوار برش با ستون زیرین ستون مذکور که بایستی ساخته شده میلگردهای انتظار بیرون بزندو طول میلگردهای انتظار بایستی به اندازه اورلب میلگردها باشد چون میلگردهای بعدی را به توان آنها بست . پس از اورلب کرد میلگردها به میلگردهای انتظار توسط سیم آرماتوربندی می بایست خاموتهای ستون را با فواصل مشخص یا خم موردنظر و قوسی مشخص در خم که قبلاً خم شده است داخل ستون مطابق با نقشه قرار داد و با سیم آرماتوربندی است .

پس از مراحل فوق نوبت به قالب بندی که مهمترین کار در ساخت ستون است می رسد در این عمل بایست به نکات زیر توجه کرد :
۱-برای اینکه فاصله میلگردها از قالب کافی باشد و همچنین بیش ازحد نباشد
می بایست خاموتها یا میلگردها ستون را به وسیله مکعبی بتنی کوچک به ابعاد ۵*۵*۵ یا فاصله ای که میلگردها می بایست با قالب داشته باشد بست از تکانی که بایست در قالب بندی ستون رعایت کرد این است که پس از بستن قالب باید شاقول بدون آن و هم راستا بودن ستونها را طبق نقشه چک کرد و سپس می بایست پشت هر قالب را به وسیله تخته یا میله به نحوی بست که پس از بتن ریزی قالب شکم ندهد .

نکته اساسی در بتن ریزی ستونهای فلزی این است که بتن پایه دارای اسلامپ (روانی) مطلوب و هنگام بتن ریزی حتماً از ویبره استفاده نمود چون در این صورت باعث کرمو شدن ستون می گردد که در شکل عکس ها مشاهده می‌کنید .
نکته دیگر اینکه در صورتی که یک سم از قالب دیوار آجری باشد (مطابق عکس) نمی بایست دیوار آجری عایق کاری شود تا آب بتن جذب نگردد .

شیوه اجرای دیوار برشی :
اجرای دیوار برشی یکی از سخت ترین بخشهای اجرایی یک سازه می باشد به علت اینکه طول این دیوارها معمولاً زیاد بوده و بتن ریزی آن می بایست یک دفعه صورت گیرد و در نتیجه حجم زیاد بتن باعث می گردد که قالبهای دیوار حرکت کند و بایست از حرکت آن جلوگیری نمود که احتیاج به قالبهای سنگین و مهاربندی زیادی است .

 

روش اجرا : روش اجرا در چنین دیوارهایی از فونداسیون و با سقفزیرین این دیوارها صورت می گیرد و بایستی میلگردهای انتظار دیوار برشی و همچنین میلگردها پشت قالب دیوار برش در داخل فونداسیون تعبیه شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد