دانلود پاورپوینت بادبند

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بادبند توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بادبند قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

بادبند

در بازدیدهایی که از مناطق زلزله زده بعمل آمد مشاهده گردید ساختمانهای فلزی چند طبقه که بادبندی شدهاند در مقابل نیروی زلزله مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند.

متداولترین بادبندها نیم رخهایی از فولاد با پروفیلهای مختلف هستند که بصورت ضربدر بین دو ستون قرار میگیرند مانند نبشی – ناودانی- تیرآهن و غیره.

برای آنکه سطح جوش در بادبندها باندازه کافی باشد در محل اتصال بادبند به گرهها و یا محل برخورد دو پروفیل بادبند به همدیگر صفحههایی جوش میدهند. طول و عرض و ضخامت این صفحهها طبق محاسبه تعیین میگردد ولی ابعاد تقریبی آن در حدود ۳۵ ۳۵ سانتیمتر به ضخامت ۱۰ میلیمتر میباشد.

اگر دهانهای از ساختمان بادبندی شود باید حتما قسمتهای پایین همین دهانه تا روی فونداسیون بادبندی ادامه پیدا کند.

این بادبندها باعث میشوند نیرویی که در اثر باد و یا زلزله به بالای ستون وارد میشود به سرعت به زمین منتقل گردد.

اسلاید ۲ :

بادبندها به منظور تحمل بارهای جانبی به کار میروند.

انواع بادبندها

۱- بادبندهای ضربدری  X Bracing

۲- بادبندهای قطری  Diagonal Bracing

۳- بادبندهای ۷-۸ که خود به دو نوع واگرا و همگرا تقسیم میشوند. Chevron Bracing

۴- بادبند K شکل که برای ساختمانهای یک و یا دو طبقه مجاز است.

اسلاید ۳ :

برای مقابله با نیروهای زلزله و باد از بادبند در ساختمان استفاده میشود، که با توجه به محل وجود بادبند بعلت محدودیتهای معماری مانند وجود در و پنجره، از انواع اشکال مختلف آن در سازه استفاده میشود.

در زیر چند نمونه مختلف از حالات بادبند نشان داده شده است.

اسلاید ۴ :

آنگاه که بادبندی کارش را انجام نمیدهد

در بسیاری موارد تصور میشود، بادبند اجرا شده در ساختمان وظیفهاش را خوب و بدون نقص انجام میدهد. اما باید دانست هر بادبند زمانی نقش خود را بدرستی انجام میدهد که کلیه اجزا آن از کیفیت مطلوب در ساخت و نصب برخوردار باشد، ضمن آنکه در طراحی همه اصول آن عضو و اتصالات مورد توجه قرار گرفته باشد.

بررسی ساختمانهای طراحی و اجرا شده نشان میدهد که متأسفانه در بسیاری از ساختمانها تعدادی از نکات ضروری در طرح یا اجرای بادبند نادیده گرفته شده است.

اسلاید ۵ :

بدیهی است موارد از قلم افتاده فوق میتواند باعث افت عملکرد بادبند و اختلال در رفتار آن و چه بسا مخدوش شدن هویت آن شود. از دیدگاه اقتصادی نیز میتوان اینگونه استدلال کرد که اگر قرار است بادبند به دلیل ضعف جوش اتصالات مثلا ۴۰-۳۰ درصد افت راندمان داشته باشد، پس چرا مقطع اعضای بادبند ۴۰-۳۰ درصد سبکتر اختیار نشود. که البته چنین کاری پذیرفته نیست زیرا مقطع عضو بادبندی در مرحله طراحی بدست آمده و نمیتوان مقطع را ضعیفتر از آن اختیار نمود.

مواردی که در ادامه این بحث مطرح میشود، نمونههایی از نقایص اجرایی است که با ادبیاتی متفاوت مطرح میشود تا خواننده موضوع را با انگیزه و علاقه بیشتر تعقیب و پیگیری نماید، باشد تا در پی این بحث در نوشتاری دیگر نکات فوق بصورت موردی و به تفصیل به بحث و تحلیل گذارده شود.

اسلاید ۶ :

۱- اگر اتصال پای بادبند به صفحه ستون مطابق شکل ۱ باشد (صفحه ستون طول کافی جهت جوش به ورق گوشه بادبند نداشته باشد) بادبند ممکن است تنها بخشی از وظیفه خود را انجام دهد زیرا نیروی بادبند نهایتا باید به ستون مجاور بادبند صفحه ستون و شالوده مربوطه برسد که بدلیل کم بودن طول جوش ورق گوشه بادبند به صفحه ستون این انتقال صورت نخواهد گرفت.

یادآور میشود که طول جوش ab و cd با توجه به نیروی f بادبند و زاویه؟ طبق شکل ۱ تعیین میشود.

اسلاید ۷ :

۲- اگر طول ab عضو بادبند متکی بر ورق اتصال گوشه، کوتاه باشد (طول جوش تأمین است). ممکن است قبل از آنکه به اندازه ظرفیت خود نیروی فشاری یا کششی جذب کند، ورق اتصال در اثر فشار بادبند دچار چینخوردگی با کمانش شود و با کمانش ورق در اثر فشار، بادبند از دور مقاومت خارج شود.

اسلاید ۸ :

۳- اگر فاصله لقمهها یا تسمههای (P.1) روی ناودانی بادبندی از هم زیاد باشد و دو ناودانی مقطع بادبند به صورت یکجا و یکپارچه برای جذب و انتقال نیروی فشاری بسیج نشده و در حدفاصل تسمهها، ناودانیها در اثر فشار از هم دور شده و به صورت تک عمل نمایند، ممکن است در اثر فشار وارده در بادبند زودتر از موقع کمانه نموده و لذا عضو بادبندی ص ۹۸ استاندارد ۲۸۰۰ ایران حداکثر لاغری هر نیمرخ بادبند در حد فاصل قیدها (تسمهها= لقمهها) نباید از ۷۰ درصد لاغری کل عضو تجاوز نماید.

اسلاید ۹ :

۴- اگر در یک بادبند ضربدری، ورق وسط ضربدر شکل زیر (شکل – ۴ب) اجرا شود. ممکن است در حد فاصل انتهای ناودانیهای بریده شده در اثر فشار اعضای بادبندی کمانه کند و فرصت از بادبند جهت جذب نیرویی در حد ظرفیتش گرفته شود.

۵- اگر در یک بادبند ضربدری، ورق وسط ضربدر بشکل زیر اجرا شود، ممکن است طول جوش برای اعضای بریده شده کافی نبوده، عضو بادبندی قبل از رسیدن به بار معادل ظرفیت خود ا زمحل وصله بریده شود. (ورق مستطیلی فوق باید به صورت شکل (۴-الف) کار گذاشته شود.)

اسلاید ۱۰ :

۶- اگر ورق وسط ضربدر از یک بادبند ضربدری طبق شکل (۶-ب) باشد، ممکن است ورق کمانه کند. زیرا سطح مقطع  برابر است با ۴۸ سانتیمتر مربع. و اگر مقاومت مجاز این بادبند برابر ۴۸ تن است این فشار میتواند به راحتی ورق PL=p1600*200*10PL  را دچار کمانش کند و لذا دو ورق دیگر یکی در پشت و دیگری در رو طبق شکل (۶-الف) جهت پیشگیری از کمانش لازم است. و گرنه ضخامت و عرض ورق PL باید زیاد شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد