دانلود پاورپوینت روانکاری – چرخدنده ها

PowerPoint قابل ویرایش
80 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت روانکاری – چرخدنده ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت روانکاری – چرخدنده ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

فهرست

qعوامل موثر بر انتخاب روانکارهای دنده

qشرایط انتخاب روانکار مناسب برای گیربکسها

qعوامل موثر بر انتخاب روانکار دنده های باز

qسیستم های روانکاری و انتخاب سیستم مناسب

qروشهای روانکاری دنده های باز

qمشکلات روانکاری سیستم و راهکارهای پیشنهادی

اسلاید ۲ :

مقدمه

هر کجا سرو کا ر با یک ماشین صنعتی است بدون شک  روانکار نیز در آن نقش قابل توجهی دارد. این موضوع درباره ساده ترین ماشینهای مکانیکی تا پیچیده ترین مکانیزمها صدق می کند. بنابراین شناخت روانکارها جزء جدائی ناپذیری ازشناخت سیستم های مکانیکی بوده و در واقع یکی از محورهای شناخت صنعت به شمار می رود.

اسلاید ۳ :

مقدمه(ادامه….)

روانکاری علم تسهیل حرکـت نـسبی ســطوح در تمــاس با یکدیگر تعریف می شود.در هر جا که سطوح در کنـــار و در تماس با یکدیگر  دارای حرکت نسبی هستند؛روانکاری نقش مهمی در انجام حرکت به نـــحو صحیح ؛ مداوم و اقتصادی ایفا می کند. عدم روانکاری صحیح و اصولی ماشین آلات؛ علاوه بر آن که بــاعث کاهش راندمان مکانیکی و پائین آمدن بازده ماشـــــــین می شود به فرسایش بیش از حد؛ فرسودگی واز کــــار افتادگی زودرس آنها می شود.

اسلاید ۴ :

تعریف روانکاری

علم آسان کردن حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیــگر  می باشد.

روانکار

ماده ای است که به منظور کاهش اصطکاک بین دو سطـح که نسبت به هم دارای حرکت هستند قرار می گیرد.

اسلاید ۵ :

وظایف روانکارها

qممانعت از زنگ زدگی و خوردگی سطوح فلزات

qکنترل و کاهش اصطکاک و سایش

qانتقال حرارت

qخفیف نمودن ضربات ناگهانی

qمعلق نگهداشتن مواد زائد و جلو گیری از رسوب آنها  روی قطعات

qآب بنــدی

q

اسلاید ۶ :

مزایای حاصل از روانکاری

qتاخیر در سایش در نتیجه افزایش عمر مفید قطعات

qکنترل دمای قطعات

qکاهش توان مورد نیــاز

اسلاید ۷ :

اصطلاحات روانکاری

qویسکوزیته( گرانروی) مقاومت یک سیـــــــال در مقابل جاری شدن را گرانروی می نامند.

qاندیس وسکوزیته(انـــــدیس گرانروی) تغـــیرات گرانروی نسبت به درجه حرارت را شاخـــــص گرانروی گویند.

qنقطه اشتعال  کمترین درجه حرارتی است که در آن به اندازه کافی روغن به بخار تبدیل شده و بـا هوا مخلوطی قابل اشتعال بسازد که در اثر آتـش زدن ؛ دریک لحظه آتش بگیرد و خاموش شود.                                                 

اسلاید ۸ :

اصطلاحات روانکاری

qنقطه احتراق کمترین درجه حراتی است که در آن روغن آنقدر بخار تولید کند که در اثر آتش زدن؛اتش بگیرد واحتراق آن ادامه پیدا کند.

qنقطه ریزش کمترین دمایی که روغن می تواند در آن جاری باشد.

q

q

اسلاید ۹ :

تئوریهای روانکاری

qروانکـــاری هیــدرو دینــامیکی:                   در ایــن نـــوع روانکـــــاری شــــکل و حرکـــــت نسبی سطوح لغزنـــده باعث شکل گیری فیلم مایع می شود که ایــــن فیـــلم فشـــار کـــــافی را جــــهت جــدا کــردن سطوح دارا می باشد.

اسلاید ۱۰ :

روانکاری هیدرواستاتیکی :              روانکار تحت تاثــیر یک منبع فشار خارجـی بین سطوح وارد شــــده و باعث جدایش آنها از یکدیگر می گردد بر خلاف روانکـــــاری هیدرو دینامـــــیک به حرکـــــت یک ســــطح            نسبت به سطح دیگر نیاز ندارد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 80 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد