بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

پانلهاي پيش ساخته گچي در ابعاد و اندازه هاي متنوع، يكي از جديدترين تكنولوژي هاي ساخت در كشورهاي پيشرفته محسوب مي شود كه در جهت برآوردن نيازهاي امروزين ساخت و ساز يعني سرعت، كيفيت و حداقل هزينه طراحي و توليد شده اند. با توجه به مشكلات اقتصادي و جمعيتي كه گريبانگير بسياري از كشورها از جمله كشور ماست، اين سيستم مسلما نقطه عطفي در صنعت ساخت و ساز خواهد بود.

اسلاید 2 :

مزاياي عمده پانلهاي پيش ساخته گچي را ميتوان به صورت زير خلاصه كرد:

nكاهش زمان ساخت

nعدم نياز به گچ و خاك

nعايق حرارتي و صوتي

nاستحكام بالا

nاضافه شدن فضاي مفيد

nهزينه اجراي پايين

nكاهش ضايعات ساختماني و مصرف رنگ

اسلاید 3 :

عوامل زير تاثير مستقيم در كاهش هزينه تمام شده دارند:

كاهش وزن كلي ساختمان و در نتيجه كاهش ميزان ميلگرد و بتون مصرفي در سازه به دليل سبكي پانلها، عدم نياز به رايزر و داكت تاسيساتي به دليل فرم مجوف پانلها، كاهش هزينه دستمزد كارگري به دليل سرعت در انجام كار، عدم نياز به مصالح معمولي از جمله گچ، خاك، سيمان، شن و ماسه، به حداقل رسيدن ضايعات ساختماني، قابليت جذب رنگ تا 20% ديوارهاي گچي معمولي

اسلاید 4 :

مراحل نصب

با توجه به سبکی سازه، فونداسیون موردنیاز برای اجرای ساختمان کوچکتر خواهد بود. محاسبات مهندسی در هر مورد بسته به نقشه مورد اجرا، میزان صرفه جویی را مشخص خواهد کرد. برای دیواره های توخالی، به تعداد مورد نیاز (که در نقشه ها مشخص خواهد گردید)، میلگرد عمودی در فونداسیون قرار خواهد گرفت تا بعدا با پر کردن بتون داخل حفره های دیوار، علاوه بر یکپارچه نمودن دیوار، ستونهای مورد نیاز برای ساختمان و قرار گرفتن کلاف سقف بر روی آن ایجاد گردد. برای دیواره های سبک توپر، قطعات فلزی خاص (که همراه با بلوکها ارسال میگردند)، داخل بتون قرار میگیرد تا بتوان با قرار دادن بلوکها داخل این قطعات، دیوار را بدون نیاز به ملات و به صورت خشک اجرا کرد. با توجه به شکل خاص بلوکها، میتوان با ابزارهای معمول برش، شکلها و ابعاد مورد نیاز را در محل کارگاه تهیه و با توجه به نقشه، دقیقا جزییات را اجرا نمود.

اسلاید 5 :

 پس از اجرای ردیف اول بلوکها، با توجه به راهنماییهای انجام شده در نقشه های اجرایی، بستهای لازم در نقاط مورد نیاز قرار گرفته و سپس ردیفهای بعد اجرا میگردند.

اسلاید 6 :

 با امتداد دادن میلگردهای نصب شده داخل فونداسیون، امکان مسلح کردن بتون پرشده داخل حفره ها ایجاد گشته و این حفره ها، بر اساس محاسبات انجام شده و به تعداد مورد نیاز، پر میشوند.

اسلاید 7 :

 با رسیدن به ارتفاع مورد نیاز برای نصب قاب درها و پنجره ها، محلهای مورد نیاز برای تعبیه شاخکها اجرا و با استفاده از قطعات اضافی بریده شده، مراحل تکمیلی نصب قابها انجام میگیرد.

اسلاید 8 :

 پس از تکمیل دیوارهای جانبی و داخلی، با برش بلوکها، قالب مورد نیاز برای بتون ریزی کلاف سقف تهیه تهیه و کلاف اجرا میگردد.

اسلاید 9 :

 مجددا با استفاده از بلوک میتوان سقف را مطابق شکلهای نمایش داده شده اجرا کرد.

اسلاید 10 :

 با توجه به سهولت کار بر روی بلوک و برش دادن آن، اجرای جزییات به راحتی امکان پذیر بوده و سرعت انجام کار بسیار بالاست.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید