بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فشار جانبی :
                             
1- طراحی دیوارهای حائل
2- سپر کوبی ها
3- تحلیل پایداری گودهای مهار شده و مهار نشده
4- غلات درون سیلوها و انبارها
5- خاک و یا سنگ در تماس با دیوارهای تونل
6- دیگر سازه های زیر زمینی

اسلاید 2 :

فشار جانبی زمانی اتفاق می افتد که خاک کرنش داشته باشد

جایجایی برای بسیج رانش خاک در حالت فعال برای ماسه نرم تا ماسه متراکم مقدار 0.02H  تا0.001H و برای حالت مقاوم به ترتیب 0.04H تا 0.002H می باشد

اسلاید 3 :

برآورد رانش در حالتهای کلاسیک:
  راه حلهای کلاسیک شامل کولمب(1776 ) و رانکین (1857) می باشد در عمل توصیه می شود که راه حل رانکین برای دیوارهای کوتاه و راه حل کولمب برای دیوارهای بلند بکار گرفته شود

اسلاید 4 :

اعتبار فشار جانبی:
1- برای دیوارهای با ارتفاع کمتر از 6m  از تئوری رانکین استفاده می شود و برای دیوارهای بلند از تئوری کلمب
2- سطح گسیختگی صفحه ای است که با توجه به مشاهدات عینی و مطالعات انجام شده سطح گسیختگی حالت اکتیو با حالت صفحه ای چندان اختلاف ندارد و حالت مقاوم اختلاف زیادی با صفحه ای دارد مخصوصاً اگر زاویه اصطحکاک بین خاک و دیوار افزایش یابد

اسلاید 5 :

خصوصيات خاك

بدليل استفاده از دايره موهر تنشهاي موثر به همراه فشار هيدرواستاتيك آب استفاده مي‌شود.

اسلاید 6 :

    آب موجود در خاکریز:
                        Ka=KP=1=اب φ

   زاویه اصطحکاک خاک و دیوار δ:اصطحکاک دیوار ظاهراً نه تنها به خاک بلکه به مقدار و جهت حرکت دیوار بستگی دارد

σ=(0.5-0.66)φ

اسلاید 7 :

کنترل های لازم برای طراحی:

1- کنترل خارجی:
A - کنترل واژگونی
B- کنترل لغزش
C- کنترل ظرفیت باربری
2- طراحی داخلی که همان طراحی سازه ای است

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید