دانلود پاورپوینت اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

مقدمه

آفتابگردان زراعي گياهي است يكساله كه به فاميل كمپوزيته (مركبه) تعلق دارد. جنس هليانتوس 49 گونه و 19 زيرگونه را شامل مي‌شود كه 12 گونه آن يكساله و 37 گونه آن چند ساله است.

تمام گونه‌هاي بومي نيمكره غربي بوده و با طيف وسيعي از خاستگاه‌هاي متنوع تطابق يافته‌اند.

در طي قرن هيجدهم و نوزدهم بيش از 200 گونه از جنس هليانتوس توسط مولفين مختلف معرفي شد. در اوائل قرن بيستم واتسون به نگارش يك تك‌نگاري جهت معرفي جنس هليانتوس پرداخت. او 108 گونه و از جمله 40 گونه را كه به تازگي طبقه‌بندي شده بودند، ناگذاري نمود.

اسلاید 2 :

تطبيق‌پذيري و ويژگي‌هاي فيزيولوژيك آفتابگردان

وراثت و محيط نظير هر زراعت ديگري در عملكرد آفتابگردان نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. وراثت بيش از محيط قابل كنترل است. زيرا وقتي كه رقمي اتخاب مي‌شود، از نظر ژنتيكي تحت كنترل بوده و تثبيت گرديده است، ولي تا حدودي قابل كنترل است. در بسياري از مناطق معتدل جهان،‌ آفتابگردان بيش از هر نوع نباتي ديگر روغن در هكتار توليد مي‌كند. اغلب ارقام زراعي ظرفيت محصول‌دهي بيش از 3000 كيلوگرم در هكتار را دارند. اما متوسط عملكردها در بيشتر مناطق يا كشورهاي مختلف جهان ار 1500 كيلوگرم در هكتار كمتر است. بنابراين آشكار است كه در روش‌هاي جاري توليد، محصيط به حد كافي كنترل نمي‌گردد تا امكان دهد عملكرد به ظرفيت محصول دهي زراعي برسد.

اسلاید 3 :

نور و فتوسنتز

آفتابگردان نياز به نور فراوان  دارد. آفتابگردان‌هايي كه در سايه رويانده شدند و 40% نور طبيعي را ديافت داشته‌اند، عملكردشان تا حدود 60% كاهش يافت. برگهاي آفتابگردان  نسبت به زاويه تابش خورشيد نورگرايي دارد. متوسط دريافت نور آفتاب در حالت عادي 9% بيشتر از حداكثر دريافت نور در حالت ثابت برگهاست.

زراعت هايي نظير ذرت و سورگوم داراي شدت فتوسنتزي متجاوز ار 50 ميليگرم co2 در هر دسي‌متر مربع در ساعت در شرايط بهينه هستند، ولي برگهاي آفتابگردان شدت متوسط فتوسنتز و يا بالاي خود را در تغييرات وسيعي از حرارت و نور حفظ مي‌كنند.

اسلاید 4 :

حرارت

تحمل به سرما و حرارت‌هاي بالا در تطبيق‌پذيري آفتابگردان با محيط‌هاي مختلف دخالت دارد. دانه آفتابگردان در رطوبت 4 درجه جوانه مي‌زند، ولي حرارت‌هاي حداقل 8 تا 10 درجه براي جوانه‌زدن رضايت‌بخش ضروري است. جوانه‌زدن در حرارت 15 درجه سريعتر از 10 درجه است.

محصولاتي نظير ذرت، سويا با كمترين سرماي پائيزه از ميان مي‌روند، ولي براي آفتابگردان حرارت بايد به كمتر از -2c برسد تا به بوته‌ها آسيب برساند.

اسلاید 5 :

فتوپريود

آفتابگردان غالباً به عنوان يك گياه بي‌تفاوت به طول روز طبقه‌بندي مي‌شود، زيرا در طيف وسيعي از طول روزها گل مي‌دهد. فتوپريود سبب تغييراتي در جوانه انتهايي شده و به جاي تشكيل برگهاي سبز، طبق و اندام‌هاي توليد مثلي تشكيل مي‌گردد. طبعاً واكنش آفتابگردان به فتو پريودهاي مختلف، با تعداد برگ در ساقه تظاهر مي‌كند. متاسفانه اغلب تحقيقات مربوط به فتو پريود هم با اصلاحاتي  نظير تعداد روز تا گل كردن يا طول دوره‌هاي مختلف رشد به روز اندازه‌گيري  مي‌شود. گرچه اين فواصل زماني ممكن است تحت تاثير فتوپريود هم قرار گيرند، ولي بيشتر متاثر از عوامل محيطي ديگر نظير حرارت، رطوبت خاك و يا حاصلخيزي هستند.

اسلاید 6 :

تحمل به خشكي

آفتابگردان يك گياه بسيار متحمل به خشكي نيست، ولي غالباً درشرايطي كه ساير زراعت‌ها بر اثر خشكي آسيب‌ شديد مي‌بينند، محصول رضايت‌بخش مي‌دهد. ويژگي‌هايي كه به عنوان عامل اين واكنش برشمرده مي‌شوند، عبارت است از سيستم ريشه اصلي متراكم و به شدت منشعب با قدرت گسترش ثانوي و نفوذ به اعماق بيش از دو متر است. بر اساس گزارش برنس ريشه آفتابگردان بيش از ريشه رطوبت خاك را جذب مي‌كند.

در سطوح بالاي تنگناي رطوبت و حتي زماني كه برگ‌ها رشد نمي‌كردند، فتوسنتز آفتابگردان ادامه مي‌يابد، طبعاً دوره‌هاي خشكي ممكن است عملكرد دانه را كاهش ندهد، زيرا رشد گياه به هنگام شب تعرق پائين است، مي‌توان ادامه يابد.

اسلاید 7 :

خاك

آفتابگردان در خاك‌هايي كه بافت آنها از شني تا رسي تغيير مي‌كند، بخوبي مي‌رويد و مانند ذرت، گندم و يا گوجه‌فرنگي به خاك‌هاي حاصلخيز نياز ندارد.

شوري خاك با اصطلاحاتي مانند هدايت الكتريكي آب از خاك اشباع نشان داده مي‌شود. بر پايه تحمل به شوري آفتابگردان كه مقدار ان 2 تا 4 ميلي‌مارس در سانتيمتر تعيين شده است، اين نبات به عنوان گياهي با تحمل كم نسبت به شوري طبقه‌بندي مي‌شود، ولي با اين حال تحمل آن از لوبيا يا سويا بيشتر است. در شوري 12 ميلي‌مارس بر سانتي‌متر، درصد روغن 21% كمتر از مقدار روغن دانه بوته‌هاي روئيده در شوري 5/2 ميلي‌مارس مي‌شود، ولي تركيب اسيدهاي چرب با تغيير شوري تغيير نمي‌كند.

اسلاید 8 :

فنولوژي

طول پنج دوره آفتابگردان طي يك بررسي سه ساله بر 6 رقم به قرار زير بوده است:

از كاشت تا جوانه زدن 11 روز

جوانه زدن تا ظهور غنچه 33 روز

از مشاهده  غنچه تا بازشدن نخستين رديف گلها 27 روز

از بازشدن نخستين رديف تا آخرين گل 8 روز

و از پايان گل تا رسيدن 30 روز

در اين ميان حرارت يك عامل مهم در تكوين هر يك از مراحل نمو آفتابگردان است. طبعاً براي پيش‌بيني رسيدن به هر يك از مراحل فوق جمع روز ـ درجه، رشد بهتر از جمع روزهاست.

اسلاید 9 :

منابع

.1عرشي، يوسف (ترجمه)، 1367، استفاده از جنس هليانتوس به عنوان منبعي از نوع ژنتيكي براي اصلاح آفتابگردان زراعي، بخش تحقيقات دانه‌هاي روغني، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كرج.

.2عرشي، يوسف، 1363، تعيين درصد خودباروري در ارقام مختلف آفتابگردان، ص 1تا 14، گزارش بررسي‌هاي آفتابگردان درسال 63، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، كرج

3.Center, Jack (edi), 1987, Sunflower science and Technology Madison, Visconsin.

4.TREBEA, MARIA & VRANCEANO, A.V, 1988. Ecological Studies on Sunflower Roo system. P.29-33, Heila No, 1989

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله 3345 نقش عوامل کالبدی در ایجاد امنیت محیطی در محلات سنتی ( نمونه موردی محله فیض آباد کرمانشاه )

word قابل ویرایش
15 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقاله نظامی
کولاژ شهر، ژانري فضایی منتسب به شهرسازي پست مدرن محسوب می شود که راهبردي براي انتفاع متناسب و عملکردي دو الگوي سنتی و مدرن توسعه کالبدي از فضا است که به دنبال تعقیب راهبردهاي تکثر گرایانه و ارگانیک در پیگیري توسعه شهري همچون کلاژي از آمیزه ها و فضاهاي متمایز در عوض تعقیب برنامه هاي عظیم مبتنی بر منطقه بندي کا ...

دانلود مقاله اثرعامل محیطی سایه بر روند رشد ارتفاعی و مرگ و میر نهالهای سرو نقره ای ( ( Cupressus arizonica

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهسرونقره اي از گونههاي مهم براي جنگلکاري در اکوسیستمهاي تخریب یافته و نیز فضاي سبز شهري و برون شهري است و در این تحقیق سعی شده است تأثیر تیمارهاي مختلف سایه بر روند رشد ارتفاعی و زنده مانی نهالهاي سرو نقره اي، بررسی شود. به همین منظور از طرح آزمایشی یک عامله کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. بدین صورت ...

دانلود فایل پاورپوینت تأثیر عوامل محیطی بر رشد و نمو سبزی‌ها

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تأثير عوامل محيطي بر رشد و نمو سبزي‌ها: فتوسنتز و رشد و نمو گياهان تحت تأثير عوامل ژنتيكي و محيطي است.  هر گياهي خصوصيات ژنتيكي خود را از والدين خود به ارث مي‌برد. اما عوامل محيطي  نيز با توجه به نوع آب و هواي منطقه، زمان كشت و نحوه انجام عمليات زراعي بر رش ...

دانلود فایل پاورپوینت اثر عوامل محیطی در رشد و نمو بازدهی محدودکننده در زراعت آفتابگردان

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مقدمه آفتابگردان زراعي گياهي است يكساله كه به فاميل كمپوزيته (مركبه) تعلق دارد. جنس هليانتوس 49 گونه و 19 زيرگونه را شامل مي‌شود كه 12 گونه آن يكساله و 37 گونه آن چند ساله است. تمام گونه‌هاي بومي نيمكره غربي بوده و با طيف وسيعي از خاستگاه‌هاي متنوع تطابق يافته‌اند. در طي قرن هيجدهم و نوزدهم ...

دانلود فایل پاورپوینت رشد و نمو

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عناصر ضروری   1) کمبود آن مانع از تکمیل چرخه زندگی گیاه شود. 2) با تامین آن عنصر علائم کمبود رفع گردد. 3) آن عنصر نقش تغذیه ای داشته باشد. اسلاید 2 : نقش عناصر ضروری   1) به عنوان اجزای ترکیبات 2) فعال سازی آنزیمها 3) موثر در پتانسیل اسمزی ...

مقاله بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

word قابل ویرایش
28 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور ۱- مقدمه با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزار ها و روش های آموزش نیز دچار تحول شده اند. تحول این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات مشخص و د ...

مقاله نقش عوامل کالبدی در ایجاد امنیت محیطی در محلات سنتی ( نمونه موردی محله فیض آباد کرمانشاه )

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش عوامل کالبدی در ایجاد امنیت محیطی در محلات سنتی (نمونه موردی محله فیض آباد کرمانشاه) چکیده بی تردید یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز توجه به ایمنی و آرامش می باشد که این مهم جز با ایجاد امنیت در سطح وسیع شهر و در بخش جزیی تر آن محلات، محقق نمی گردد که البته گاهی کاستی هایی در امنیت هست که آن را م ...

مقاله اثرات عوامل زیست محیطی برتولید ناخالص داخلی سبز و توسعه پایدار

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثرات عوامل زیست محیطی برتولید ناخالص داخلی سبز و توسعه پایدار چکیده در اواخر قرن بیستم ، مباحث زیست محیطی وتوسعه پایدار مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران حوزه اقتصاد قرار گرفت و نگاه به رفاه اقتصادی دستخوش تغییراتی شد. در شروع قرن 21 و آغاز هزاره سوم فقر، توسعه نیافتگی و تخریب محیط زیست به عنوان یکی از م ...