دانلود مقاله طراحی و پیاده سازی الگوریتم ژنتیک موازی فازی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

پیاده سازی
در طراحی سیستم مورد استفاده برای مطالعه این طرح ، از خوشه ای از کامپیوترهای شخصی با سیستم عامل لینوکس ردهت نسخه 9 به عنوان ماشین موازی و با استفاده از کتابخانه MPI نسخه 2 که توسعه ای بر MPI نسخه 1.1 می باشد، جهت ایجاد برنامه پردازش موازی استفاده شد.
توابع اولیه DeJong نیز به عنوان توابع برازش در طراحی ساختار الگوریتم ژنتیک به کار برده شدند. توابع ongلDe برای اولین بار در رساله خود او تحت عنوان آنالیز رفتار دسته ای از سیستمهای انطباقپذیر ژنتیکی مطرح شدند [2] از آن روی که این توابع مشکلات مسائل بهینه سازی را به صورت متفاوتی بیان می کنند، در تحقیقات گوناگونی مورد استفاده گسترده ای قرار گرفته اند. از آنجایی که استفاده از توابع De Jong در مقالات مرتبط با الگوریتم های ژنتیک به وفور مشاهده می شوند و امکان مقایسه مستقیم نتایج وجود دارد، در این تحقیق نیز از سه تابع اول De Jong استفاده شده است.
در مدل الگوریتم موازی بکار گرفته شده در این مطالعه، از مدل موازی سازی تک جمعیتی متمرکز ارباب -بنده استفاده شد(نمودار 1) ارزشیابی هر کدام از رشتهها بر روی ماشین جداگانه صورت گرفته و پس از ارزیابی نتایج برازش به ماشین ارباب ارسال می شدند. موتور استنتاج فازی نیز بدلیل نیاز به اطلاعات جامع الگوریتم ژنتیک در انتهای هر نسل بر روی ماشین ارباب اجرا گردید.برای موازی سازی در قسمتهایی از تحقیقات پس از انجام اصلاحات و اعمال تغییرات ، از کتابخانه PGAPack که توسط آزمایشگاه ملی آرگون توسعه یافته است، استفاده شد. کنترل پویایی احتمال رخداد جهشی و اندازه جمعیت نسل های متوالی نیز با استفاده از سیستم فازی طراحی شده انجام گرفت. در انتهای هر نسل و با توجه به پارامترهای موجود در سیستم استنتاج فازی که به ترتیب A0: متوسط مقادیر ارزش مجموعه ژنها بر ارزش بهترین ژن، AL: ارزش بدترین ژن بر متوسط مقادیر ارزش مجموعه ژنها و A2 تغییرات ارزش بهترین ژن در دو نسل متوالی، می باشند، ضرایب تغییر جمعیت و احتمال رویداد جهشی مورد استفاده در نسل بعادی الگوریتم ژنتیک تعیین گردید. این ضرایب پس از مشخص شدن در مقدار قبلی اندازه جمعیت و احتمال رویداد ضرب شده و مقدار جدید مناسب برای نسل بعد را بدست می دهند. بدین ترتیب با استفاده از موتور استنتاج فازی، کنترل پویای فاکتورهای الگوریتم ژنتیک پایگاه قوانین فازی تنظیم کننده ضریب اعمال شونده به احتمال رخداد جهش در هر نسل از 16 قانون با 3 ورودی تشکیل شده است. پایگاه قوانین کنترل کننده ضریب اعمال شونده به اندازه جمعیت هر نشل نیز از 17 قانون با 3 ورودی تشکیل گردیده است. جداول قوانین پایگاه فازی توابع مثلثی شکل با عناوین (3)Small(1),Medium(2),Bigاستفاده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله بهینه سازی در طراحی مدارات مجتمع دیجیتال CMOS مد جریان توسط الگوریتم ژنتیک

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** سازی در طراحی مدارات مجتمع دیجیتال CMOS مد جریان توسط الگوریتم ژنتیک چکیده در این مقاله با استفاده از الگوریتم ژنتیک یک روش طراحی جهت محاسبه ابعاد ترانزیستورها در مدارات مجتمع دیجیتال CMOS منطق مد جریان Current Mode Logic ارائه شده است. ...

مقاله ارایه روشی جهت بهبود عملکرد مسیریابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمع ذرات و منطق فازی در شبکه های موردی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارایه روشی جهت بهبود عملکرد مسیریابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمع ذرات و منطق فازی در شبکه های موردی چکیده مسیریابی در شبکه های موردی، اهمیت زیادی دارد زیرا محدودیت های انرژی، نیازمندی های کیفیت سرویس و تغییرات ناگهانی در وضعیت ...

مقاله برنامه ریزی زمانبندی خط تولید در صنعت نساجی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک فازی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** برنامه ريزي زمانبندي خط توليد در صنعت نساجي با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک فازي چکيده : در اين مقاله يک سيستم خبره فازي براي سيستم توليد صنعت نساجي با بکاربردن تجزيه تحليل خوشه بندي فازي ارايـه مـي شـود. سيسـتم پيشـنهادي اندازه ي شاخ ...

مقاله جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM بصورت همزمان در شبکه های توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
جایابی و بهینه سازی توان تزریقی DSTATCOM بصورت همزمان در شبکه های توزیع بمنظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه   چکیده یکی از مشخصههای بسیار مهم در شبکههای توزیع به منظور داشتن کیفیت توان بالا، سطح ولتاژ مناسب باسهای شبکه میباشد. در واقع قرار گرفتن دامنه ولتاژ باسه ...

مقاله طراحی و پیاده سازی تلفن اینترنتی بر اساس پروتکل SIP

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی و پیاده سازی تلفن اینترنتی بر اساس پروتکل SIP   چکیده امروزه به دلایل مختلف که از مهمترین آنها مقرون به صرفه تر بودن تلفن IP نسبت بـه تلفـن سـنتی اسـت، نظـر موافق بسیاری از کارشناسان, سرمایه گذاران و کاربران، به انتقال بلادرنگ صوت از طریق شبکه های TCP/IP جلب شده است. در این مقاله با هدف دستیابی و مح ...

مقاله کاربرد مقایسه ای منطق فازی و الگوریتم ژنتیک جهت ناوبری هوشمند ربات متحرک در محیط های ناشناختهء پویا در حضور موانع ثابت و متحرک

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد مقایسه ای منطق فازی و الگوریتم ژنتیک جهت ناوبری هوشمند ربات متحرک در محیط های ناشناختهء پویا در حضور موانع ثابت و متحرک   چکیده در سال های اخیر، مباحث مرتبط با علوم رباتیک، به یکی از زمینه های تحقیقاتی و در حال گسترش تبدیل شده است. در این میان ربات های هوشمند، از مقبولیت بسیاری برخوردار شده اند؛ ا ...

مقاله پیادهسازی موازی الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دورهگرد با استفاده از CUDA

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیادهسازی موازی الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دورهگرد با استفاده از CUDA چکیده- با گسترش روزافزون جوامع، نیاز به صرفهجویی و یافتن روشهایی برای به حداقل رساندن زمان و هزینه، بیشتر ضرورت پیدا میکند. جهت نیل به این مقصود از روشهای بهینهسازی استفاده میشود. یکی از مسائل مهم بهینهسازی، مسئله فروشنده دور ...

مقاله طراحی و پیاده سازی یک پردازنده رمز برای الگوریتمهای رمز کلید خصوصی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحی و پیاده سازی یک پردازنده رمز برای الگوریتمهای رمز کلید خصوصی چکیده هلاف این مقاله طراحی و پیاده ساری پردازندهای ویژه الگوریتمهای رمر قطعههای کلید خصوصی است. بدین منظور ابتلا با آنالیر رفتاری پنج الگوریتمهای رمر کلید خصوصی فینالیست مسابقه ABS، عملیات اصلی و مورد تاکید آنها و عوامل موثر در افزایش باردهی ...