بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

انواع خشک کن های خورشیدی—فعال

—1-خشک کن  فعال غیر مستقیم : در این نوع خشک کن ها علاوه بر انرژی خورشید  از یک مکنده یا دمنده برای ایجاد هوا در سرتا سر محصول استفاده می گردد.

—

—2- خشک کن خورشید فعال مختلط: دراین خشک کن علاوه برجابه جایی اجباری هواگرم شده بوسیله دمنده بستر محصول نیزدرمعرض تا بش مستقیم خورشید قرار  میگیرد.

—

اسلاید 2 :

 غیر فعال 

—1-خشک کن  غیر فعال مستقیم: دراین خشک کن ها بسترمحصول درمعرض تا بش مستقیم  خورشید قرار می گیرد وجریان هوا به روش جا به جایی آزادبرقرارمی گردد .

—2-خشک کن غیر فعال غیرمستقیم : دراین خشک کن هوای گرم ازسرتاسر بستر  محصول عبورمی کند وجریان هوا  معمولاً به روش جابه جایی آزاد بر قرار می گردد.

—3-خشک کن غیرفعال مختلط : دراین روش هوا گرم شده توسط انرژی خورشید از سرتاسر بستر محصول عبورمی کند ودر عین حال محصول نیزبه طور همزمان در معرض تابش مستقیم خورشید قرار دارد .

—

اسلاید 3 :

 غیر فعال مستقیم ازنوع سقف شیشه ای

— این خشک کن شا مل دو ردیف موازی سبد توری از جنس گالوانیزه  وسقف شیشه ای دو تکه می باشد

— هوا گرم شده در داخل محفظه همراه با رطوبت جذب شده از قسمت بالایی اتا قک خارج می شود دراثر خلا ایجاد شده هوای تازه از قسمت پایین وارد می شود. بدین ترتیب جریان هوا در دا خل  خشک کن بر قرار می گردد

—

اسلاید 4 :

غیر فعال  مختلط

—جمع کننده :دارای  یک پوشش شفاف  و یک صفحه جاذب  سیاه رنگ می باشد.

— محفظه خشک کردن:  دارای پوشش شفاف می باشد تا محصول در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گیرد افزایش خواهدیا فت

—

اسلاید 5 :

 فعال غیر مستقیم  با سبد های چند لایه

— این خشک کن دارای یک جمع کننده انرژی با صفحه جاذب پلکانی به منظور افزایش سطح جذب انرژی وسطح تماس  با هوا ی دا خل جمع کننده و یک محفظ خش کن می باشد

—هوای گرم داخل جمع کننده از طریق  یک مکنده گریزاز مرکز به سمت محفظه  خشک کن حرکت می کند

— در داخل محفظ خشک کن  سبد های  با چند لایه  توری  قرار گر فته اند

— ظر فیت 38 کیلو گرم 

—دوره خشک شدن 5 تا 6 روز

—

اسلاید 6 :

 فعال مختلط از نوع  تونلی

— در این نوع خشک کن محفظه خشک کردن به صورت تونلی می باشد جذب انرژی هم توسط  جمع کننده و هم توسط  تونلها محفظه خشک کن صورت می گیرد در خشک کن تونلی جمع کننده  ومحفظه تونلی روی زمین بستر می شود  یک پوشش شفاف  روی آنها را میگیرد دیوار های اطراف عایق بندی می گردد.

—مدت زمان 4 تا 7 روز

—

—

اسلاید 7 :

 غیر فعال مستقیم از نوع کابینتی

— قسمت های اصلی این دستگاه شا مل جمع کننده ها محفظه خشک کننده کانال رابط وسیستم تا مین جریان هوا می باشد

—

اسلاید 8 :

 جمع کننده

— حد جمع کننده به صورت تخت ساخته شده و دارای صفحه جاذب سیاه رنگ می باشد

—

— محفظه خشک کننده: شا مل  یک درب جهت دسترسی  به داخل آن  و چند سری یریل برای  نگهداری  سینی  محصول می باشد

— هوای گرم شده توسط یک مکنده که در قسمت عقب محفظ  خشک کنننده نصب شده کلید از بستر محصول عبور داده می شود دبی  هوای خشک کننده نیز توسط  یک خفه کن که در دمای  مکنده  نصب گردیده  مقابل تعبیر میباشد

—

اسلاید 9 :

محاسبه  نظری

—جرم حدا قل هوای لازم  برای خشک کردن

—

—

—

—

—      ا ختلاف نسبت رطوبت

—      نسبت رطوبت هوای ورودی  و خروجی محفظه خشک کن    

—      جرم هوا

—      جرم رطوبت تبخیر شده  از محصول

—

—

اسلاید 10 :

— برای محاسبه جرم هوای لازم برای خشک کردن  می توان از موازنه  انرژی استفاده کرد

—

—

—L=گرمای نهان تبخیر آب

—C=گرمای ویزه هوای خشک

—       دمای مطلق هوای ورودی و خروجی  محفظه 

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید