بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهداف آموزشی کارگاه:

1 -آشنايي شركت كنندگان با مفهوم خلاقیت ، موانع و منابع آن.

2-آشنايي شركت كنندگان با گزيده اي از كاربردي ترين تكنيكهاي خلاقيت .

3- افزايش توان  ايده پردازي شركت كنندگان جهت دستيابي به راه حلهاي بهترجهت حل مسايل.

اسلاید 2 :

خلاقیت چیست؟

1-توانایی حل مسایلی که فرد قبلا حل آنها را نیاموخته است(Weisberg)

2-فرآیندی که نتیجه آن کار تازه ای باشد که توسط گروهی در یک زمان مفید و ارزشمند تلقی شود.(Stein)

توانايي ايجاد ايده هاي جديد داراي ارزش براي مشتري.

اسلاید 3 :

ابتکار و نوآوری:

  • ابتكار: ايده نو و تازه اي كه قبلاً وجود نداشته است.
  • نوآوري: به مرحله عمل رساندن ايده خلاقانه و توليد انبوه آن.

اسلاید 4 :

تفکر منطقی - تفکر خلاق:

1-وسعت عمل

2-مسیر و جهت عمل

3-توالی اعمال

4-مواجهه با مسایل نامربوط و اشتباهات

اسلاید 5 :

ضرورت خلاقیت:

دنیای امروز به قدری پیچیده ، پویا و نامطمئن است که ما مجبوریم برای رشد ، پیشرفت و حتّی بقا  هر لحظه مشکل جدیدی را حل کنیم.

اسلاید 6 :

سخنان يك كشيش در بستر مرگ:

  وقتي بچه بودم، دلم مي خواست دنيا را عوض كنم. بزرگتر كه شدم گفتم دنياخيلي بزرگ است،كشورم را تغييرمي دهم. در نوجواني گفتم: كشور خيلي بزرگ است بهتر است شهرم را دگرگون سازم. جوان كه شدم گفتم شهر خيلي بزرگ است ،‌محله ام را تغيير مي دهم ،‌ به ميان سالي كه رسيدم گفتم: از خانواده ام شروع مي كنم ، اما در اين لحظه هاي آخر عمر مي بينم كه بايد از خودم شروع مي كردم. اگر تغيير را از خودم شروع كرده بودم، خانواده ام، محله ام، شهرم , كشورم و دنيا را به قدر توانم تغيير مي دادم.“

اسلاید 7 :

کاربرد های تفکر خلاق:

1-بهبود

2-حل مساله

3-ارزش و فرصت

4- آینده

5-انگیزش

اسلاید 8 :

موانع اصلي خلاقيت:
 
1- قالبهاي ذهني : تعصب

   پیش فرض ها ، عادات

اسلاید 9 :

تله هوشمندي:1-مدل منطقي و فوري در هر مورد.
2- نياز به هميشه حق داشتن و مقبول بودن.
3-ترجيح كاربرد نقادانه هوش به كاربرد سازنده آن.
4- سرعت انتقال بالا بنابراين زود به نتيجه ميرسندو جزييات را از دست مي دهند.
5-ترجيح زيركي به حكمت.
6-بزرگترين گناه با هوشها : خودبيني و به حساب نياوردن ديگران

اسلاید 10 :

  تكنيك 6 كلاه فكري:
شش جنبه يا سبك فكري را تعريف كرده و براي هر يك كلاه رنگي خاصي را به عنوان سمبل تعيين مي كند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید