دانلود پاورپوینت تحلیل الگوریتم ها

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت تحلیل الگوریتم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت تحلیل الگوریتم ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

تحلیل الگوریتم ها

۱ . با استفاده ازاستقرای ریاضی نشان دهید زمانی که n توان صحیحی از ۲ است جواب رابطه بازگشتی زیربرابرچیست ؟

                               اگر n = 2                                      ۲

                               اگربرای k>1 ، n = 2      T(n) =    ۲T(n/2) + n 

 

۲ . مرتب سازی درجی می تواند به صورت یک روال بازگشتی بشرح زیر بیان شود . به منظور مرتب کردن A[1..n] ، آرایه A[1…n-1] را بطور بازگشتی مرتب کرده و سپس A(n) را درآرایه مرتب شده A[1..n-1] درج می کنیم . یک رابطه بازگشتی برای زمان اجرای این نسخه بازگشتی از مرتب سازی درجی بنویسید

اسلاید ۲ :

مرتب سازی درجی روی آرایه های کوچک در مرتب سازی ادغام

۱ . یک تغییر در مرتب سازی ادغام را در نظر بگیرید که درآن n/k زیر لیست با طول k با استفاده از مرتب سازی درجی ، مرتب شده و سپس با استفاده از فرایند ادغام استاندارد ادغام می شوند و k مقداری است که باید مشخص شود .

 a . نشان دهید که n/k زیر لیست هر یک با طول k می توانند بوسیله مرتب سازی درجی در بدترین حالت در زمان Θ(n/k)  مرتب شوند.

 b . نشان دهید که زیر لیست ها می توانند دربدترین حالت درزمان Θ(nlg(n/k)) ادغام شوند . 

اسلاید ۳ :

 درستی قانون Horner

 قطعه کد زیر قانون horner را برای ارزشیابی چند جمله ای                                  

P(x) = ∑ a  x

        = a  + x(a  + x(a  +…+x(a    + xa  )…)),

با ضرایب داده شده a  ,a  ,…, a   و یک مقدار برای x پیاده سازی می کند :

۱     y ← ۰

۲      i ← n

۳      While i ≥ ۰

۴          do  y ← a  + x . y

۵                 i ← i -1  

اسلاید ۴ :

 a . زمان اجرای مجانبی این قطعه کد برای قانون Horner چیست ؟

 b . شبه کدی برای پیاده سازی الگوریتم ارزشیابی ساده چند جمله ای بنویسید که هر جمله از چند جمله ای را از ابتدا محاسبه می کند . زمان اجرای این الگوریتم چیست ؟ در مقایسه با قانون Horner چگونه است ؟

 c . ثابت کنید که ثابت زیر یک ثابت حلقه برای حلقه while در خطوط ۳- ۵ است .

y = ∑ a        x

اسلاید ۵ :

وارونگی

 ۱ . چه آرایه ای با عناصر مجموعه {۱,۲,…,n }  بیشترین وارونگی ها را دارد ؟ این آرایه چند وارونگی دارد ؟

 ۲ . چه رابطه ای بین زمان اجرای مرتب سازی درجی و تعداد وارونگی ها درآرایه ورودی  وجود دارد ؟

 ۳ . الگوریتمی ارائه دهید که تعداد وارونگی ها در یک جایگشت روی n عنصر را در بدترین حالت در زمان Θ(nlgn)  تعیین کند . 

اسلاید ۶ :

رشد توابع

 ۱ . فرض کنید f(n) و g(n) بطور مجانبی توابع غیرمنفی باشند . با استفاده از تعریف اصلی نماد Θ ، ثابت کنید که max(f(n),g(n)) = Θ(f(n) + g(n))

 ۲ . توضیح دهید چرا عبارت ” زمان اجرای الگوریتم A حداقل O(n  ) است ” ، بی معنی است ؟

 ۳ . آیا ۲    = O(n  )  ؟ آیا ۲   = O(2   )  ؟

 ۴ . نشان دهیدهر ثابت حقیقی a  وb که b>0 ،

                                                                             ( n+a )  = Θ(n  )

اسلاید ۷ :

 ۵ . آیا ۲    = O(n  )  ؟ آیا ۲   = O(2   ) ؟

 ۶ . ثابت کنید زمان اجرای یک الگوریتم  Θ(g(n))  است اگر و فقط اگر زمان اجرای آن در بدترین حالت O(g(n))  و زمان اجرای آن در بهترین حالت Ω(g(n))  باشد .

 

اسلاید ۸ :

نمادهای استاندارد و توابع عمومی

 ۱ . نشان دهید اگر f(n) و g(n) توابع صعودی یکنواخت باشند ، آنگاه توابع f(n) + g(n) وf(g(n)) نیز صعودی یکنواخت هستند ، و اگر علاوه بر آن f(n) و g(n) غیر منفی نیز باشند ، آنگاه f(n). g(n)  صعودی یکنواخت است .

 ۲ . آیا تابع ┌ lg n ┐!  بطور چند جمله ای محدود است ؟ آیا تابع ┌ lg lgn ┐!  بطور چند جمله ای محدود می شود ؟

 ۳ . کدام یک بطور مجانبی بزرگتر است :

                                                               lg *(lgn)   یا lg(lg*n)

 

اسلاید ۹ :

 a . توابع زیر را برحسب مرتبه رشد رتبه بندی کنید .

Lg(lg*n)     ۲        (√۲ )           n           n!         (lg n)!

(۳/۲)          n         lg  n        lg(n!)        ۲            n

Ln ln n       lg*n     n. 2         n             ln n        ۱

 ۲              (lg n)       e            ۴          (n+1)!       √ lg n              

اسلاید ۱۰ :

v برای دو تابع f(n)  و g(n)  داریم f(n) = Θ(g(n))  اگروفقط اگر f(n) = O(g(n))  و f(n) = Ω(g(n))  .

v اکثر ویژگی های رابطه ای اعداد حقیقی در مقایسه های مجانبی نیز به کار میروند .

 تعدی :

 f(n) = Θ(g(n))  و g(n) = Θ(h(n)) دلالت می کنند براینکه f(n) = Θ(h(n))  

 f(n) = O(g(n))  و g(n) = O(h(n)) دلالت می کنند براینکه f(n) = O(h(n))  

 f(n) = Ω(g(n))  و g(n) = Ω(h(n)) دلالت می کنند براینکه f(n) = Ω(h(n))  

 f(n) = o(g(n))  و g(n) = o(h(n))  دلالت می کنند براینکه f(n) = o(h(n))  

 f(n) = ω(g(n))  و g(n) = ω(h(n)) دلالت می کنند براینکه f(n) = ω(h(n))   

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد